Services

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.
Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Lärandetjänsternas och studiebyråns besöksadress: Otsvängen 4, rum K115.

Vid alla frågor som gäller studier kontakta: [email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
Aalto Ice Tank / photo by Juha Juvonen

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Forskning, utbildning och nya lösningar inom maskinteknik, byggnadsteknik och byggd miljö.

Student guide illustration, front page

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: