Studera vid Aalto

Psykolog för doktorander

Behöver du prata med någon om utmaningar i dina doktorandstudier? Känner du dig utmattad eller stressad av din doktorsavhandling? Har du tappat motivationen? Har du problem med att hantera din tid? Känner du dig ensam? Får du otillräckligt med handledning? Funderar du om doktorandstudierna var det rätta valet för dig?

Ifall dessa frågor känns bekanta och aktuella kunde det vara bra att kontakta Aalto-universitetets psykolog för doktorander. Mera information om när och hur du ska kontakta psykologen finns nedan.
A woman working on a computer.

Information om psykologtjänster

Kurser och workshops

Aalto psykologerna ordnar kurser och workshops för studeranden

Det finns även självstudiematerial (på engelska) om t.ex. stresshantering och tidshantering.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat