Studera vid Aalto

Individuella arrangemang vid urvalsprov

Sökande som deltar i urvalsprov kan anhålla om individuella arrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande.

OBS!
Universiteten förutsätter att de som deltar i urvalsprovet använder munskydd. Om du av hälsoskäl inte kan använda munskydd kan du ansöka om individuella arrangemang. Du ska påvisa behovet av ett individuellt arrangemang med ett läkarintyg där det konstateras hinder för att använda munskydd.
Students of Aalto University / Photo by Unto Rautio

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 6.4.2022 kl. 15.00 (blanketten öppnas när ansökningstiden börjar). 

Anhållan som lämnas in efter 6.4.2022 tas till hänsyn bara i det fall att behovet till specialarrangemang har kommit upp först efter 6.4.2022.

Beslut gällande individuella arrangemang skickas per e-post senast 17.5.2022.

Kopior på intyg (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet) du hänvisar till bör bifogas din ansökan. Om du på grund av dyslexi anhåller om stödformer i urvalsprovet, såsom förlängd urvalsprovstid, bör du till din anhållan bifoga ett utlåtande av en behörig speciallärare, en psykolog med specialkunskap om läs- och skrivsvårigheter, en talterapeut eller en specialiserad läkare (exempelvis på barnneurologi, neurologi eller foniatri). I utlåtandet bör framkomma att du i och med dyslexin behöver stödformer för att avlägga provet. Högskolan kan också godkänna studentexamensnämndens motsvarande beslut, ifall de beviljade stödformerna framkommer.

Hur länge utlåtanden är i kraft avgörs från fall till fall beroende på skadans, sjukdomens eller inlärningssvårighetens beständighet. Utlåtanden över dyslexi beaktas då de utfärdats vid 16 års ålder eller senare. Vänligen skicka inte originalintyg eller -utlåtanden. 

Ifall ditt behov av specialarrangemang uppkommer först efter att ansökningstiden gått ut, bör du genast du fått intyget/utlåtandet skicka din anhållan om individuella arrangemang med bilagor till de högskolor du sökt till.

Om den sökande har beviljats individuella arrangemang till studentskrivningar skall dessutom beslutet från studentexamensnämnden bifogas till anhållan.

Tilläggstid kan inte beviljas för urvalsprov i det konstnärliga område eller för tecknings- och planeringsproven för arkitekturutbildningens ansökningsalternativ. Det är dock möjligt att få andra individuella arrangemang till dessa urvalsprov.

Anvisningar om hur man anhåller om individuella arrangemang och levererar bilagor till ansökan

 1. Ladda upp blanketten som man anhåller om individuella arrangemang med på din egen dator. 
  Obs! Ifall du ska delta i urvalsproven för flera olika utbildningsområden, ska du fylla i en egen blankett för varje utbildningsområde. Om du till exempel ska delta i urvalsproven i både DIA-gemensamma antagning och den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, ska du fylla i blanketterna för individuella arrangemang i både ekonomi och teknik. Med blanketten för ekonomi kan du anhålla om individuella arrangemang för provet som avläggs i Aalto-universitetet. Med blanketten för teknik kan du anhålla om individuella arrangemang för urvalsproven i alla universitet som är med i DIA-gemensamma antagning. Länkar till blanketter finns nedan.
 2. Fyll i blanketten. Man behöver inte skriva under blanketten, det räcker att man fyller i den elektroniskt.
 3. Spara anhållan och bilagor på din dator, så att du kan bifoga dem i pdf-format till krypterad e-post.
 4. Gå till adressen där du kan skicka en krypterad e-post: https://securemail.aalto.fi
 5. Mata in din e-postadress på fältet som öppnas på sidan och välj "Continue". Efter det, välj "Register"
 6. Du får en bekräftelse till din e-post att du är registrerad. Följ länken i e-postmeddelandet, via vilken du kan skicka ett meddelande som krypterad e-post
  • Skriv i mottagarfältet: [email protected]
  • Skriv i rubrikfältet "Individuella arrangemang, urvalsprovet som du ska delta i", till exempel "Individuella arrangemang, urvalsprovet för gemensamma antagningen till ekonomutbildning”,
  • Bifoga anhållan och de krävda bilagorna i ”Attachments” genom att välja "Choose Files". Skicka alla dokumenten i samma meddelande, anhållan som ett separat dokument och varje bilaga som separat dokument i pdf-format. Efter att du har laddat upp alla dokumenten till meddelandet, välj "Attach".
 7. Skicka meddelandet genom att till slut välja "Send".

Obs! Att registrera enligt ovannämnda instruktioner och skicka krypterad e-post är inte möjligt med @aalto.fi-e-postadress.

Ansökningstiden av individuella arrangemang har gått ut 6.4.2022 kl. 15.00.

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Voimmeko olla avuksi?
Otaniemi campus in summer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat