Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet

Privata donationer till Aalto-universitetets stödfond för teknik

Personliga testamenten, gåvor och donationer välkomnas också och givaren kan öronmärka sina bidrag.

Personliga testamente, gåvor och donationer välkomnas också och givaren kan öronmärka sina bidrag. Vänligen kontakta stödfondens kansli.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: