Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö

Yksityishenkilöiden lahjoitukset Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiölle

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö sr ottaa vastaan testamenttilahjoituksia tai merkkipäivä- ja muistokeräyksiä myös yksityishenkilöiltä. Lahjoittamalla tukisäätiölle lahjoittaja pääsee tukemaan teknillistä tutkimusta ja saa halutessaan näkyvyyttä omalle nimelleen.

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö sr ottaa vastaan testamentti- tai muita lahjoituksia sekä merkkipäivä- ja muistokeräyksiä myös yksityishenkilöiltä. Yksityishenkilö voi ilmoittaa merkkipäivänsä yhteydessä toivovansa rahalahjoituksia tukisäätiölle; tähän ei tarvita erillistä rahankeräyslupaa. Lahjoittamalla tukisäätiölle lahjoittaja pääsee tukemaan teknillistä tutkimusta ja saa halutessaan näkyvyyttä omalle nimelleen.

Lahjoittaja voi osoittaa varat

  • rahastoon, jolloin varat kartuttavat tukisäätiön pääomaa. Kaikkien rahastojen pääomaa hoidetaan yhteisesti ja kunkin rahaston pääoman tuotto määräytyy omaisuuden keskimääräisen tuoton mukaan. Tukisäätiö ei pidätä itselleen hallintokuluja yksityishenkilöiden lahjoitusten pääomasta.
  • nimikkoapurahaksi, joka jaetaan apurahoina sopivan ajan kuluessa.

Lahjoitusten käyttö

Rahastojen pääoman tuotto ja nimikkoapurahat jaetaan vuosittain tukisäätiön rahastojen apurahojen hakukierroksen yhteydessä Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) tai arkkitehtuurin väitöskirjatöihin (katso tästä esimerkki hakukuulutuksesta ja apurahapäätöksestä). Apurahapäätökset tekee tukisäätiön työvaliokunta. Nimikkoapurahoja voidaan jakaa tämän lisäksi ympäri vuoden. Lahjoittajan toiveet huomioidaan alla kuvatulla tavalla.

Vaihtoehdot lahjoittajan kannalta

Merkkipäivärahaston nimikkorahaston vähimmäispääoma on 35 000 euroa ja se voidaan perustaa, jos varat halutaan osoittaa tietylle tekniikan alalle tai halutaan tuoda esiin rahaston perustajan nimi. Tällä hetkellä Merkkipäivärahastoon sisältyvät Harri Hintikan, Matti Ilmarin, Kalevi Nummisen, Pentti Talosen, Paavo Urosen ja Insinöörien rouvat ry:n nimikkorahastot. Rahaston tuotto käytetään lahjoittajan toiveen mukaiselle tekniikan alalle siten, että apurahojen jakautuma pitkällä aikavälillä noudattaa eri aloille osoitettujen lahjoitusten jakaumaa.

Oman nimikkorahaston vähimmäispääoma on 100 000 euroa. Tämän suuruiselle pääomalle kertyy kohtuullisessa ajassa jaettavaa tuottoa, joten tuotto voidaan korvamerkitä lahjoittajan haluamalle tekniikan alalle. Nimikkorahastolle laaditaan säännöt, joihin kirjataan rahaston nimi, varojen alkuperä, käyttötarkoitus ja tarvittaessa muut ehdot. Jatko-opiskelijat voivat anoa nimikkorahastosta apurahoja.

Alle 35 000 euron pääomat liitetään tukisäätiön yleiseen apuraharahastoon.

Nimikkoapurahan vähimmäismäärä on 12 000 euroa. Se jaetaan apurahoina sopivan ajan kuluessa, eli se ei kartuta tukisäätiön pääomaa. Lahjoittaja voi halutessaan kohdistaa varat tietylle tekniikan alalle.

Merkkipäivä- ja muistokeräykset jaetaan joko nimikkoapurahana tai liitetään jo olemassa olevaan nimikkorahastoon tai yleiseen apuraharahastoon.

Verotuksellisia näkökohtia

Yksityishenkilö ei voi vähentää tukisäätiölle tekemäänsä lahjoitusta omassa tuloverotuksessaan, koska tukisäätiö ei ole TVL 98 a §:ssa mainittu julkista rahoitusta saava yliopisto tai yliopistorahasto.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: