Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet

Mera information om stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet

Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet är en stiftelse som grundats av den finländska industrin 1979. Styrelsemedlemmar är utnämnda av Aalto-universitetet, Finlands Näringsliv EK, Skogsindustrin rf, Teknologiindustrin rf, Kemiindustrin rf och Byggindustrin RT rf. Syftet är att främja den teknisk-vetenskapliga forskningen och undervisningen vid Aalto-universitetet. Fonden delar kontinuerligt ut stipendier för lärdomsprov. En gång om året delar fonden dessutom ut forskningsstipendier ur avkastningen på fondkapitalet.

Finansiering av lärdomsprov

Fonden tar emot sådana donationer av företag och samfund som är avsedda för de olika tekniska områdena. Fonden beviljar stipendier för lärdomsprov inom det tekniska området.

Stödfondens verksamhet omfattar de tekniska högskolorna inom Aalto-universitetet – högskolorna för ingenjörsvetenskap, kemiteknik, teknikvetenskaper och elektroteknik – och institutionen för arkitektur inom Högskolan för konst, design och arkitektur.

År 2015 beviljade fonden sammanlagt 1,1 miljoner euro i stipendier och bidrag.

Till vilken nytta?

Ett lätt och förmånligt sätt för donatorer att medverka till forskning: Donationer är avdragsgilla i företagets beskattning. Den som får ett stipendium kommer inte att stå i anställningsförhållande till företaget. Arbetsgivaravgifter behöver alltså inte betalas.

Lättare för studerande att få finansiering:Du får erfarenhet och kan visa vad du kan. IPR stannar hos dig, även i fråga om datorprogram. Stipendier är skattefri inkomst för dig ända upp till beloppet för statens konstnärsstipendium (20309,40 euro i 2017).

Snabbt och effektivt

Stödfonden strävar efter att snabbt och effektivt betjäna såväl donatorer som stipendiater. Donatorn fattar ett beslut om donationen, betalar donationsbeloppet och sänder in ett gåvobrev till fonden. Fonden styr stipendiet till det tekniska område som donatorn önskar. Beslut om utdelning av stipendier fattas en gång per månad. På så sätt kommer forskningsarbetet snabbt i gång.

En modell för stödfondens gåvobrev finns på sidan Blanketter och utlysningar och finns även att få på stödfondens byrå. Företag kan direkt använda sig av modellen genom att skriva ut den och skicka den ifylld till stödfonden.

Kontaktinformation

Mer information på engelska/finska.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: