Samarbete

Startbana för Finlands nationalekonomi

Företagsprojekt utförde en utredning över Helsingfors–Vanda flygplats inverkan på Finlands ekonomi.
Aalto-yliopisto/ Yhteistyö

Flygplatsens inverkan bedömdes genom att fokusera på Helsingfors–Vanda flygplats inverkan på sysselsättning och via detta bedöma flygtrafikens helhetsinverkan på ekonomin. Samtidigt skapade man en analys av scenarier utifrån tillväxtprognoserna för Helsingfors–Vanda flygplats och deras inverkan på nationalekonomin. Projektet utfördes av studerande i finansiering, logistik och nationalekonomi.                     

”Vi hade redan internt funderat över detta ämne, så beslutet var enkelt då Handelshögskolan kunde erbjuda oss genomförandet av projektet enligt en lämplig tidtabell och budget. Samarbetet fungerade felfritt med hela projektgruppen, och studerandena var positivt inställda. Två av de tre studerande som arbetade med projektet skrev även sin pro gradu-avhandling om ämnet som en fortsättning på projektet.

Av dem har särskilt slutarbetet om lönsamheten för en ny terminal kompletterat och positivt ifrågasatt våra egna beräkningsmodeller som användes inom projektet. Jag anser att rollen som den ledande forskaren har är mycket värdefull, eftersom det då finns en person som håller i trådarna och som kan öppna dörrarna till den akademiska kunskapen och erbjuda möjligheter för slutarbeten.

Den största nyttan med projektet är att vi nu har en tydlig siffra och en pålitlig beräkningsmodell för att påvisa Helsingfors–Vanda flygplats inverkan på BNP. Vi har fått använda informationen i kommunikation och resonemang vid flera tillfällen.”

Pekka Hurtola
Direktör, utveckling och strategi
Finavia

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: