Yhteistyö

Suomen kansantalouden kiitorata?

Yritysprojektit selvitti Finavia - Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman vaikutuksia Suomen taloudelle.
Aalto-yliopisto/ Yhteistyö

Lentoaseman vaikutuksia arvioitiin keskittymällä Helsinki-Vantaan lentoaseman työllistävään vaikutukseen, ja arvioimalla sitä kautta lentoliikenteen taloudellista kokonaisvaikutusta. Samalla luotiin skenaarioanalyysi Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvuennusteista ja niiden vaikutuksista kansantalouteen. Projektia oli tekemässä rahoituksen, logistiikan ja kansantaloustieteen opiskelija.                     

”Olimme miettineet aihetta jo hieman aikaa talon sisällä ja kun Kauppakorkeakoulu pystyi tarjoamaan meille toteutustavan, joka oli aikataulujen ja kustannusten suhteen sopiva, niin päätös syntyi. Yhteistyö koko projektiryhmän kanssa toimi ja opiskelijoiden henki oli positiivinen. Kaksi kolmesta projektia tehneestä opiskelijasta teki vielä projektin jälkeen gradunsa aihepiiristä ikään kuin jatkoprojektina.

Niistä varsinkin uuden terminaalin kannattavuuslaskentaa käsittelevä lopputyö on täydentänyt ja myös meitä hyödyttävästi haastanut hankkeessa käytettyjä omia laskentamallejamme. Ohjaavan tutkijan roolin näen arvokkaana, koska hän pitää projektin uomissaan ja samalla avaa väylän akateemiseen tietoon ja mahdollisiin lopputöihin.

Projektin suurin hyöty oli, että nyt meillä on selvä luku Helsinki-Vantaan lentoaseman vaikutuksesta BKT:hen ja uskottava malli sen laskemiseen. Tietoa on käytetty viestinnässä ja argumentoinnissa aina, kun asia on noussut esille.”

Pekka Hurtola
Johtaja, Kehitys- ja strategiatehtävät
Finavia

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: