Samarbete

Aalto-universitetet och Esbo: mot en hållbarare framtid

Aalto-universitetet och Esbo stad vill hitta sätt att bygga en hållbarare värld både lokalt och globalt. Syftet med samarbetet är att uppmuntra till djärv kreativitet i en ny typ av tänkande, handlande och kontinuerligt lärande.
Tapiola, Espoo
Bild: Patrik Fagerström

Aalto-universitetet och Esbo strävar efter att utveckla attraktiva miljöer för boende, arbete, forskning och undervisning samt för kultur och innovation. Ett annat mål är att skapa en livskraftig grogrund för entreprenörskap och företag och att utveckla området så att det lockar till sig internationella specialister som vill stanna.

Kreativitet och experiment

Esbo och Aalto-universitetet vill inspirera och uppmuntra till kreativitet och experiment med nya lösningar inom sina samfund. Syftet med samarbetet är att utveckla en inspirerande, experimentell och entreprenörsmässig kultur i Esbo. Det strategiska partnerskapet mellan Aalto och Esbo främjar Aalto-universitetets strategi Vi bygger en hållbar framtid samt Berättelsen om Esbo.

Som en del av det internationella ledarskapsprogrammet för föregångarstäder har Esbo förbundit sig att senast 2025 uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Aalto-universitetet är det första universitet i Finland som förbundit sig att främja dessa mål. Samarbetet leds av universitetens och städernas administrativa organ, och skolorna och städernas olika sektorer genomför också en stor del av projekten direkt med varandra. Samarbetet är ett dynamiskt och flexibelt sökande efter gemensamma lösningar.

Nyckelområden för samarbetet inom undervisning, forskning, utveckling och innovation är stadsmiljön, tjänsterna, samfunden, universitetet, nationella och internationella nätverk samt användningen av data.

Ytterligare information:

 Sanna-Katri Rautava

Sanna-Katri Rautava

Senior advisor
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat