Samarbete

Aalto-universitetet och Helsingfors: stora förändringar möjliggör förbättringar

Samarbetet mellan Helsingfors stad och Aalto-universitetet bygger på en gemensam syn på behovet av att förbereda sig för större förändringar i världen och möjligheten att använda dem för att bygga en mer funktionell och säkrare samhälle.
Helsinki, Oodi
Bild: Ville Vauramo

Snabba förändringar i världen och effekterna av coronaviruskrisen kräver ett snabbt genomförande av samhällsreformer, identifiering av möjligheter och bättre utnyttjande av det urbana ekosystemet. Målet för Aalto-universitetets och Helsingfors stads femåriga strategi är att samarbeta för att utveckla en fungerande och hållbar stad.

I samarbetsavtalet betonas temana hållbarhet och konkurrenskraft, med inriktning på stadsstudier och utnyttjandet av kunskapen, innovationerna, entreprenörskapet, undervisningen och samarbetet inom fältet för utbildning, fältet för design och de kreativa branscherna.

Samarbetet är brett både när det gäller ämnesområden och storlek. Samtidigt som staden, universitetet och deras partner samarbetar kring omfattande projekt, sker samarbetet också direkt mellan universitetets professorer, avdelningar och stadens olika verksamhetsområden.

Tvärvetenskapliga stadsstudier och innovationssamarbete

Stadsstudier är ett forskningsområde som kombinerar kunskap från många forskningsgrenar och där Aalto-universitetet och Helsingfors har varit mycket engagerade, särskilt inom stadsplanering, transportsystem och arkitektur, och under de senaste åren även inom stadsekonomi. Båda deltar också i Stadsakademin tillsammans med städerna i huvudstadsregionen och Helsingfors universitet. Stadsakademin främjar växelverkan mellan stadsstudierna och den praktiska stadsutvecklingen.

Helsingfors och Aalto-universitetet har ett nära samarbete när det gäller att bygga upp innovationsnav, till exempel inom medicinsk teknik och artificiell intelligens. Ett annat mål är att arbeta tillsammans för att främja utvecklingen av företagskuvöser i Helsingforsregionen.

Aalto-universitetet samarbetar också med skolor i Helsingfors och ger gymnasieelever möjligheter att lära sig om universitetskurser. Aalto Executive Education (AaltoEE) utbildar Helsingfors personal, varav många har slutfört Aalto EE:s Executive MBA-utbildning.

Samarbetet inom de kreativa områdena har långa traditioner, vilket återspeglas i att entreprenörer, konstnärer och formgivare medverkar i byggandet av Helsingfors och i stadens kultur.

Ytterligare information:

 Sanna-Katri Rautava

Sanna-Katri Rautava

Senior advisor
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: