Samarbete

Programmering 2

Programmering 2 är en andra inledande programmeringskurs för fler än 200 förstaårsstuderande årligen och inbegriper programmeringsprinciper och abstraktioner från boolesk algebra på grindnivå till databehandling av massiv data på lagerskala. Kursen är skalbar för studerande: det är 12 rundor av automatiskt bedömda programmeringsproblem av varierande svårighetsgrad, från uppvärmningsövningar till frivilliga utmaningsproblem som saknar svårighetsgrad.
Aalto University / School of Business / campus

Synlighet och nätverksmöjligheter för partners

Det finns flera samarbetsmöjligheter:

(i) Sponsring och/eller gemensamt utvecklade frivilliga utmaningsproblem.

(ii) Sponsring av molnberäkningsresurser eller industriella dataset för studenter.

En sponsor kan föreslå frivilliga utmaningsproblem och samarbeta med institutionen för att definiera den exakta problembeskrivningen, samt med den selektiva möjligheten för automatiserade uppgifter utvecklade på sponsorsidan för distribution i kursinfrastrukturen.

Sponsorn blir synlig för alla studerande på kandidatnivå vid Högskolan för teknikvetenskaper och mer därtill, och och kan nätverka med de bäst presterande studenterna. Sponsorn får möjligheten att understryka fascinerande delar i datorprogrammeringen som är relevant för sponsorn. Sponsorn kan även dela ut pris till de studerande som presterar bäst.

Kontaktpersoner: Petteri Kaski, [email protected]

Varaktighet: Slutet av februari–maj

Storlek på studentgruppen: 1 studerande

Ansökningsperiod för sponsorer: November

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: