Platser

Aalto Living+ Hub

Living+ Hub stöder samarbete genom att erbjuda teknik för samskapande av mänskocentrerade livsmiljöer. Det är en plats där forskning, utveckling och innovation på experimentell väg sker i samverkan mellan forskare, studerande, företag och städer.
Annamari Tolonen, Aalto yliopisto, 2018.
Foto: stadsmiljöer samskapas vid Living+ Hub med hjälp av teknik utvecklad för ändamålet.

Living + Hub är en fysisk plats inom Aalto-universitetets campus i Esbo. Där erbjuds utrymme och teknik för att stöda aktiviteter inom utbildning och forskning, samt nätverkande mellan samhälleliga aktörer. Olika slags händelser så som föreläsningar, seminarier och möten organiseras i hubben.

Living+ Platform driver hubben i nära samarbete med Aalto University Campus & Real Estate. Dessutom samarbetar plattformen intensivt med Aalto Built Environment Laboratory och samarbetsforumet Stadsakademin.

Utrustning

Den förnyade hubben har ett stort mötesrum med en multimediaskärm som är designad och utvecklad för att underlätta kreativ samplanering av tredimensionella utrymmen, såsom stadslandskap och andra mänskocentrerade livsmiljöer. Hubben erbjuder också föreläsningssalar och mötesrum i olika storlekar.

Hitta oss på sociala medier

Partner

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Envinronment Laboratory (ABE) is a new collaborative research and learning initiative of Aalto University, School of Engineering.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Urban Academy (extern länk)

Urban Academy (Kaupunkiakatemia) is a platform and network that brings together multidisciplinary research, teaching and societal impact in the field of urban studies. It is a partnership of five organizations: University of Helsinki, Aalto University, City of Helsinki, City of Espoo and City of Vantaa.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: