Toimipisteet

Aalto Living+ Hub

Living+ Hub tukee ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnitteluun liittyvää monialaista tutkimusta tarjoamalla yhteistyötiloja akateemisen, julkisen ja yksityisen sektorin väliseen toimintaan.
Annamari Tolonen, Aalto yliopisto, 2018.
Kuva: Living+ Hub tukee ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnittelua hyödyntämällä digitaalisia työkaluja.

Yhteistoiminnalliseen ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnitteluun kehitetty Living+ Hub sijaitsee Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Hubin tarjoamat tilat ja teknologia tukevat koulutuksen järjestämistä, tutkimuksen tekoa sekä yhteiskunnallista verkostointia. Hubissa järjestetään myös monenlaisia tapahtumia kuten luentoja, seminaareja ja työpajoja.

Aalto Networking Platform ylläpitää hubia tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopistokiinteistöjen (ACRE) kanssa. Lisäksi platform tekee tiivistä yhteistyötä Aalto Built Environment Laboratoryn sekä Kaupunkiakatemian kanssa. 

Välineet

Hubin tilojen keskiössä on digitaalisten työkalujen käytön mahdollistava ABE-sali, joka on suunniteltu ja kehitetty erityisesti kaupunkisuunnittelun ja aluekehittämisen tueksi. Lisäksi tilat sisältävät eri kokoisia luentosaleja, toimistotiloja ja kokoushuoneita, joita voidaan hyödyntää niin opetus-, tutkimus- kuin verkostoitumistarkoituksiin. 

People discussing

Mikä on Aalto Networking Platform?

Aalto Networking Platform tukee monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla.

Tutkimus ja taide

Yhteistyökumppanit

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Environment Laboratory (ABE) on Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun uusi tutkimus- ja opetushanke.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Kaupunkiakatemia (ulkoinen linkki)

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistymistä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: