Toimipisteet

Aalto Living+ Hub

Living+ Hub tukee ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnitteluun liittyvää monialaista tutkimusta tarjoamalla yhteistyötiloja akateemisen, julkisen ja yksityisen sektorin väliseen toimintaan.
Annamari Tolonen, Aalto yliopisto, 2018.
Kuva: Living+ Hub tukee ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnittelua hyödyntämällä digitaalisia työkaluja.

Yhteistoiminnalliseen ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnitteluun kehitetty Living+ Hub sijaitsee Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Hubin tarjoamat tilat ja teknologia tukevat koulutuksen järjestämistä, tutkimuksen tekoa sekä yhteiskunnallista verkostointia. Hubissa järjestetään myös monenlaisia tapahtumia kuten luentoja, seminaareja ja työpajoja.

Aalto Living+ Platform ylläpitää hubia tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopistokiinteistöjen (ACRE) kanssa. Lisäksi platform tekee tiivistä yhteistyötä Aalto Built Environment Laboratoryn sekä Kaupunkiakatemian kanssa. 

Välineet

Hubin tilojen keskiössä on digitaalisten työkalujen käytön mahdollistava ABE-sali, joka on suunniteltu ja kehitetty erityisesti kaupunkisuunnittelun ja aluekehittämisen tueksi. Lisäksi tilat sisältävät eri kokoisia luentosaleja, toimistotiloja ja kokoushuoneita, joita voidaan hyödyntää niin opetus-, tutkimus- kuin verkostoitumistarkoituksiin. 

Living+ Platformin tapahtumat

Living+ Platform järjestää monenlaisia tapahtumia ympäri vuoden. Tapahtumat ovat suunnattu tutkijoille, opiskelijoille, ulkoisille sidosryhmille ja/tai julkiselle yleisölle.

Lue menneistä ja tulevista tapahtumista Living+ Hubissa
Living+ Networking Lunch, Dipoli

Find us on social media

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Aalto Living+ Platform

Living+ tukee monitieteellistä tutkimusta ihmislähtöisistä elinympäristöistä, joka on yksi Aalto-yliopiston keskeisistä tutkimusalueista.

Yhteistyökumppanit

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Environment Laboratory (ABE) on Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun uusi tutkimus- ja opetushanke.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Kaupunkiakatemia

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistymistä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu