Nyheter

Petri Suomala blir vicerektor för undervisningen

Professor Suomala kommer till Aalto-universitetet från Tammerfors tekniska universitet.
Aalto University / Petri Suomala / Photo: Mikko Raskinen

Aalto-universitetets styrelse har utsett Petri Suomala till vicerektor med ansvar för undervisningen vid Aalto-universitetet för en femårsperiod från och med den 1 september 2018. Han efterträder Eero Eloranta som går i pension den 18 september 2018.

Teknologie doktor Petri Suomala (f. 1974) är vicerektorn med ansvar för utbildningen vid Tammerfors tekniska universitet. Han har arbetat som professor i industriell ekonomi vid Tammerfors tekniska universitet sedan 2009. Han utsågs till chef för institutionen för industriell ekonomi år 2011, till dekanus för fakulteten för ekonomi och bebyggd miljö år 2014 och till vicerektor 2016.

 

Petri Suomala har dessutom arbetat som chef för Tammerfors tekniska universitets forskningsgrupp gällande kostnads- och lönsamhetsledning samt som docent för industriell teknik och ledarskap med särskild inriktning på affärsekonomi vid Villmanstrands tekniska universitet.

”Vi fick en utmärkt ny vicerektor med ansvar för undervisningen att ta över Eero Elorantas arbete. Petri Suomala har en gedigen karriär inom krävande akademiska ledningsuppgifter, övertygande vetenskapliga prestationer och en utmärkt ledarskapserfarenhet och ledarskapskompetens. Han är en stark och intuitiv expert inom lärande, undervisning och pedagogik och hans studentcentrerade tankesätt passar bra vid Aalto-universitetet. Han har djup förståelse för våra branscher, speciellt gällande affärsverksamhet och teknologi, och han är väldigt intresserad av konst och design. Vi önskar honom varmt välkommen”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä.

”Aalto-universitetet har visat att man har goda möjligheter att vara föregångare inom universitetsundervisning. Genom att kombinera vetenskap, konst, affärsverksamhet och teknik i universitetsundervisningen erbjuder man en solid grund för både en nationell och internationell inflytelserik verksamhet. Jag är privilegierad och glad över att sälla mig till Aaltos team som tydligt har visat att de är passionerade för både utbildning och välmående. Jag ser fram emot ett samarbete och universitetens nya utmaningar de kommande åren", säger Petri Suomala.

Petri Suomala rapporterar till provost Kristiina Mäkelä.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila
Utnämningar, Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:
Professori Maaria Nordman istuu rakennetun ympäristön laitoksen tilojen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Maaria Nordman har utnämnts till biträdande professor i geoinformatik

Nordmans forskning är inriktad på geodynamik, geodesi och positionsbestämning.
Professori Elias Oikarinen Väreen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Elias Oikarinen har utnämnts till Associate Professor i fastighetsekonomi

Oikarinen forskar bl.a. i prisbildning och dynamik på bostadsmarknaden och i fastighetsplacering.
Pekka Töytäri_Tuote-palvelujärjestelmien myynnin työelämäprofessori
Utnämningar, Samarbete Publicerat:

Pekka  Töytäri  utnämnd till arbetslivsprofessor i försäljning av produkt-tjänstesystem

Professuren, med inriktning på säljledning, inrättas med hjälp av donationer från Weisell-stiftelsen, Valmet och Wärtsilä.