Nyheter

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Parkeringen på campusområdet omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024. Parkeringsförfarandet på området förenhetligas och utvecklas som en del av pilotprojektet.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Bild: Aalto Universitetet / Mikko Raskinen

OBS! Nyheter och parkeringsinformation uppdaterade den 15.2.2024. Uppdaterad information finns på denna servicesida.

Parkeringsförfarandet i Otnäsområdet förenhetligas i samband med ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024, och som samlar information om och erfarenheter av campusparkeringen.

I och med pilotprojektet blir de flesta utomhusplatser som kräver parkeringsskiva avgiftsbelagda från årsskiftet. Avgifterna berör inte p-platserna i affärscentrumet A Bloc eller köpcentrumet A Blanc där det nu krävs p-skiva. Projektet berör inte heller gårdsplatserna som är avsedda för Aalto-universitetets personal, där ett särskilt parkeringstillstånd (dekal) krävs. Alla avgiftsbelagda parkeringsområden finns på kartan här under.

Från och med 1.1.2024 kostar parkering på gårdsplatserna på timbasis 1 €/timme eller på månadsbasis 45 €/månad. Månadsavgiften berättigar till parkering på alla avgiftsbelagda gårdsplatser i Otnäsområdet. All parkering betalas i fortsättningen genom betaltjänstleverantörerna EasyPark och Parkman. Esbo stad sköter parkeringsövervakningen i Otnäs campusområde.

Avgifterna for kostnadsbelagda gårdsplatser 

  • måndag–fredag kl. 8.00–18.00 1 €/timme + betaltjänstleverantörens serviceavgift 
  • månadsavgift 45 €/månad + betaltjänstleverantörens serviceavgift

Otaparkki erbjuder nya p-husplatser

Parkeringsalternativen blir flera i Otnäsområdet då parkeringshuset Otaparkki (Strömkarlsvägen 3) öppnar 1.1.2024. Otaparkki är öppet för alla och har 260 avgiftsbelagda p-husplatser, av vilka 20 mot en extra kostnad ger tillgång till Plugit-laddstationer. Parkeringstiden är begränsad till tre timmar på platserna där elbilar kan laddas. Läs mer i listan över laddpriser. Otaparkki erbjuder också 15 cykelplatser.

Otaparkki är öppet varje dag dygnet runt och parkeringen är avgiftsbelagd vardagar kl. 8–18. Passagen till byggnaden är tillgänglig. All parkering betalas genom betaltjänstleverantörerna EasyPark och Parkman. 

Avgifter för parkering i Otaparkki 

  • måndag–fredag kl. 8.00–18.00 1 €/timme + betaltjänstleverantörens serviceavgift 
  • månadsavgift 90 €/månad + betaltjänstleverantörens serviceavgift

Pilotprojektet för med sig förändringar i parkeringsarrangemangen från och med 1.1.2024 

Parkering för Aaltos personal: 

  • Personalen kan parkera avgiftsfritt på sådana gårdsplatser som kräver Aalto-universitetets särskilda parkeringstillstånd. 
  • Ett helt nytt parkeringsområde öppnas för personalen då platsen framför Otsvängen 8 blir tillgänglig från och med 1.1.2024. Här krävs ändå Aalto-universitetets parkeringstillstånd. De bilister som tidigare har använt den avgiftsbelagda parkeringen framför Otsvängen 8 hänvisas till Otaparkki-huset. 

Parkering för Aalto-universitetets partner:

  • Hyresgästerna i A Grid hänvisas till gårdarnas parkeringsplatser eller till Otaparkki-huset.  

Parkering för bilister som inte är Aalto-universitetets personal eller partner: 

  • Till exempel gäster till universitetets personal eller partner hänvisas till gårdsplatserna eller Otaparkki-huset mot timavgift. 

Mer information om pilotprojektet: 

Läs mer

Otaparkki julkisivu

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.

Nyheter
Renault Zoe electric vehicle

Biltrafik och parkering i Otnäs

Rutterna och parkeringsområdena i Otnäs

Tjänster
Otaparkki

Otaparkki

Det nya parkeringshuset på campus, Otaparkki, öppnar den 1 januari 2024.

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.
Ernst Enkvist
Universitetet Publicerat:

Ernst Enkvist (1931–2023) in Memoriam

Skeppsbyggare utvecklade finskt kunnande inom varvsindustrin.
A Bloc pääaula_Tuomas Uusheimo
Studier, Universitetet Publicerat:

Strejken på torsdag 14.12 och dess inverkan på tentamina och tjänster

Tentamina och mellanprov ordnas normalt på torsdag.