Nyheter

Nya horisonter för Unite!

Den 5:e Unite!-dialogen, ”New Horizons”, ägde rum den 8-10 mars med KTH i Stockholm som värd. De två nya framtida partneruniversiteten - Graz University of Technology och Wroclaw University of Science and Technology - presenterade sig för alliansgemenskapen. Dialogen var också det första evenemanget där Horizon 2020-projektet var fullt ut representerat.
The 5th Unite! Dialogue took place on 8-10 March 2022 hosted online by KTH.

Cirka 230 deltagare, däribland ledningsföreträdare, akademisk och administrativ personal och studenter från de sju alliansuniversiteten och de två framtida medlemmarna deltog i det öppna plenarmötet den 9 mars. Det var det första Unite!-evenemanget där en bredare publik från de nya partnerna deltog. Tanja Brühl, ordförande för Unite! välkomnade de nya partneruniversiteten och uttryckte stora förhoppningar för den framtida utvecklingen av Unite! i sitt välkomsttal:

– Vi valde titeln "New Horizons" för denna dialog. Jag tror att det är en perfekt inramning för det här evenemanget, men visar också på var vår allians för närvarande befinner sig och vad vi siktar på för framtiden.

De många framstegen, den nya projektansökan, ambitionerna för framtiden samt introduktion och en första presentation av de två nya framtida partneruniversiteteten stod på agendan. Alliansen breddar och fördjupar nu sin verksamhet med nio partners och går vidare mot en utrullningsfas som drar nytta av allt som har utvecklats under pilotfasen.

En annan viktig del av den 5:e dialogen var ett öppet plenarmöte för Unite! Horizon 2020-projektet med över 100 deltagare. Målet med Horizon 2020-projektet är att utveckla en delad, integrerad och långsiktig strategi för forskning och innovation (R&I) i synergi med Unite! Erasmus+-projektet, och att utveckla pilotinitiativ inom olika policymoduler. Under sessionen presenterade koordinatorerna för de nio arbetspaketen sina aktiviteter.

– I nuvarande skede har dialogen har varit avgörande för att peka ut hur Unite!:s under nästa fas både kan visa progression i etableringen av de initiativ som initierades under pilotfasen, och samtidigt fortsätta att utveckla nya aktiviteter som kommer att gynna Unite!, våra partners och det europeiska perspektivet på högre utbildning och forskning, säger Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer vid KTH och värd för plenarsessionen.

Förutom de öppna sessionerna hölls för första gången möten för Unite! Governing Platform och Unite!:s Akademiska Forum med deltagande från alla de framtida nio partneruniversiteten. Horizon 2020:s generalförsamling avslutade dialogen.

  • Unite! Governing Platform diskuterade rektorerna ytterligare finansiering för Unite! utöver budgeten för det nya Erasmus+-projektet. De beslutade också att officiellt underteckna Unite! Mission Statement 2030. Ytterligare diskussionsämnen var en europeiska examen, kriget i Ukraina och hur man kan möjliggöra att erbjuda flyktingar ett nytt akademiskt hem.
     
  • Unite!:s Akademiska Forum uttryckte sitt stöd för Unite! Mission Statement 2030 som enhälligt bifölls i det första officiella röstningsförfarandet. Erasmus+-ansökan, seed-finansiering och studentmedverkan diskuterades också.
     
  • Generalförsamlingen för Horizon 2020 godkände den initiala strukturen för den gemensamma R&I-agendan som kommer att slutföras i juni 2022. Den gemensamma R&I-agendan kommer att bestå av den gemensamma R&I-strategin och de pilotaktiviteter som utvecklas under projektet, vilket ger underlag till att fastställa grunderna för gemensamma riktlinjer för att stärka R&I-dimensionen i Unite!.

Under dialogen – även om det inte ingick i det officiella programmet – arbetade Unite!:s Grant Writing Team vidare på den nya Erasmus+-ansökan mot en slutgiltig version. Ansökan omfattar en period på 4+2 år med start i november 2022. Sista ansökningsdag är den 22 mars och resultaten väntas under sommaren 2022.

– Diskussionerna som ägde rum vid den 5:e dialogen kommer att vara avgörande för alliansens framtid, och i ljuset av det senaste internationella scenariot kommer värden som respekt, tolerans, enighet och framåtskridande som Unite! representerar att vara än mer relevanta under de kommande åren, säger Mirko Varano, Key Liasion Officer för Unite! på KTH

Då dialogen hölls digitalt, kommer alla involverade i Unite! att få möjlighet att träffas personligen vid ett Community Event i Stockholm i juni. Då kommer representanterna för de olika arbetsgrupperna (Task Forces och Work Packages) att mötas under en tredagarsperiod.

Nästa Unite!-dialog äger rum i september 2022 och då med Politecnico di Torino som värd. Det kommer att vara den sista dialogen under pilotfasen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Football field / Jalkapallokenttä. Kuva: Aleksi Poutanen
Studier Publicerat:

Fotbollsspelaren Tim Väyrynen och basketspelaren Helmi Tulonen hör till Aalto-universitetets Urhea-studerande

”Aalto-universitetet har i enlighet med Urheas principer hjälpt oss kombinera studier och proffsidrott”
Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Campus, Universitetet Publicerat:

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Skicka in ditt namnförslag senast 14.6!
Logo
Studier, Universitetet Publicerat:
People working. Picture: Unto Raution
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet fick en kvalitetsstämpel med utmärkta resultat

Universitetets styrka är den starka kopplingen mellan den strategiska ledningen och kvalitetssystemet.