Nyheter

Lottning är ett bra sätt att bilda grupparbetsteam, säger studerandena

Även i den årliga AllWell?-enkäten har studerandena önskat att lärarna ska bilda teamen, istället för att studerandena bildar dem själva.
School of Business students
Bild: Aalto-universitet / Ari Toivonen

Aalto-universitetets enkät AllWell? kartlägger frågor som kan utvecklas för att förbättra studerandenas studieförmåga. Svaren som har kommit in till enkäten talar också för praxisen att lärarna på kurserna bildar grupparbetsteamen. Det här förfarandet förbereder också studerandena väl för arbetslivet, där man inte alltid kan välja med vem man gör teamarbete.

Enligt prodekanus Tomas Falk som är ansvarig för undervisning och bildning på Handelshögskolan är det vid inlärningen även av central betydelse att studerandena får uppleva gemenskaplighet samt att mångfald och inklusivitet är en del av vardagen i vårt samfund. ”Responsen vi får från studerandena är viktig för att vi ska vara förvissade om att vår verksamhet utvecklas i en bra riktning.”

Professor Seppo Ikäheimo har erfarenhet av att eleverna upplever det som positivt att läraren slumpmässigt bildar teamen inom grupparbetet snarare än att låta eleverna själva fritt bilda dem.

”Jag hade alltid tänkt att jag inte vill använda min egen tid och ta mig besväret att själv dela in studerandena i grupparbetsteam. För min kurs Better Business, Better Society; Yritys osana yhteiskuntaa (Better Business, Better Society; Företaget som en del av samhället) fick jag mig emellertid tilldelad en assistent från Högskolan för konst, design och arkitektur, som försäkrade mig om att hen sköter om teamindelningen och att det är ett bra sätt att gå till väga. Jag gav efter för förslaget, trots att jag verkligen inte tänkte att jag skulle bli entusiastisk över det. Det var tur att jag ändå gav med mig, för på basis av kursresponsen kan jag bara konstatera att det var bra att jag flexade. Jag är verkligen glad över att 99 % av responsen som gällde temat var positiv, så i fortsättningen gör jag på det sättet att kursassistenterna får sköta teamindelningen.”

När läraren gör teamindelningen finner även de som inte på kursen har kompisar de känner från tidigare sin plats utan extra stress. De å sin sida som har kommit för att studera på Handelshögskolan tillsammans med människor de känner från gymnasiet eller annanstans ifrån, har fått en ny uppfriskande upplevelse. Många av dem är vana vid att göra saker tillsammans med gamla bekanta, men nu fanns en möjlighet att även lära känna nya människor. När man går till väga så här förverkligas på kurserna mångfalden och inklusiviteten sannolikt bättre än då studerandena själva får välja med vilka de bildar ett team. Även de internationella studerandena upplever enligt responsen den här praxisen som mycket bra.

Även kamratlärandet visade sig fungera

En annan praxis som Seppo Ikäheimo inte först var du med, är tanken att teamen ska få se varandras ännu oavslutade arbeten och kommentera dem. Även detta beslöt man emellertid att prova på.

”Varje team fick några andra teams arbeten att bekanta sig med, och sedan fick teamen fortsätta på sina egna arbeten på basis av kommentarerna de andra hade gett. Jag hade inte tidigare använt mig av den här sortens kamratlärande och var inte alls entusiastisk över det i början, men sedan fick jag helt enkelt se hur även det tillvägagångssättet fungerade utmärkt bra”, berättar Seppo Ikäheimo. ”För övrigt är jag nog väldigt utvecklingsvänlig, och upplever att det inom grupparbetsteknikerna säkert finns många möjligheter som man kunde lära sig, arbeta med och dra nytta av bättre än idag.”

Aalto-universitetets studiepsykolog Alli Mattila berättar att man i AllWell?-resultaten från förra våren fortfarande kan se effekterna av pandemitiden. ”I resultaten framkommer en oro hos studerandena som sammanhänger med upplevelsen av att inte höra till gruppen och av att sakna kamratstöd, därför är det speciellt fint att många program med sina åtgärder har strävat till att svara mot behovet av att stärka inklusiviteten och gemenskapligheten. Det är viktigt att upplevelsen av grupptillhörighet och kamratstöd möjliggörs särskilt på kurserna, och inte bara i studentlivet på kvällarna.

Enligt Maura Ratia, pedagogisk expert på Handelshögskolan, talas det på Aaltos pedagogikkurser mycket om arbetet i grupp och hur man kan få det att löpa smidigare. ”Indelningen i team är en av de frågor som ofta har dykt upp, och på kurserna rekommenderas det också att läraren ska bilda teamen istället för studerandena”, berättar Maura Ratia.


Nästa gång kan man svara på enkäten AllWell? under början av våren 2024. Enkäten är då öppen för alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande. Antalet mottagare är cirka 4 700 studerande. Med hjälp av enkäten samlas aktuell information om studerandenas studieförmåga, motivation, undervisningen samt kamratstödet. Resultaten används vid utvecklingen av de tjänster som stöder utbildningsprogrammen, undervisningen samt studerandenas studieförmåga.

AllWell?-enkäten besvarades av 38 % år 2023

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Läs mer
AllWell SQ
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Undervisningsassistenter till våren 2024

Undervisningsassistenter till Institutionen för elektroteknik och automation våren 2024
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Alvari square winter
Studier Publicerat:

Kurserna för våren 2024 vid öppna universitetet har publicerats

Anmälningen till kurserna vid det öppna universitetet för våren börjar tidigast den 11 december.
Opiskelijat testaamassa satelliitia ESA:n testeissä.
Studier Publicerat: