Nyheter

Lär känna det digitala arkivets skatter

Aalto är det första universitetet i Finland som har digitaliserat merparten av examensarbetena från och med 1960-talet.
Kuvassa on Otto Meurmanin tekemä mittauspiirustus ”Antiikin tyylimuotoja” vuodelta 1911. Piirroskuvassa on koristeellisia yksityiskohtia rakennusten seinistä ja pylväistä.
Arkivets mest efterfrågade material är arkitekturens mätningsritningar samt bilder som dokumenterar högskolornas historia. Bilden visar Otto Meurmans mätningsritning ”Antikens stilar” från 1911.

Det stora projektet är klart. En stor del av examensarbetena från Aalto-universitetet och dess två föregångare Tekniska högskolan och Helsingfors handelshögskola, har digitaliserats. Det stora materialet är nu lättare att använda och det har blivit plats ledigt i arkivet för nytt material.

Digitaliseringsprojektet tog två år och det utfördes av arkivtjänsterna, biblioteket och IT-tjänsterna tillsammans. Projektet bestod av två helheter; högskolornas skriftliga examensarbeten från 1960-talet till idag samt arkivets historiska samlingar av bilder, ritningar och dian.

Vi är den första högskolan i Finland som digitaliserat examensarbeten i denna omfattning, säger Susanna Kokkinen, dokumenthanteringschef.

Tack vare digitaliseringen frigjordes nästan 2,5 hyllkilometer.

Enorma mängder data

Examensarbetena har lagrats på ett sätt som är tekniskt hållbar eftersom de ska bevaras brukliga för evigt enligt Riksarkivets föreskrifter.

”Varje arbete har för säkerhets skull sparats på tre sätt; som pdf-, tiff- och xml-filer. Detta har krävt enorma mängder lagringsutrymme eftersom ett slutarbete kan bestå av hundratals megabyte. Sammanlagt sparades examensarbeten för hundratals terabyte”.

Examensarbetenas ursprungliga pappersversioner sparas tillsvidare, tills man har kunnat säkerställa de digitala exemplarens kvalitet. Målsättningen är dock att förstöra pappersversionerna.

Publiceringstillstånd krävs

Nu behöver man inte längre beställa ett önskat examensarbete från arkivet, utan man kan kolla in det från kundterminalen vid lärcentret Harald Herlin. Från den elektroniska versionen är det lättare än tidigare att söka, och tack vare den maskinella textidentifieringen kan man även rikta sökningar till slutarbetenas textinnehåll.

Examensarbetena är inte öppet tillgängliga på nätet, säger Susanna Kokkinen.

”I tiderna har man inte bett om lov för publicering och att göra det i efterskott av varje upphovsman är omöjligt. Vi har inte person- och kontaktuppgifterna till alla utexaminerade under årtiondens lopp. Vi har löst problemet så att alla arbeten kan ses i lärcentret där man kan titta på dem via datasystemet Aaltodoc.”

Tillsammans med IT utvecklar Arkivtjänsten ett sätt för alumnerna att tryggt logga in i uppgifterna för det egna slutarbetet.

”På så sätt har skribenten en möjlighet att granska det digitala exemplaret och bevilja tillstånd för publicering av det.”

Ritningar och bilder ut från arkivet

Utöver de skriftliga examensarbetena har Aalto-universitetets arkiv digitaliserat drygt 175 000 diabilder som hör till utbildningen, tusentals pappersfotografier samt ritningar som gjorts som elevarbeten.

Det har varit jobbigt att samla in författarnas namn, publiceringsdatum, bildernas objekt och övriga uppgifter om dessa verk.

”Vissa bilder saknade nästan helt dokumentation, men bilder från högskolans historiska evenemang och personal har ofta dokumenterats noga”, säger Susanna Kokkinen.

Arkkitehtuuripiirroksessa on puutalon julkisivu ja sen yksityiskohtia

Mätningsritningarna inom arkitekturen är en egen och omfattande grupp av arkivmaterial. Nu har man digitaliserat 5 000 av studenternas byggnadsritningar i skala.

”Arkitektutbildningen började 1863 i Finland, just hos oss, alltså i Tekniska högskolan - den dåvarande Polytekniska skolan - så det är fint att de historiska ritningarna nu har digitaliserats och dokumenterats i öppet format.”

Ritningarna utgör en visuellt och tekniskt värdefull helhet. Från samlingarna hittar man även rariteter; rivna eller numera ändrade byggnader samt sådana som förstörts i krig eller hus som blivit bakom gränsen.

Mätningsritningarna har funnits digitalt redan i mer än ett år och de har även använts flitigt. Förra året gjordes ca 8 000 sökningar bland bildmaterialet på nätet samt drygt 100 ansökningar om datamaterial och forskning.

Materialet är tillgängligt i den nationella databasen Finna och det är gratis att använda. Inlärningscentret och arkivet erbjuder guidning för att använda arkiven och databaserna. 

Arbetet med digitalisering av samlingarna kommer att fortsätta flera år, eftersom bara hälften av bilderna i Aaltos arkiv har digitaliserats, och en ännu mindre andel har publicerats för allmänheten.

Stifta bekantskap med Aaltos Finna-databas.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kaksi henkilöä kampuksella.
Universitetet Publicerat:

Våra värden i praktiken – bekanta dig med de uppdaterade etiska principerna

De reglerna för rent spel gäller var och en av oss.
Kaksi opiskelijaa juttelee keskenään. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto
Universitetet Publicerat:

Kunskaper i de inhemska språken stärks via internationellt samarbete

Aalto-universitetet främjar inlärningen av de inhemska språken som en del av Talent boost-helheten inom ett bredare internationaliseringsprogram.
Students with bikes on Aalto University campus
Universitetet Publicerat:

En euro till varje studerande—hur borde Aalto-universitetet använda den? Dela med dig av din idé senast den 30 maj 2021

I år provar Aalto-universitetet något nytt: vi inbjuder de studerande att besluta hur 12 000 euro av universitetets budget ska användas.
Kuvassa opiskelija Elina Rauvala ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskustelevat Harald Herlin -oppimiskeskuksessa järjestetyssä Kultaranta-keskustelussa. Taustalla näkyy tuotantotiimiä. Kuvan otti Jessica Sinikoski.
Universitetet Publicerat:

Välskött – ekonomidiskussionen mellan republikens president och Aaltos studerande fokuserade på tillväxt och kryptovalutor

Det var en ära att få fylla de stora stövlarna – och väldigt kännetecknande för Aalto, säger ekonomistuderande Elina Rauvala som modererade evenemanget. Se videon av diskussionen textad på svenska.