Nyheter

Lägesrummet vid Helsinki GSE börjar varje vecka publicera en rapport om coronavirusets effekter

Rapporterna presenteras varje vecka i samband med webbinarier som är öppna för alla.
Käytäväkuva Kauppakorkeakoululta. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Handelshögskolan. Photo: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), som specialiserar sig på forskning och undervisning inom ekonomi, grundar ett lägesrum för ekonomi som ska producera information som kan stöda ministeriers och övriga offentliga instansers finanspolitiska beslutsfattande under coronaviruskrisen. Målet är att erbjuda information mer eller mindre i realtid om utvecklingen inom företagssektorn, på arbetsmarknaden och i hela samhället.

Lägesrummet publicerade sin första rapport onsdagen 15.4.2020 kl. 9.00. Webbinariet som behandlar rapporten började samtidigt i Zoom. I denna första rapport ges svar på följande frågor genom illustrerande figurer:

  • Vilken andel av företagen har permitterat personal under perioden mars–april 2020 och hur skiljer det sig från antalet permitteringar under perioden januari-februari 2020?
  • Vilken del av personalen har företagen permitterat, om permitteringar har varit nödvändiga (mars–april vs. januari-februari)?
  • Vilken del av personalen har företagen sagt upp, om uppsägningar har varit nödvändiga (mars–april vs. januari-februari)?
  • Hur har utvecklingen av Business Finlands finansieringsbeslut sett ut i mars–april vs. januari-februari?

De här ovan nämnda frågorna rapporteras både enligt verksamhetsområde, landskap och enligt storlek på företaget.

Därtill åskådliggörs det i rapporten hur de ovan nämnda frågorna korrelerar med hur efterfrågan inom de olika verksamhetsområdena har förändrats, baserat på den senaste informationen.

Mer information om lägesrummet och dess offentliga rapporter finns att läsa på Helsinki GSEs sidor.

Tilläggsinformation:
Professor Otto Toivanen, akademisk ledare, Helsinki Graduate School of Economics
tfn 050 353 7651
[email protected]
 

https://www.helsinkigse.fi/

Se även: Helsinki GSE grundar ett lägesrum för ekonomi  

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Aalto University peatland research
Forskning och konst Publicerat:

Ny metod för fjärranalys stöder resultatuppföljningen av restaureringsåtgärder i myrområden

nder ledning av forskare från Aalto-universitetet har det utvecklats en ny metod för fjärranalys och med hjälp av den kan man följa hur restaureringen lyckas.
A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
Forskning och konst Publicerat:

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet beviljas finansiering av Finlands Akademi för banbrytande och mångvetenskaplig forskning om människors och djurs välmående i arbetet

Astrid Huopalainen, biträdande professor vid Aalto-universitetet, Linda Tallberg, biträdande professor vid Hanken och Anna Hielm-Björkman, docent vid Helsingfors universitet, har beviljats 840 000 euro i akademiprojektfinansiering av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.