Nyheter

Janne Laine utnämnd till vicerektor med ansvar för innovation

Den nya vicerektorns femårsperiod börjar den 1 januari 2019.
Aalto University Janne Laine

Aalto-universitetets styrelse har utnämnt professor Janne Laine till vicerektor med ansvar för innovation för den femårsperiod som startar den 1 januari 2019. Det rör sig om ett nytt uppdrag.

Teknologie doktor Janne Laine (f. 1968) har gedigen och mångsidig erfarenhet av olika uppgifter vid Aalto-universitetet och Tekniska högskolan. Han har varit dekanus för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik sedan 2014 och dessförinnan var han direktör och ställföreträdande direktör för institutionen för träförädlingsteknik samt professor i träförädlingens kemi. Han har också jobbat flera år på skogsindustrins forskningsinstitut STFI i Sverige.

Janne Laine har flera förtroendeuppdrag i Finland och utomlands. Han är till exempel styrelsemedlem i Nordtek, Stiftelsen för teknikens främjande TES och CLIC Innovation Ltd. Han har varit en drivande kraft när program vid Europeiska institutet för innovation och teknik (European Institute of Innovation & Technology, EIT) har startat på Aalto-universitetet, varit med och byggt upp företagarutbildningen på Högskolan för kemiteknik och tvärvetenskapliga program på Aalto-universitetet (Materials Platform) och svarat för att exempelvis Ioncell- och AaltoCellTM-teknikerna kommersialiserats. Forskningsprojekt som han lett har gett upphov till flera tiotal patent och många uppstartsföretag.

Janne Laine disputerade och blev teknologie doktor i träförädlingens kemi vid Tekniska högskolan 1996, och hans forskningsarbete har huvudsakligen fokuserat på bearbetning av naturmaterial, främst nanocellulosa, och deras användning på olika områden.

”Aalto-universitetet har fått en nationell specialuppgift att stärka Finlands innovationsförmåga, och utnämning av en vicerektor med ansvar för innovation är en anmärkningsvärd satsning på detta. Vi hade fler än 70 sökande, vilket visar att Aalto-universitetet och det innovationsekosystem som håller på att byggas upp kring det är en ytterst intressant verksamhetsmiljö”, säger rektor Ilkka Niemelä.

”Janne Laine valdes till uppdraget och han har utmärkta förutsättningar att vidareutveckla vår innovationsverksamhet – han har erfarenhet av att leda evidensbaserad innovationsverksamhet och bygga upp företagspartnerskap, en klar vision av hur innovationsverksamheten ska utvecklas, omfattande nätverk, hög affärskompetens, goda akademiska meriter och hög motivation. Han är en erfaren och lösningsorienterad akademisk ledare som kan motivera en organisation att arbeta mot ett gemensamt mål”, säger Niemelä vidare.

"Som vicerektor vill jag skapa klarhet i innovationsverksamheten vid Aalto-universitetet och införa modeller där forskning allt mer effektivt skapar innovationer som i sin tur i allt större utsträckning når det förkommersiella stadiet. Jag vill också allt mer föra samman stora företag och uppstartsföretag och skapa förutsättningar för en orädd och dynamisk forskar- och studentdriven uppstartsverksamhet. Jag tänker också mer aktivt än tidigare bygga upp ett nationellt och internationellt nätverk ", säger Janne Laine.

"Det finns nu goda möjligheter till detta på Aalto-universitetet. Campus har utvecklats till en lämplig innovationsplattform, det finns många företag i Otnäs och dess omgivning, A Grid har kört igång, vår forskning är stark och multidisciplinär, vi har nära kontakter med forskningsinstitut och företag, vi ger järnhård undervisning i företagande och det verkar inte finnas någon övre gräns för hur förutsättningslöst våra studerande kan bedriva företagsverksamhet,” slår Janne Laine fast. 

Janne Laine rapporterar till provost Kristiina Mäkelä.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Omistajuuden professori Samuli Knüpfer. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta
Utnämningar Publicerat:
Jarkko Koskinen, Vuoden alumni 2021
Utnämningar Publicerat:

Jarkko Koskinen, expert inom geoinformatik och rymdteknik, är Årets alumn 2021

"Geodataområdet befinner sig för närvarande i centrum av en enorm utveckling. Många av världens största företag, såsom Google, Microsoft, Apple och Huawei, har geodata som ett av sina verksamhetsområden. På grund av robotiseringen och digitaliseringen behövs exakta och högklassiga geodata och lokaliseringsdata i realtid överallt. Arbetsutsikterna inom branschen är enorma" säger Koskinen.
Rehtori Ilkka Niemelä
Utnämningar Publicerat:
Kuvassa näkyy elokuun 1. päivänä Executive in Residence -tehtävässä aloittava Taavi Heikkilä. Kuva on SOK:n kuva.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Taavi Heikkilä, veteran inom andelsrörelsen, tillträder ny post vid Aalto-universitetet

Heikkiläs befattning Executive in Residence inrättas med donationsmedel. Finland är världens mest kooperativa land, och därför är det viktigt att branschen satsar på forskning och undervisning och samarbete mellan företagen och universitetet, säger donatorerna.