Nyheter

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
"För att skapa en hållbar framtid behöver vi alla de bästa krafterna oberoende av nationalitet", säger Ilkka Niemelä. Foto: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har på drygt 10 år vuxit till Finlands mest internationella och världens 47:e mest internationella universitet. Aalto har examensstuderande från 117 länder och 48 procent av universitetets akademiska personal, det vill säga forsknings- och undervisningspersonal, kommer från ett annat land än Finland. 

Aaltos budskap till den nya regeringen är tydligt: de åtstramningar i invandringspolitiken som planeras i regeringsprogrammet bör inte genomföras. 

”Planerna har väckt stor oro både i vår gemenskap och hela den finländska universitetsvärlden samt bland våra företagspartner. Om åtstramningarna genomförs är de ur ett mänskligt perspektiv chockerande – och de skulle underminera grunden som högklassig forskning och undervisning utgör och som nya innovationer, hållbar tillväxt och Finlands konkurrenskraft bygger på”, betonar Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä

Nivån på universiteten i världen stiger hela tiden. Att locka hit de bästa forskarna och studerandena hjälper Finland att hålla sig konkurrenskraftigt. Utan toppforskning uteblir även investeringar från företag på de internationella marknaderna. De investeringarna behövs om Finland vill höja FoU-finansieringen till 4 procent av bruttonationalprodukten. 

Vi är starkare tillsammans.

Ilkka Niemelä

I nästan hälften av projekten som kommersialiserar forskning vid Aalto är teamet internationellt. Möten mellan människor från olika delar av världen har lagt grunden för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto och dess partner, såsom ICEYE, som bygger världens minsta radarsatelliter, Ioncell, som tillverkar ekofibrer av högsta klass samt IQM, som bygger kvantdatorer  

“Den internationella konkurrensen om högutbildade kvantexperter är stor. För att trygga tillväxten hos hela Finlands kvantsektor är det synnerligen viktigt att Finland förblir attraktivt för arbetssökande. Vår nuvarande framgång bygger på just denna kompetens och på stödet för toppforskning. Det är den nuvarande regeringens uppdrag att genom sin verksamhet säkerställa att denna utveckling, tillväxt och framgång i vårt land fortsätter också i framtiden”, säger Juha Vartiainen, chef för internationella relationer vid IQM och en av företagets grundare. 

”De utstakade åtstramningarna i frågor som rör invandring och arbets- och uppehållstillstånd för vårt samhälle i fel riktning. Mångfald är en enorm möjlighet och resurs, och en kraftig internationalisering fastställdes även som specialuppgift för Aalto när universitetet grundades. För att skapa en hållbar framtid behöver vi alla de bästa krafterna oberoende av nationalitet. Vi är starkare tillsammans”, säger Niemelä. 

Internationalisering och mångfald var även huvudtemat för talet som Ilkka Niemelä höll vid Aalto-universitetets inskription. Niemeläs tal och talet som hölls av Ida Parkkinen, ordförande för AUS, är bifogade till detta meddelande. 

Mer information 

Rektor Ilkka Niemelä 
050 452 4690 (assistent Hely Kilpeläinen) 
[email protected] 

___________________________________________________________________

  • Aalto-universitetet har examensstuderande från 117 olika länder och personal från 93 olika länder.  
  • Vid Aalto har 48 procent av den akademiska personalen, det vill säga forsknings- och undervisningspersonalen, och 61 procent av doktoranderna internationell bakgrund.  
  • Aalto steg i år till första plats bland finländska universitet i den internationella QS-rankningen som jämför universitet bland annat på basis av hållbar utveckling, studerandes sysselsättning, mängden internationell akademisk personal och internationella studerande samt mängden internationella nätverk. Aaltos placering var 109.  
  • Av Aaltos kommersialiseringsprojekt har 49 procent av teamen experter som kommer från andra länder än Finland. Kommersialiseringsprojekten är projekt baserade på forskning vid Aalto som förbereds för kommersialisering. En möjlig väg är att baserat på projektet bilda ett startupföretag, alltså ett eget företag, som ofta har aaltoiter som delägare. I dessa fall sker finansieringen genom Business Finlands R2B-finansiering. 
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa
Pressmeddelanden Publicerat:

Aalto-universitetet ökar åtgärderna för att minska utsläppen

Aalto-universitetet har kartlagt de viktigaste åtgärderna för att minska klimatutsläppen inom alla delar av universitetets verksamhet. De största utsläppsminskningarna uppnås genom energiupphandling och energianvändning.
Aalto-yliopisto valittiin Suomen parhaaksi yliopistoksi QS-vertailussa.
Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet håller sin första plats i Finland i QS universitetsrankningen 

Aalto-universitetet har fortsatt framgång i den internationella QS världsuniversitetsrankningen och håller sin plats som bästa universitet i Finland.