Nyheter

Hur ser Otnäs ut 2050?

Nya byggnader och tjänster, fler invånare och mera grönt. Det är nu de följande riktlinjerna för Aaltouniversitetets campus dras upp på kartan.
Aalto-yliopisto Otaniemi 2035 Kuva: A-konsultit / Tietoa Oy
Otnäs länkas i framtiden ännu starkare med Kägeludden och Hagalund. Ökningen av service och bostadsbyggande i området skapar en helt ny helhet. Illustrationsbild: A-konsultit / Tietoa Oy

Det är vanskligt att gestalta förändringar så långt fram som till 2050 – vem skulle till exempel för 32 år sedan ha kunnat förutspå uppkomsten av Aalto-universitetet? Eller redan 1986 inse internets möjligheter eller mobiltelefonernas betydelse? 

Även arbetsgruppen för utveckling av universitetets campus står inför en krävande uppgift. Den nuvarande visionen för utveckling sträcker sig till 2021, och nu riktas blickarna halvvägs in i vårt pågående århundrade. 

"Gruppen arbetar med tre alternativa visioner som ska styra utvecklingen av hela campus".

De nuvarande planerna kommer att ha genomförts fram till 2035. Alternativen fungerar liksom ett kontinuum för dem, säger arbetsgruppens ordförande Antti Ahlava, prorektor med ansvar för utvecklingen av Aalto-universitetets campus. 

Och varje vision kan bli verklighet. 

Från isolerat campus till självförsörjande stadsdel 

"I framtiden kan Otnäs till exempel ta formen av en stadsdel som är självförsörjande i fråga om såväl mat som elektricitet, eller är en del av ett självförsörjande nätverk". 

Ahlavas arbetsgrupp har från början av 2018 berett visionen tillsammans med universitetets studerande och personal samt utomstående sakkunniga och partner. Gruppen har satt sig in i aktuell litteratur, sammankallat till verkstäder och diskussionsmöten samt studerat andra universitets och företags campus utomlands. 

"När man jämför med andra campus måste man beakta våra egna resurser. Vi är inte rika men vi har en attraktiv miljö och en uppfinningsrik gemenskap". 

Aalto-yliopisto Dipoli Alma Mater kokoushuone Kuva: Tuomas Uusheimo
Den pågående visionen för campus siktar in på året 2050. Aaltoiterna har nu möjlighet att påverka den genom att svara på enkäten. Bild: Tuomas Uusheimo / Aalto-universitetet

Internationella exempel kan dock visa på vilka slags medel som är bra att använda för hållbar utveckling, styrning av områdets utveckling och urbaniseringen. Man kommer inte att överge de nuvarande styrkorna, såsom den teknologiorienterade kulturen, men de nya betoningarna kan bli fler. 

Den bästa kunskapen om campusets brister och resurser finns hos användarna, och därför har man beslutat att bjuda in aaltoiterna att delta i den fortsatta bearbetningen av visionerna. Efter att ha samlat in responsen samlas arbetsgruppen på nytt för att sammanställa resultaten, varefter visionsarbetet fortsätter till november 2018. 

Arbetsgruppen föreslår tre riktningar, som alla kan bli verklighet. Varje riktning tar på sitt eget sätt sats i de nuvarande starka sidor och ämnen som redan är synliga på campus. 

Gemenskapen i fokus 

"Det fysiska byggandet är att utveckla campus: att samtidigt utveckla såväl gemenskapen som dess verksamheter", säger Antti Ahlava. 

Sätten att använda byggnaderna kommer också att förändras. Man måste till exempel titta på hur man blandar olika användargrupper och verksamheter. 

Ahlava hoppas att hela gemenskapen ska delta i att skapa visioner. 

"Som universitet måste vi kunna ta fram en idealgemenskap och en idealstad. Därför bjuder vi in hela gemenskapen i det här arbetet."

Vad tycker du? Är vi på rätt spår i fråga om vår vision för campus? Skulle du ändra på något? Vad skulle du betona? Delta i campus vision genom en undersökning.

Aalto-yliopiston kampus kampusvisio 2050 / yhteisö / Kuva: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-yliopisto
En tät gemenskap av kontraster. Bild: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-universitetet

Otnäs gemenskap

Otnäs har blivit en allt tätare bebyggd och mångsidigare stadsdel, där nytt och gammalt byggande bildar en säregen mosaik. Samtidigt har det blivit ett centrum för kulturlivet.

Kulturnätverken blandas med inte bara de kreativa gemenskaperna utan också med de gamla etablerade teknologi- och företagsgemenskaperna. Organisationerna för konst och design med sina medverkande lockar besökare och samhällsaktörer till området. 

Campus erbjuder människor i alla åldrar en miljö för livslångt lärande, vilket gynnar olika former av experimentell inlärning och undervisning samt stöder olika forskare och människor som lär sig på olika sätt. Otnäs är en av Finlands mest internationella stadsdelar och på andra håll tar man efter dess gemenskapsinriktade planeringsmetoder. 

Den mångfaldiga återanvändningen av de gamla laboratoriebyggnaderna lockar nya användare till Otnäs. De gamla fastigheterna erbjuder lokaler för konstnärer och verkstäder för testning av nya tekniker. Hybridbyggnaderna och -kvarteren som på ett smidigit sätt blandar olika verksamheter underlättar möten mellan människor. Den lokala identiteten byggs med en öppen stadskultur, men också genom konstutbudet. Det finns rikligt med evenemang av olika slag som också lockar långväga deltagare. 

Det har grundats fler ekosystemtjänster, som stöder urban stadskultur - t.ex. stadsträdgårdar och takträdgårdar. Genom skicklig miljöplanering har man lyckats lindra de värsta effekterna av klimatförändringen. De olika grannskapen i Otnäs har radikalt olika identiteter och atmosfärer. 

Aalto-yliopiston kampus kampusvisio 2050 / tietoniemi / Kuva: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-yliopisto
En självförsörjande och ständigt öppen stadsdel. Bild: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-universitetet

Smartnäs

Campus är en nordisk källa till företagande, innovationer och utbildning på toppnivå. Stadsdelen är internationellt känd för det rikliga utbudet av nya patent, tvärvetenskapliga förmågor och nya modeller för affärsverksamhet. 

"Det enda som saknas i Otnäs är ett förlossningssjukhus", lyder ett känt citat som lyfter fram självförsörjningen. Mångsidiga bekvämligheter och tjänster betjänar användare och boende på campus 24/7. Automatiska fortskaffningsmedel har gjort att det inte behövs några parkeringsplatser. 

Campus är tätare bebyggt och många tomter har fått nya byggnader redan under flera årtionden. Därför är de flesta kvarter i utkanterna av campus påtagligt höga. Med hjälp av utvecklad byggteknik kombineras gammalt och nytt på fantasifulla sätt. Den egna energiproduktionen och -lagringen samt matproduktionen har maximerats. 

Klimatförändringen har bekämpats med hjälp av toppteknologi. Campus har försetts med intelligenta sensorer som gör det lättare att skydda sig för vind och gör det möjligt att ha full kontroll över inomhusklimat samt vatten- och energiförbrukning i realtid. Det som dock är en utmaning är att systemet förbrukar energi och kontinuerligt måste uppdateras. 

Aalto-yliopiston kampus kampusvisio 2050 / hyvinvointikampus / Kuva: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-yliopisto
En mångformig bygemenskap. Bild: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-universitetet

Välfärdscampus

Otnäs berömda välfärdscampus har vuxit till en del av Helsingfors och Esbos stadsmosaik, utan att förlora sin bykaraktär. Bekanta ansikten hälsar på varandra och i området råder en accepterande och aktiv kultur som stöder livskvaliteteten och välfärden. Studentkulturen är mycket aktiv och bidrar med en personlig identitet till området. 

Den harmoniska och vackra campusmiljön ger lindring för människosinnet som slits av digitalisering och en splittrad tidsanvändning. 

På campus finns också zoner som är fria från allt digitalt, där man ostört kan koncentrera sig. Arkitekturen och uteområdena har bevarat sina traditionella, rena linjer. Tillsammans med samarbetspartner och studerande utvecklar universitetet nya och innovativa boendeformer, som stöd för ett betydelsefullt socialt och privat liv för olika grupper. 

Välfärden är central på Otnäs campusområde och området är känt för sina fina grönområden, rena luft och sin människoinriktade livsstil, där man strävar efter en balans mellan arbete och fritid. De här faktorerna lockar internationell elit för att studera och arbeta på campus. Välfärdscampus ökar kreativiteteten och livskvaliteten. Otnäs naturvärden kompletteras av grönskande trädgårdar, parker, gårdsplaner och leder. Miljötyperna är mångsidigare än förut och varierar från våtmarker till ängar. De största effekterna av klimatförändringen har lösts genom att kombinera kostnadseffektiva naturliga alternativ med dyra, men innovativa, tekniska lösningar. 

Man tar sig från ett ställe till ett annat på campus med automatiska fortskaffningsmedel eller gående, eller med spårvägstrafik om man ska längre bort. Det finns ett heltäckande nät av mångsidiga rekreationsleder i Otnäs, vilket kompenserar för de hälsoproblem som orsakas av automationen. Lederna, längs vilka det finns platser för idrott, lek och vistelse för människor i alla åldrar, lockar till sig användare från hela huvudstadsregionen. 

Artikeln publicerades ursprungligen i december 2018 på Aalto-universitetets campus tidningen.

Aalto-universitetets campus tidning

Otnäs har under åren utvecklats till ett alltmer levande och öppet kollektiv – till ett helt unikt ställe i Europa. De senaste förnyelserna har gjort vårt campus till ett hem för hela Aalto-samfundet.

Läs mer
Aalto-yliopiston kampus -lehden kannet journal covers
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Aalto-yliopisto valittiin Suomen parhaaksi yliopistoksi QS-vertailussa.
Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet håller sin första plats i Finland i QS universitetsrankningen 

Aalto-universitetet har fortsatt framgång i den internationella QS världsuniversitetsrankningen och håller sin plats som bästa universitet i Finland.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.