Nyheter

Handelshögskolan fyller 110 år 2021

Handelshögskolan beviljades 2007 den första så kallade Triple Crown-ackrediteringen i Norden.
School of Business. Photo: Mika Huisman / Aalto University
Handelshögskolan i Esbo. Bild: Mika Huisman / Aalto-universitet

Handelshögskolan (1911–1974), Helsingfors handelshögskola (1974–2009) och Aalto-universitetets handelshögskola (2010–) – tre namn, en institution, med 110 år av historia bakom sig. Under ett drygt sekel växte sig den av affärsmän grundade läroanstalten som utbildade personer med praktiska färdigheter till ett akademiskt vetenskapssamfund som inte i något skede har glömt sina rötter. Så skrev Elina Pöykkö och Aaro Jalas i förordet till sin bokLiikkeessä! Kauppakorkeakoulun vuosisata för tio år sedan, då Handelshögskolan fyllde 100 år. Allt som här har lagts till den texten är 10 år, inga andra fakta har ändrats.

Handelshögskolan inledde sin verksamhet den 16 januari 1911 i Helsingfors och till rektor valdes Kyösti Järvinen som hade lett projektet för att inrätta högskolan. Verksamheten startade i en jugendbyggnad på Fabiansgatan som hade färdigställts 1907 för Suomen Liikemiesten Kauppaopisto (Handelsinstitutet för affärsmän i Finland). År 1950 stod Handelshögskolans nya huvudbyggnad på Runebergsgatan färdig.

Onerva Vartiainen, studerade från årskurs 1952, berättade i en intervju för ett år sedan om sin studietid och gick över 60 år tillbaka i minnet. ”När kursen började var vi 280 studerande. Hösten inleddes med en högtidlig invigning i festsalen. Därifrån visades vi in till den stora föreläsningssalen (sedermera Nokiasalen) där den då 25-åriga Fedi Vaivio (som senare blev rektor och kansler för Handelshögskolan) berättade för oss om Handelshögskolans historia och gav oss en introduktion i studieämnena. Till slut sade han: ”Det blir nog goda bullar av er när ni kommer ut från Hildéns bageri.” Handelshögskolan kallades då allmänt för Hildéns bageri, för på den tiden fanns det ett stort bageriföretag i Helsingfors som hette så och skolans rektor var Kaarlo Hildén.” https://www.aalto.fi/fi/uutiset/onerva-vartiainen-olen-tavattoman-kiitollinen-kaikesta-mita-kauppakorkeakoulu-minulle-antoi (på finska).

Som ett resultat av långa förhandlingar mellan Handelshögskolan och statsmakten omvandlades den privata Handelshögskolan i augusti 1974 till statliga Helsingfors handelshögskola. Staten tog över ansvaret för sin högskolas driftsutgifter, terminsavgifterna för studerande slopades och professorerna vid handelshögskolan blev statstjänstemän, berättas det i boken Liikkeessä! Kauppakorkeakoulun vuosisata.

I samma bok erinrar sig den sista rektorn för Helsingfors handelshögskola, Eero Kasanen, vidare hur Handelshögskolan under 2000-talets första år stärkte sin ställning i den internationella konkurrensen inom utbildning och lyckades förvärva värdefulla kvalitetsstämplar och medlemskap i nätverk. Handelshögskolan fick som första nordiska handelshögskola de viktigaste internationella kvalitetsackrediteringarna inom sitt område AACSB, AMBA och EQUIS. I och med AACSB-ackrediteringen fick Handelshögskolan 2007 också den högt värderade så kallade Triple Crown-ackrediteringen som visar att den hör till de bästa högskolorna i världen.

Helsingfors handelshögskola, Tekniska högskolan och Konstindustriella högskolan slogs den 1 januari 2010 samman till Aalto-universitetet. I dag är Handelshögskolan en av de sex högskolor som tillsammans bildar det sektorsövergripande Aalto-universitet.

”Både vår akademiska personal och vår servicepersonal är mycket engagerad i sitt arbete. Professorernas och forskarnas prestationsnivå återspeglas också i den senaste tidens utmärkta rankingplaceringar. Till exempel i den globala Shanghairankingen placerade sig vårt forskningsområde för företagsekonomi på 24:e plats år 2020. För jämförelsens skull kan det konstateras att Stanford bara var tre positioner högre på samma lista. Utöver personalens kompetens gläder det mig bland annat att vi varje år får begåvade studerande till vår skola, både från Finland och från utlandet", tillägger Handelshögskolans dekan Timo Korkeamäki tacksamt, men ödmjukt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kampuspyörä
Campus, Universitetet Publicerat:

13 000 euro till de studerandes välbefinnande - rösta på den bästa idén!

I september 2022 fick våra studerande komma med idéer om hur universitetet borde använda 13 000 euro för att öka studerandes välbefinnande på campuset. Nu är det dags att rösta fram den bästa idén för genomförande under våren 2023.
ACRE Campus Plan
Campus, Universitetet Publicerat:

Svara på campusenkäten, påverka och vinn – enkäten är öppen fram till 9.11.

Mot världens bästa campusupplevelse! Dela med dig av dina åsikter om din arbetsmiljö – vad fungerar och vad borde man utveckla? Du kan vinna lunch för en vecka eller andra välmåendepriser.
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Universitetet Publicerat:

Avslöja energitjuvar på Aalto-universitetets campus!

Betydande energisparåtgärder har genomförts på campus under flera år, men nu behöver vi även din hjälp.
Reflections of two people on solar panels. Light blue sky is reflected on the background.
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet har ett energisparmål på 15 procent under ett år

Effekterna av åtgärder som är riktade till universitetsbyggnaderna följs under tolv månader och därefter kommer man överens om nästa steg.