Nyheter

Handelshögskolan flyttar till campus Otnäs

Den utomordentliga lär- och forskningsmiljön stärker Handelshögskolans internationellt framträdande position.
Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu klusteriaula kolmas kerros Kuva: Mika Huisman / Aalto-yliopisto
Det kommer in naturligt ljus i Handelshögskolans klusterlobby både uppifrån och från sidorna. Bild: Mika Huisman / Aalto-universitetet

Måndagen den 18 februari 2019 inleder Aalto-universitetets handelshögskola verksamheten i den nya byggnaden i Otnäs i Esbo. Från och med den 25 februari 2019 ordnas magister- och doktorsutbildningen i handelsvetenskap i de nya lokalerna.

"Aalto-universitetets campus i Otnäs är ett unikt centrum för samarbete, där vetenskap och konst, teknik och ekonomi förenas. Handelshögskolans forskare och studerande har redan i flera år varit en aktiv del av detta innovationsekosystem, och jag är säker på att samarbetet intensifieras ytterligare när Handelshögskolan finns på samma campus som det övriga Aalto-samfundet", säger Aalto-universitetets provost Kristiina Mäkelä.

I samband med att Aalto-universitetet grundades fick det en nationell specialuppgift: det ska stärka Finlands innovationsförmåga genom att fokusera på förstklassig forskning och konst, utbilda framtidens experter och bedriva sektorsövergripande samarbete inom sina viktigaste kompetensområden. För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i denna uppgift och för att Handelshögskolan ska bli framgångsrik fattade Aalto-universitetets styrelse år 2016 ett viktigt beslut om att flytta universitetets alla kärnfunktioner till campuset i Otnäs. 
 

Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu luentosali Kuva: Mika Huisman / Aalto-yliopisto
Föreläsningssalen i Harvardstil kan avbalkas i två delar. Skiljeväggen har ett mönster som är särskilt designat för byggnaden. Bild: Mika Huisman / Aalto-universitetet

Handelshögskolans historiska flytt

År 1950 flyttade Handelshögskolan från Fabiansgatan till Runebergsgatan i Tölö, och därifrån flyttar den nu till campus Otnäs. Efter en paus på nästan femtio år är Handelshögskolans institutioner nu alla under samma tak i den nya byggnaden. Förhoppningen är att de nya lokalerna ska stödja och främja samhörigheten och det sektorsövergripande samarbetet.

”Flytten erbjuder många möjligheter. Vi flyttar till ett aktivt campus, där det redan finns fem andra Aalto-högskolor och där vi har samarbetspartner. Nu kan även magisterstuderande lättare genomföra studier över ämnesgränserna och vår nya miljö skapar goda förutsättningar för forskningssamarbete mellan olika ämnesområden. Campuset i Otnäs erbjuder också utmärkta förhållanden för våra studerande när det gäller exempelvis företagande”, säger Ingmar Björkman, dekanus vid Aalto-universitetets handelshögskola. 

Namnet på den nya byggnaden i fyra våningar är Handelshögskolan, och den kommer att invigas i maj 2019. Handelshögskolans lokaler erbjuder en utomordentlig lär- och forskningsmiljö, vilket gör sitt för att stärka Handelshögskolans ställning bland de internationellt ledande handelshögskolorna. Restaurang Arvo, café Kylteri och merparten av undervisningslokalerna finns på gatuplan. De övriga undervisningslokalerna, studentytor, rum för möten och grupparbete samt institutionernas lokaler finns i våningarna högre upp. 

Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu pohjakerros pääaula Kuva: Mika Huisman / Aalto-yliopisto
Huvudentrén i bottenvåningen välkomnar besökaren. I entrén finns även en del av Handelshögskolans konst och ett verk med namn på donatorer. Bild: Mika Huisman / Aalto-universitetet

Handelshögskolans byggnad tillhandahåller lokaler för personalen samt magisterstuderande och doktorander, sammanlagt ca 2 000 personer. Handelshögskolans kandidatutbildning flyttade till Otnäs hösten 2015. Verksamheten med det engelskspråkiga kandidatprogrammet International Business fortsätter i S:t Michel.

Aalto-universitetets verksamhet i Tölö fortsätter 

Den byggnad som finns på Runebergsgatan kommer även framöver att vara en mötesplats för Aalto-universitetet och dess samarbetspartner. Byggnaden ska renoveras i etapper och planen är att projektet ska avslutas före utgången av 2020, då Aalto University Executive Education, som tillhandahåller Aalto-universitetets ledarskapsutbildning, flyttar dit. Byggnaden kommer att erbjuda lokaler även för nya hyresgäster. 

Handelshögskolans byggnad ingår i ett större byggnadskomplex, där de två andra delarna utgörs av Väre (den byggnad som inrymmer Högskolan för konst, design och arkitektur) och shoppingcentret A Bloc. Kvarteret har planerats av Verstas Arkitekter Ab, som består av alumner från Aalto-universitetet och som vann den internationella arkitekttävling som ordnades 2012–2013. Det kom in 189 förslag till tävlingen. Jussi Palva från Verstas Arkitekter var huvudplanerare och övriga ansvariga arkitekter var Väinö Nikkilä, Riina Palva, Ilkka Salminen och Mikko Rossi.

Uppförandet av Handelshögskolans byggnad inleddes 2016 och byggnaden färdigställdes i december 2018. 
Genomförande: alliansprojektet mellan Aalto University Campus & Real Estate och SRV 
Handelshögskolan: Ekonomplatsen 1, Otnäs, Esbo
Väre: Otnäsvägen 14, Otnäs, Esbo
A Bloc: Otnäsvägen 12, Otnäs, Esbo

Intervjuer och ytterligare information:
Susanna Rosin, kommunikations- och marknadsföringschef, Aalto-universitetets handelshögskolan
[email protected], tfn 050 476 2340

Noora Stapleton, kommunikationsexpert, Aalto-universitetet
[email protected], tfn 050 353 1525

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.
Ernst Enkvist
Universitetet Publicerat:

Ernst Enkvist (1931–2023) in Memoriam

Skeppsbyggare utvecklade finskt kunnande inom varvsindustrin.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.