Nyheter

Fortsatta studier vid ett toppuniversitet med hjälp av Björn Savéns stipendium

Lassi Tervonen, doktorand i ekonomi, beger sig till Boston University för att studera, nätverka och hitta nya forskningsidéer.
Kuvassa näkyvät pääomasijoittaja Björn Saven ja tohtorikoulutettava Lassi Tervonen.
Björn Savén (till vänster) överlämnade Björn Savén-stipendiet till doktoranden Lassi Tervonen i Helsingfors den 13.8.2019. Bild: Susanna Rosin / Aalto-universitetet.

Lassi Tervonen, doktorand i ekonomi, fick ett stipendium på 35 000 euro av riskkapitalisten Björn Savén och kommer att verka som gästforskare vid Boston University i USA under läsåret 2019-2020. Boston University är ett av toppuniversiteten i världen när det gäller ekonomi,  och Bostonområdet överlag är förstklassigt vad beträffar ekonomisk forskning. 

“Ett år vid Boston University är ett fint tillfälle att få nya forskningsidéer och att utvidga nätverk. Universitetet erbjuder många högklassiga kurser och seminarier. Dessutom är det möjligt att delta i seminarier vid Harvard och MIT, som båda ligger i närheten av Boston University”, berättar Lassi Tervonen.

Mer internationella experter som mål

År 2001 grundade den svenska riskkapitalisten Björn Savén, bosatt i London, stipendiet som delas ut årligen. Tanken var att möjliggöra doktorandstudier vid USA:s toppuniversitet för unga finländska ekonomie magistrar. Ursprungligen var det riskkapitalbolaget IK Investment Partners, grundat av Savén, som finansierade stipendiet. Sedermera har det finansierats av Björn Savén personligen. 

“När IK Investment Partners utvidgade i Finland på 1990-talet, ville vi anställa finländska experter, som förutom inhemsk examen hade internationell erfarenhet och hade bedrivit studier vid utländska toppuniversitet. Då var det svårt att hitta experter av den här typen i Finland”, berättar Björn Savén. 

“Situationen var helt annorlunda, särskilt i Sverige och Norge, där man flitigare hade begett sig utomlands för fortsatta studier. För min egen del ville jag pusha just Finland att bli mer internationellt, och erbjuda talangfulla finländska doktorander möjligheten att utvidga sin kompetens och sina nätverk genom att studera vid ett amerikanskt toppuniversitet.” 

Nätverkande och nya perspektiv

Björn Savén, som har examen från Handelshögskolan i Stockholm och har bedrivit fortsatta studier vid Harvard på 1970-talet, uppmuntrar finländska studerande att bli mer internationella.

“Studier utomlands hjälper till att skapa viktiga nätverk i affärslivet. Det förändrar också attityderna, sättet att tänka och ger nya perspektiv. Jag skulle också säga att det lönar sig att ta sin grundexamen vid ett bra universitet i Finland, och sedan bege sig till USA för fortsatta studier. När man återvänder till Finland delar man sedan med sig av den internationella erfarenheten och idéerna”, säger Björn Savén. 

“Studier i USA förändrar människor på ett positivt sätt. En värdefull förändring är att man lär sig “give back”-kulturen, det vill säga att ge tillbaka av det goda.”

Med sikte på en karriär vid forskningsinstitut eller inom privata sektorn

Efter läsåret 2019-2020 tänker Lassi Tervonen återvända till Finland och skriva färdigt sin avhandling inom ekonomiska vetenskaper. Efter det är han intresserad av en karriär vid till exempel ett forskningsinstitut. Att arbeta inom den privata sektorn är också ett intressant alternativ. 

“Stora internationella företag som Google och Amazon anställer i allt högre utsträckning ekonomie doktorer, eftersom de behöver experter för att analysera den ständigt växande informationsmängden. Doktorsstudier i ekonomi är såtillvida lönsamma, att de också är till nytta utanför den akademiska världen”, berättar Lassi Tervonen.

Det här årets Björn Savén-stipendium, som delas ut för sjuttonde gången, administreras av Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM. SAM:s målsättning är att bli det ledande centret och informationskällan i Finland för förmedlingen av studieplatser, stipendiater och sommarjobb i USA.

Mer information:

Doktorand Lassi Tervonen, institutionen för ekonomi
[email protected]

Björn Savén
[email protected]

Executive Director Lena Grenat, Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Tua Hindersson-Söderholm in front of Harald Herlin Learning Centre, our library building.
Utnämningar Publicerat:

Tua Hindersson-Söderholm är vår ny servicechef för biblioteksmaterial

Tua Hindersson-Söderholm har en lång erfarenhet från Hanken Svenska Handelshögskolans bibliotek.
Adrian Gutierrez Cruz
Samarbete, Studier Publicerat:

Adrián Gutiérrez Cruz: Specialisering i halvledarteknologi ger karriärmöjligheter för framtiden

Studenten Adrián Gutiérrez Cruz arbetar i forskningsgruppen Organisk elektronik under sommaren. Eftersom Adrián har en bakgrund i materialvetenskap och kemi, är han särskilt intresserad av att få erfarenhet av halvledarteknik på elektroniksidan.