Nyheter

Designutbildning för alla studerande vid Aalto

Design och designprinciper öppnar dörren för nya perspektiv som annars skulle förbli dolda.
Colorful Made in Aalto University -t-shirts hanging at Aalto University Shop's wall

Design kan hjälpa oss finna kreativa och ovanliga sätt att närma oss de komplicerade utmaningar vi står framför nu och i framtiden. Aalto-universitetet vill därför införa design i undervisningen på alla universitetets utbildingsområden.

”Vi behöver alla en del kunskaper och färdigheter i design för att kunna skapa bättre, mer människonära lösningar”, konstaterar designer in residence Andrea Bandoni, som utvecklar och koordinerar integreringen av designinnehåll i de olika utbildningarna vid Aalto.

År 2018 inledde Aalto-universitetet det strategiska initiativet Design Inside, vars mål är att införa design även i vetenskaps-, affärs- och teknologistudier.

Tanken är att erbjuda alla vid Aalto designverktyg som kan vara till hjälp i att bemöta samhällets och ekonomins behov på ett allt bättre sätt. Initiativets mål är att skapa, prova och lära ut designbaserade principer till Aaltos studerande, personal och partnernätverk – och därmed i sista hand förnya samhället med hjälp av krativitet och bästa möjliga designmetoder.

”Det viktigaste är att vi förstår de olika vetenskapsområdena och kan erbjuda dem sådant designinnehåll och sådana verktyg som är av betydelse för dem. Vi har redan funnit flera sammanhang där andra områden kan dra nytta av design. Det kan till exempel vara fråga om visualisering av data, skapande av prototyper, servicedesign eller utveckling ur användarens synvinkel”, berättar Bandoni.

Innehåll utvecklas i samarbete med lärarna
 

I designstudierna leds de studerande in i en värld av interaktiva och experimentella arbetsprocesser, där tyngdpunkten inte enbart är problemlösning: strävan är även att definiera problemen så att användare och sociala frågor beaktas. De studerande lär sig planera tillsammans, arbeta i team och utveckla sin visuella och muntliga kommunikationsförmåga.

Det är viktigt att förstå olika vetenskapsområdena och erbjuda dem sådant designinnehåll och sådana verktyg som är av betydelse för dem."

Designer in residence Andrea Bandoni

”Vårt mål är att erbjuda åtminstone en överblick av design och designprinciper på de olika utbildningsområdena. Vi har planerat innehållet tillsammans med högskolorna för att se till att de områdesspecifika behoven beaktas”, berättar Andrea Bandoni.

Designelementet integreras i de olika högskolornas existerande kurser i aktivt samarbete med lärarna. Innehållet måste skräddarsys för målgruppen och tjäna utbildningsområdets syften. Design införs i första hand i de obligatoriska kandidatkurserna så att ett stort antal studerande kan nås redan i början av studierna. I slutet av 2020 beräknas designutbildningen ha nått tusen studerande från andra utbildningsområden vid Aalto.

Alla sex högskolor vid Aalto erbjuder redan nu eller mycket snart ett flertal kurser med designinnehåll, både obligatoriska och valfria. Det första steget är pilottestning, där man testar idéer och olika sätt att inkludera design i enskilda kurser.

Utöver de områdesspecifika designkurserna erbjuds och pilottestas även valfria designkurser från de universitetsövergripande konststudierna (University-Wide Art Studies, UWAS). UWAS är Aaltos plattform för valfria konstnärliga studier, där greppet är tvärvetenskapligt och pedagogiskt experimentellt.

Designens och samarbetets värde

De första områdesspecifika designkurserna körde igång läsåret 2018–2019, så det finns redan tillgång till preliminära erfarenheter och resultat. Alla kurser och deras innehåll utvecklas vidare utgående från respons av de studerande och lärarna.

A woman talking by the table, a tv screen nearby showing what the topic is
Designer in residence Andrea Bandoni

”Samarbetet har redan nu vidgat våra vyer”, gläder sig Andrea Bandoni. ”För att kunna införa designinnehåll i de andra områdenas utbildning måste vi kunna se designens värde ur deras perspektiv, vara mycket ödmjuka och även bearbeta eventuella fördomar som kan finnas i bakgrunden.”

Eftersom studerande vid andra högskolor inte har sikte på en designkarriär måste man finna sätt att väcka deras intresse för designinnehållet. Detta sker genom att föra in design i projekt de studerande redan måste genomföra i sina studier på ett sätt som skapar mervärde.

”På så vis får de studerande en bättre förståelse för designens roll inom det egna området och är i framtiden mer öppna för samarbete och tvärvetenskapliga projekt”, konstaterar Bandoni. ”De kanske också vill fördjupa sina designkunskaper och blir inspirerade att välja några av de fantastiska valfria kurserna som Aalto erbjuder.”

I fortsättningen hoppas Bandoni att designens verktyg och metoder ska vara lättillgängliga på vilket område som helst, så att alla kan lära sig förstå dem och dra nytta av dem.

”Det är inte lätt, många stigar är inte ännu upptrampade – men det här har aldrig provats tidigare”, säger hon.

Läs mer på engelska

Aalto-yliopisto Juniorin aulatila: värikäs julisteiden peittämä seinä ja vihreä kulmasohva

Design education for kids and young people

Aalto’s Design Inside initiative and Aalto University Junior program collaborate for providing children with design understanding and skills.

Research & Art
Young people looking some information together over a computer

Design meets human resources

Design can add to business careers and recruitment processes benefit from user-centered design.

Research & Art
Aalto University Shop interiors with some people in

Design for the Aalto University Shop

Multidisciplinary groups of students create intriguing and educative items for the shop – and for themselves.

Research & Art
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Aalto Squad students on campus
Studier Publicerat:

Antalet sökande till Aalto-universitetet ökade i vårens andra gemensamma ansökan

Aaltos finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram lockade 13 500 sökande
Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.
Utnämningar Publicerat:

Raili Pönni har utnämnts till utvecklingschef vid Aalto-universitetet

Raili Pönni har tidigare varit planeringschef och ställföreträdande utvecklingschef vid universitetet.