Nyheter

De största känslorna efter disputationen på distans var nöjdhet och lättnad

Otso Hannula kunde även känna en gemenskaplig närvaro under disputationstillfället som hölls på distans.
Otso Hannula väittelemässä tohtoriksi etäyhteydellä.
Otso Hannula disputerar hemma med hjälp av fjärranslutning. / Foto: Merituuli Melkko

Coronapandemin har krävt många nya lösningar och tillvägagångssätt. En stor förändring är att kommande doktorers disputationer hålls via distansförbindelser. Efter att begränsningarna trätt i kraft har sammanlagt 26 personer disputerat på distans vid Aalto-universitetet och enligt de senaste uppgifterna kommer ytterligare 34 distansdisputationer hållas under våren och sommaren. Otso Hannula disputerade inom produktionsekonomi i början av maj. "Vilken berg-och-dalbana det blev", berättar Hannula om stämningarna när det stod klart att en traditionell disputation inte kunde bli av.

Många har varit tvungna att tänka om gällande disputationstillfället och den traditionella karonkan efter det, och besvikelsen är stor för många, även om det snart är möjligt att hålla evenemang för 50 personer. ”Jag har skrivit på min doktorsavhandling i sammanlagt sex år och de senaste åren var tanken på en disputation och att kliva upp på scen uppmuntrande”, konstaterar Hannula och fortsätter: ”Som tur var både professorerna och opponenterna ett väldigt gott stöd för mig och ändringen till att hålla disputationen på distans skedde snabbt.”

Otso Hannula etäväitöstilaisuudessaan tietokoneen ääressä.

Det finns också positiva sidor av en disputation på distans

Hannula berättar att hen själv knappt alls övervägde att flytta fram tillställningen. ”Traditionerna är viktiga för mig och det var synd att tillställningens sociala karaktär uteblev. Jag hade ändå hunnit rätt långt med planeringen av min disputation när begränsningarna trädde i kraft och jag ville inte skjuta upp den”, konstaterar Hannula.

En mycket positiv överraskning är att en distansdisputation möjliggör en mångdubbelt större publik än en normal disputation. När en disputation hålls på distans kan forskarkolleger och vänner lätt delta till och med via sin mobil, även om de inte kan närvara fysiskt. Även Aalto-universitetets specialsakkunnig (Utveckling och koordinering av doktorandutbildningen, Lärandetjänster) Minna Söderqvist är glad över att distansförbindelsen gör det möjligt för en mer omfattande vetenskapsgemenskap att delta i evenemanget.

Knappt 100 personer följde med Hannulas doktorsdisputation ända till slutet, och väldigt många av dem gratulerade via chatten samtidigt som knappt 20 öppnade även en skild videoförbindelse för att gratulera. ”Det var verkligen fint hur många som med hjälp av distansförbindelsen kunde följa med tillställningen och stanna och prata efter att den officiella delen av evenemanget var färdig”, säger Hannula glatt.

Förberedelserna är häpnadsväckande likadana som i normala situationer

Förberedelserna skedde till och med på ett häpnadsväckande likadant sätt som i normala situationer och man strävar efter att hålla själva disputationen så traditionell som möjligt. Anvisningen är att klä sig högtidligt, opponenternas funktion avviker inte från det normala och disputandens repliker är helt desamma. ”Nog kommer disputationstillfället och dess karaktär och substans förmedlas väl även på distans, även om de sociala aspekterna blir mindre när man inte kan uppträda inför sina egna närstående och sedan fira med dem”, berättar Hannula om en disputation han följt i början av april.

Generalrepetitionen gav också en försäkran om att de digitala förbindelserna fungerar och att allt framskrider som det ska. ”Jag var inte nervös över utrustningen eller förbindelserna. IT-stödpersonen var till stor hjälp vid generalrepetitionen och följde också med under disputationen så att allt var i sin ordning”, berättar Hannula.

Hannula betonar att det är viktigt att man i beredningen av disputationen på förhand diskuterar allt, även de saker man tror är i skick. Hen fick till exempel ingen videoinspelning av disputationen eftersom ingen satte på inspelningen.

Även om evenemanget inte var fysiskt kände jag ändå en gemenskaplig närvaro och det var härligt att dela denna stund med gemenskapen.

Otso Hannula

Efter doktorsdisputationen var lättnaden stor

Hannula var lättad och nöjd efter sin disputation. Allt gick som det skulle. Eftersom en disputation har en sedvanlig och traditionell karaktär, beror det mycket på disputanden själv hur hen upplever en distansdisputation. ”Själv har jag fäst mig vid vissa traditioner vid en disputation, men jag upplever att distansdisputationen erbjöd det jag hoppades på och jag är mycket nöjd med det”, konstaterar Hannula och fortsätter: ”Även om evenemanget inte var fysiskt kände jag ändå en gemenskaplig närvaro och det var härligt att dela denna viktiga stund med gemenskapen.”

Söderqvist betonar att det trots undantagsförhållandena är viktigt och nyttigt för såväl disputanderna, universitetet och vetenskapssamfundet att hålla disputationer och hon uppmuntrar till att hålla tillställningen på distans: ”Jag har inte hört negativ respons om distansdisputationerna, men man måste komma överens om allt omsorgsfullt och i tillräckligt god tid.”

Det finns inget att kritisera, eftersom det var mycket lyckat både för digitala lösningar och för hela formatet. Hannula föreslår dock att kustosen ska ha en starkare roll med distansförbindelserna vid själva disputationen. På så sätt undviker man tillfälliga pinsamma tystnader. Söderqvist betonar också att det skulle vara bra för disputanden, kustosen och opponenten att ha ett på förhand överenskommet program för tillställningen på papper. ”Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt, så det är viktigt att man jämför distansdisputationen med en normal situation, eftersom många saker fortfarande är desamma”, konstaterar Hannula.

Hannula hoppas att det även i framtiden, även efter undantagstillståndet, är möjligt att följa disputationerna på distans. Då skulle många som inte kan närvara fysiskt kunna delta på distans, vilket naturligtvis vore bra. Söderqvist berättar att detta har fått understöd, men inga beslut har ännu fattats. ”Vi hoppas att det också kommer vara möjligt med distansförbindelse vid normala disputationer”, konstaterar Söderqvist.

Otso Hannulas doktorsavhandling Knowledge Co-creation in Design Games - Conversation Analysis of an Interorganizational Design Game Session finns på: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43782

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.
Kuva opiskelijoista juttelemassa
Studier Publicerat:

Tillbaka på banan / Back on track workshopserie 8.10. & 29.10.2024

Aaltos studiepsykologer och studievägledare organiserar en tvådelad workshopserie för studenter som återvänder till sina studier eller som har studerat mycket lite under det senaste året.