Nyheter

Artificiell intelligens intresserar både elever och lärare

Hösten 2023 har grundskolorna och eleverna på andra stadiet fått bekanta sig med olika AI-verktyg under tekniksessionerna som ordnas av Aalto-universitetet Junior. Användning av artificiell intelligens i skolorna kräver en ny typ av medieläskunnighet och ansvarsfullhet.
Lapset innostuvat työskentelemään teknologian parissa Aalto-yliopisto Juniorin työpajassa.
Under tekniksessionerna blir deltagarna bekanta med teknik genom praktiska experiment. Bild: Aalto-universitetet Junior / Sini Kivioja

Aalto-universitetet Juniors nya tekniksessioner tar universitetsvärlden direkt till skolorna i huvudstadsregionen. Det årslånga projektet för olika aspekter av teknik närmare barn och unga genom ämnen som intresserar dem. I höstens workshoppar har artificiell intelligens väckt stort intresse och diskussion.

Alla är nu intresserade av artificiell intelligens

Att använda artificiell intelligens har snabbt blivit en del av många människors vardag. Trots åldersgränserna för AI-plattformar använder många barn och unga redan artificiell intelligens som stöd för sina studier, eller har stött på dem på fritiden i till exempel sociala medier.

När vi frågar hur många i workshoppen som har använt artificiell intelligens räcker allt fler barn och unga upp handen.

Aleksi Höylä, koordinator för tekniksessionerna

Workshoppen AI Nycklar till vardagen som är en del av tekniksessionerna erbjuder barn och unga en överblick av den artificiella intelligensens värld och tillämpningar i vardagen. Eleverna får prova på olika AI-verktyg och öva på att prompta AI, det vill säga ge instruktioner och uppmaningar. Syftet med workshoppen är att lära barn och unga hur man använder artificiell intelligens på ett säkert sätt och att berätta om fenomen som anknyter till artificiell intelligens. 

Genom att diskutera med artificiell intelligens funderar barn och unga på etiska frågor om artificiell intelligens och på hur de kan utnyttja artificiell intelligens i sina egna liv. ”Vi får direkt respons av eleverna om hurdan roll artificiell intelligens spelar i deras vardag, vad den används till och vad som intresserar eller oroar barn och unga", säger Arni Alaniemi, handledare vid tekniksessionerna.

Under Aalto-universitetet Junior ligger fokus i synnerhet på att handleda studerande i att använda AI-plattformar på ett ansvarsfullt sätt och beakta åldersgränser och datainsamling på plattformarna. Under workshoppen AI Nycklar till vardagen används trygga inloggningsuppgifter skapade för undervisning som skyddar elevernas integritet och förhindrar att personuppgifter samlas in. Eleverna informeras om datainsamling och dess potentiella risker och varför personuppgifter inte ska delas med AI. De uppmanas också att använda plattformarna tillsammans med en vårdnadshavare eller lärare.

Användningen av artificiell intelligens kräver en ny typ av medieläskunnighet

Eftersom det är vardag för många elever att använda generativ AI känner sig många lärare pressade att inkludera den i sin undervisning. Den största utmaningen inom AI-relaterad undervisning är att AI ständigt förändras och utvecklas. För att undervisningen ska hållas aktuell borde lärarna på veckobasis följa med vad som händer inom AI i form av nyheter, nya regler och uppdateringar.

Lärarna är även oroade över att AI gör det lättare att fuska i skoluppgifter när Chat GPT ger eleverna färdiga svar. ”Vi önskar att AI Nycklar till vardagen kan ge ett positivt perspektiv på hur skolor förhåller sig till AI. ”Istället för hot kunde AI ses som en tutor som hjälper eleverna att att lära sig eller som en inspirationskälla”, säger Kaisa Malassu och Arni Alaniemi.

Robokylässä ohjaillaan erilaisia robotteja.
Under tekniksessionerna får eleverna också bekanta sig med robotik och spelfostran. Bild: Aalto-universitetet Junior / Sini Kivioja

Handledarna för tekniksessionerna upplever att barnen och de unga förhåller sig nyfiket och utforskande till AI, vilket också är målet med tekniksessionerna. Elevernas erfarenhet av workshoppen AI Nycklar till vardagen har visat att det ofta är väldigt roligt att lära sig om AI och med hjälp av AI. 

Aalto-universitetet Juniors tekniksessioner är ett ett årslångt projekt vars mål är att inspirera barn och unga att lära känna teknikens värld genom korta praktiskt betonade besök. Teamet för tekniksessionerna packar med sig utrustningen som behövs och besöker skolor i huvudstadsregionen tre dagar i veckan. Projektet som upphör denna vår finansieras av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Aalto-universitetet Junior och Tammerfors Juniversity inleder läsåret 2024–2025 ett gemensamt projekt med namnet Tekoälytaiturit – Kestävän tulevaisuuden polulla. Projektet utvecklar undervisningshelheter som använder AI-applikationer som undervisningsverktyg. Syftet är att grundskoleelever tar sig an utmaningar i anknytning till hållbar utveckling i workshoppar som använder AI på ett interaktivt sätt. Projektet beviljades stöd av Finlands kulturfond.

Aalto Junior logo

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi åt barn, unga och lärare.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Ernst Enkvist
Universitetet Publicerat:

Ernst Enkvist (1931–2023) in Memoriam

Skeppsbyggare utvecklade finskt kunnande inom varvsindustrin.