Uutiset

Tekoäly kiinnostaa kouluissa niin oppilaita kuin opettajiakin

Peruskouluissa ja 2. asteella on syksyllä 2023 päästy tutustumaan erilaisiin tekoälytyökaluihin Aalto-yliopisto Juniorin Teknologiatuokioissa. Tekoälyn käyttö kouluissa vaatii uudenlaista medialukutaitoa ja vastuullisuutta.
Lapset innostuvat työskentelemään teknologian parissa Aalto-yliopisto Juniorin työpajassa.
Teknologiatuokioissa tutustutaan teknologiaan käytännön kokeilujen kautta. Kuva: Aalto-yliopisto Junior / Sini Kivioja

Aalto-yliopisto Juniorin uudet Teknologiatuokiot tuovat yliopistomaailman suoraan pääkaupunkiseudun kouluihin. Vuoden mittaisessa hankkeessa teknologian eri näkökulmia tuodaan lähelle lapsia ja nuoria heitä kiinnostavien aiheiden kautta. Syksyllä käynnistetyissä työpajoissa suurta kiinnostusta ja keskustelua on herättänyt tekoäly.

Tekoäly kiinnostaa nyt kaikkia

Tekoälyn käytöstä on tullut nopeasti osa monen ihmisen arkea. Tekoälyalustojen ikärajoista huolimatta useat lapset ja nuoret käyttävät jo nyt tekoälyä opiskelunsa tukena, tai ovat törmänneet siihen vapaa-ajallaan esim. sosiaalisessa mediassa. 

Kun kysymme työpajassa, kuinka moni on käyttänyt tekoälyä, yhä useampi lapsi ja nuori nostaa käden ylös.

Teknologiatuokioiden koordinaattori Aleksi Höylä

Teknologiatuokioiden AI Arjen Avaimet -työpaja tarjoaa lapsille ja nuorille katsauksen tekoälyn maailmaan ja sen soveltamiseen arjessa. Oppilaat pääsevät kokeilemaan erilaisia tekoälytyökaluja ja harjoittelemaan tekoälyn promtaamista, eli ohjeiden ja kehotteiden antamista. Työpajan tavoitteena on opettaa lapsia ja nuoria käyttämään tekoälyä turvallisesti sekä kertoa heille tekoälyyn liittyvistä ilmiöistä. 

Tekoälyn kanssa keskustelemalla lapset ja nuoret pohtivat tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä, sekä ideoivat, miten he voisivat hyödyntää tekoälyä omassa elämässään. "Saamme oppilailta suoraa palautetta siitä, millainen rooli tekoälyllä on heidän arjessaan, millaisiin asioihin sitä käytetään, sekä siitä mikä siinä lapsia ja nuoria kiinnostaa tai huolestuttaa"Teknologiatuokioiden ohjaaja Arni Alaniemi toteaa.

Aalto-yliopisto Juniorin Teknologiatuokioissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten oppilaita ohjataan käyttämään tekoälyalustoja vastuullisesti ottaen huomioon ikärajat ja alustojen tiedonkeruu. AI Arjen avaimet-työpajassa käytetään opetustarkoitukseen luotuja turvallisia kirjautumistunnuksia, joilla suojataan oppilaiden yksityisyyttä ja estetään henkilökohtaisten tietojen kerääminen. Oppilaille kerrotaan tiedonkeruusta ja sen mahdollisista riskeistä sekä perustellaan miksi tekoälylle ei tule jakaa henkilökohtaisia tietoja. Heitä kehotetaan myös käyttämään alustoja yhdessä huoltajan tai opettajan kanssa.

Tekoälyn käyttämisessä tarvitaan uudenlaista medialukutaitoa

Generatiivisen tekoälyn käytön ollessa oppilaille arkipäivää, kokee moni opettaja painetta ottaa se mukaan opetukseen. Suurimpana haasteena tekoälyyn liittyvässä opetuksessa on sen jatkuva muuttuminen ja kehittyminen. Jotta opetussisällöt pysyisivät ajankohtaisina, täytyisi aiheeseen liittyviä uutisia, uusia säädöksiä ja jatkuvana virtana tapahtuvia päivityksiä seurata viikoittain.

Opettajat ovat myös huolissaan tekoälyn tekevän koulutehtävissä huijaamisen entistä helpommaksi, kun Chat GPT:ltä saa valmiita vastauksia. "Toivomme, että AI Arjen Avaimilla voisimme tuoda positiivista näkökulmaa siihen, miten kouluissa ehkä suhtaudutaan tekoälyyn. Uhkakuvan sijaan tekoäly voitaisiin nähdä oppimisen ja työskentelyn tuutorina, tai inspiraation lähteenä", Teknologiatuokioiden ohjaajat Kaisa Malassu ja Arni Alaniemi pohtivat. 

Tekoälytyökaluja hyödyntääkseen lapset ja nuoret tarvitsevat nyt uudenlaista medialukutaitoa. AI Arjen Avaimet -työpajassa pyritään kehittämään oppilaiden tekoälyn lukutaitoa erilaisten käytännön harjoitusten kautta. Tekoälyn käyttöä opetellaan esimerkiksi harjoittelemalla kehotteiden luomista. Oppilaita kannustetaan myös olemaan kriittisiä tekoälyn antamia vastauksia kohtaan mm. houkuttelemalla tekoäly hallusinoimaan, eli antamaan väärää tietoa. "Eräässä työpajassa oppilaat näyttivät minulle innoissaan, miten olivat saaneet Chat GPT:n väittämään sen pitävän juuston mausta, vaikka digitaalisena kielimallina se ei sitä ole tietenkään ikinä voinut maistaa", ohjaaja Arni muistelee.  

Robokylässä ohjaillaan erilaisia robotteja.
Teknologiatuokioissa tutustutaan tekoälyn lisäksi myös robotiikkaan ja pelikasvatukseen. Kuva: Aalto-yliopisto Junior / Sini Kivioja

Teknologiatuokioiden ohjaajien kokemusten mukaan lasten ja nuorten lähestymistapa tekoälyyn on utelias ja tutkiva, ja tätä halutaan myös teknologiatuokioissa rohkaista. Oppilaiden kokemukset AI Arjen avaimet -työpajasta ovat osoittaneet, että tekoälystä oppiminen sekä sen avulla oppiminen on usein todella hauskaa.  

Aalto-yliopisto Juniorin Teknologiatuokiot on vuoden mittainen hanke, jonka tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria tutustumaan teknologian maailmaan lyhyiden toiminnallisten vierailujen avulla. Teknologiatuokio-tiimi pakkaa mukaansa tarvittavat välineet ja vierailee pääkaupunkiseudun kouluissa kolmena päivänä viikossa. Tänä keväänä päättyvä hanke toteutetaan Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoituksella.

Aalto-yliopisto Junior innostaa tutkimaan!

Huominen tehdään tänään

Tule mukaan luomaan maailmaa, jossa lapset ja nuoret tiedostavat potentiaalinsa ja käsittelevät rohkeasti huomisen ongelmia.

Lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma

Aalto-yliopisto Junior ja Tampereen Juniversity aloittavat yhteisen Tekoälytaiturit – Kestävän tulevaisuuden polulla -hankkeen ensi lukuvuonna 2024–2025. Hankkeessa kehitetään opetuskokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tekoälysovelluksia oppimisen työkaluina. Tarkoitus on, että peruskoululaiset ratkovat kestävään tulevaisuuteen liittyviä haasteita työpajoissa vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Hanke sai rahoituksen Suomen kulttuurirahastolta. 

Aalto Junior logo

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-yliopisto Junior on taidetta, tiedettä, teknologiaa ja taloutta lapsille, nuorille ja opettajille – opetuksen tueksi, omaksi iloksi ja innostuksen lähteeksi.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Fajr Asghar vasemmalla ja Vilma Svynarenko oikealla
Yliopisto Julkaistu:

TET-harjoittelijat Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko tutustuivat Aallossa kaikkeen aurinkokennoista Täffän spagettiin

Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko laskivat ensin aurinkokennojen hyötysuhdetta ja kirjoittivat sitten artikkelin uusiutuvasta energiasta.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Ukrainalaisia lukiolaisia tekemässä biomuovia mikrossa Aalto-yliopisto Juniorin ohjeilla.
Yliopisto Julkaistu:

Rajat ylittävää tiedekasvatusta Otaniemestä Ukrainaan

Aalto-yliopisto Junior järjesti keväällä sarjan etätyöpajoja Kryvyi Rihin kouluihin Ukrainaan. Paikalliset lukiolaiset ja heidän opettajansa pääsivät tutustumaan Aalto-yliopisto Juniorin monialaisiin työpajoihin sekä Aalto-yliopiston toimintaan.