Nyheter

Antalet sökande till engelskspråkiga kandidatprogram fortsätter att öka

Aalto-universitetet väcker stort intresse runtom världen
Kolme opiskelijaa tapahtumassa kampuksella, käsissään esitteitä.
Foto: Aalto-universitetet/ Ari Toivonen.

Vårens första gemensamma ansökan till högskolorna, ansökan till de engelskspråkiga kandidatprogrammen, gick ut den 17 januari 2024. Aalto-universitet fick 9 236 ansökningar i ansökan, vilket innebär en ökning med 6 procent jämfört med i fjol. Sammanlagt var antalet sökande 5 210. Av ansökningarna var 5 438 avsedda för det tekniska området, 3 056 för det ekonomiska området och 742 för det konstnärliga området. Aalto-universitetet fick rekordmånga ansökningar också i ansökan till magisterprogrammen som gick ut i början av januari, där antalet ansökningar ökade med hela 46 procent. 

”Stort tack till alla våra sökande! Det har varit fantastiskt att se hur stort det globala intresset för våra utbildningsprogram är. Aalto-universitetet har under årens lopp blivit ett  av Europas mest internationella universitet. Vi vill även i fortsättningen värna om mångfalden och internationaliteten vid Aalto och skapa en akademisk miljö där studerande från världens alla hörn är välkomna”, säger Petri Suomala, vicerektor med ansvar för undervisningen vid Aalto-universitetet. 

Av ansökningarna som lämnades till Aalto-universitetets engelskspråkiga kandidatprogram kom 70 procent från sökande som inte är finska medborgare. Det kom in ansökningar från representanter för 126 olika nationaliteter. I magisteransökan var 87 procent av de sökande internationella studerande. 

Kandidatprogrammet Design inom området för konst fick 742 ansökningar. Inom området för ekonomi lockade programmet Economics 1 596 sökande och International Business 1 460 sökande. Undervisningen i det senare nämnda programmet ordnas på Handelshögskolans campus i S:t Michel. Det tekniska området har sammanlagt fem engelskspråkiga ansökningsalternativ på kandidatnivå. Av dessa fick Chemical Engineering 773 ansökningar, Computational Engineering 1 284 ansökningar, Data Science 1 663ansökningar, Digital Systems and Design 940 ansökningar och Quantum Technology 778 ansökningar. 

Resultaten från vårens första gemensamma ansökan till högskolorna publiceras senast den 31 maj 2024. Ansökningstiden för en del av de internationella programmen som leder till en gemensam examen och doktorandprogrammen pågår fortfarande. Ansökningstiderna för programmen anges på programmens webbplatser. Ansökningstiden till de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen är 13–27.3.2024. 

Uppdatera ditt kunnande utan examensutbildning 

Utöver examensutbildning erbjuder Aalto-universitetet studier som du inte behöver vara inskriven vid högskolan för. Innehållet från livsvitt lärande är ett utmärkt sätt att utveckla din kompetens så att den lämpar sig för ett föränderligt arbetsliv, komplettera din nuvarande examen eller lära dig av ren nyfikenhet. 

”Vi utvidgar och förbättrar kontinuerligt helheten för livsvitt lärande vid Aalto-universitetet, så att vi kan svara på den ökande efterfrågan på utbildning. Vi vill skapa möjligheter till personlig och professionell tillväxt genom att erbjuda universitetsstudier också för dem som inte behöver en formell examen”, säger Petri Suomala. 

Det är möjligt att studera antingen på distans eller på plats, under handledning eller i egen takt. Med våra lättillgängliga nätkurser får du en inblick i de centrala kompetensområdena vid Aalto, såsom teknik, hållbarhet och affärsverksamhet. Öppna webbkurser ser till det akuta informationsbehovet och lärandet kan inledas genast. Fortbildning och examina lämpar sig för kompetensutveckling på längre sikt. 

Läs mer: 

Ett rekordantal sökande till Aalto-universitetets magisterprogram

Livsvitt lärande (på finska)

Internationella program som leder till gemensam examen Doktorandutbildning   

Sökte du till ett engelskspråkigt kandidatprogram vid Aalto-universitetet? Vi vill gärna höra varför du sökte till Aalto och hur du upplevde ansökan. Besvara enkäten senast 31.1.2024! Länk: https://link.webropolsurveys.com/S/6BACF8FBB6D6FD35 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kolme opiskelijaa
Studier Publicerat:

Podcast tar sig an elektroteknologernas vardag

I podcasten diskuterar elektroteknikstudenterna sina studier och teknologlivet vid Aalto-universitetet. Första avsnittet är ute nu!
Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & Study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Three students eating a snack and discussing over a computer on a rooftop terrace.
Studier Publicerat:

Lär dig språk och interkulturell kompetens online med Unite! Ansök nu till kurser våren 2024

Unite! kurser är öppna for alla studenter vid Aalto-universitetet.