Nyheter

Alvar Aaltos märkesbyggnad renoverades

Byggnaden där Kandidatcentret finns totalrenoverades med respekt för den ursprungliga arkitekturen.

Den mest framträdande byggnaden på Aalto-universitetets campus i Otnäs vid Otsvängen 1 har genomgått en omfattande renovering. Arbetet med att forma en traditionell, värdefull byggnad till byggnaden Kandidatcentret, som stöder moderna inlärnings- och arbetssätt, har tagit flera år och framskridit stegvis.

Byggnaden förenar studerande från olika områden

Byggnaden är hemmabas för Aalto-universitetets tusentals kandidatstuderande inom teknik, ekonomi och konst. Denna höst flyttade de som studerar för ekonomie kandidatexamen till Otnäs, medan Handelshögskolans studerande på magisternivå fortfarande studerar i Tölö.

Den renoverade byggnaden Kandidatcentret var tidigare Tekniska högskolans huvudbyggnad. Den ståtligaste delen av byggnaden är en solfjäderformad struktur som fungerar som tak för de två stora föreläsningssalarna i byggnaden. Foto: Aalto-universitetet/Aino Huovio

Byggnaden vid Otsvängen 1 togs i bruk år 1964 och den äldsta delen är designad av Alvar Aalto. En tillbyggnad, U-flygeln som färdigställdes år 1975, planerades av Elissa Aalto. Renoveringslösningarna utvecklades tillsammans med Alvar Aalto-stiftelsen och Museiverket med respekt för den ursprungliga arkitekturen och det kulturhistoriska värdet. I samband med renoveringen bevarades flera museirum, som fortfarande har kvar Aaltos originalinredning.

Utrymmen som stöder inlärning

Under renoveringen beaktades i synnerhet att utrymmena skulle vara multifunktionella och modifierbara och att lösningarna skulle stödja inlärning och kunskapsarbete. Användarna fick delta i konceptualiseringen och planeringen av utrymmena.

Utrymmen på fem våningar i U-flygeln har renoverats för ekonomie kandidatstuderande. På bilden föreläsningssal U7. Foto:Aalto-universitetet/Tuomas Uusheimo

I Kandidatcentret finns utöver föreläsningssalar också utrymmen för såväl grupparbeten som för mer ledig samvaro. I byggnaden finns också sådan service som de studerande behöver, och t.ex. språklärarna och annan personal inom universitetets lärandetjänster arbetar där i en ny form av kontor som är ett stort, aktivitetsbaserat kontor.

Under tiden som den ursprungliga biblioteksbyggnaden renoveras fram till slutet av år 2016 betjänar Aalto-universitetets bibliotek i byggnadens A-flygel som det nya Lärocentret beta.

Renoveringen omfattade en bruttoyta på ca 45 000 m2. Arkitekterna NRT Ab var huvudprojekterare och NCC Rakennus Oy var huvudentreprenör. 

Den vackra arkitekturen i Aalto-salen är ett exempel på det bästa av Alvar Aalto. Foto: Aalto-universitetet/Marc Goodwin

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat