Nyheter

Alvar Aaltos märkesbyggnad renoverades

Byggnaden där Kandidatcentret finns totalrenoverades med respekt för den ursprungliga arkitekturen.

Den mest framträdande byggnaden på Aalto-universitetets campus i Otnäs vid Otsvängen 1 har genomgått en omfattande renovering. Arbetet med att forma en traditionell, värdefull byggnad till byggnaden Kandidatcentret, som stöder moderna inlärnings- och arbetssätt, har tagit flera år och framskridit stegvis.

Byggnaden förenar studerande från olika områden

Byggnaden är hemmabas för Aalto-universitetets tusentals kandidatstuderande inom teknik, ekonomi och konst. Denna höst flyttade de som studerar för ekonomie kandidatexamen till Otnäs, medan Handelshögskolans studerande på magisternivå fortfarande studerar i Tölö.

Den renoverade byggnaden Kandidatcentret var tidigare Tekniska högskolans huvudbyggnad. Den ståtligaste delen av byggnaden är en solfjäderformad struktur som fungerar som tak för de två stora föreläsningssalarna i byggnaden. Foto: Aalto-universitetet/Aino Huovio

Byggnaden vid Otsvängen 1 togs i bruk år 1964 och den äldsta delen är designad av Alvar Aalto. En tillbyggnad, U-flygeln som färdigställdes år 1975, planerades av Elissa Aalto. Renoveringslösningarna utvecklades tillsammans med Alvar Aalto-stiftelsen och Museiverket med respekt för den ursprungliga arkitekturen och det kulturhistoriska värdet. I samband med renoveringen bevarades flera museirum, som fortfarande har kvar Aaltos originalinredning.

Utrymmen som stöder inlärning

Under renoveringen beaktades i synnerhet att utrymmena skulle vara multifunktionella och modifierbara och att lösningarna skulle stödja inlärning och kunskapsarbete. Användarna fick delta i konceptualiseringen och planeringen av utrymmena.

Utrymmen på fem våningar i U-flygeln har renoverats för ekonomie kandidatstuderande. På bilden föreläsningssal U7. Foto:Aalto-universitetet/Tuomas Uusheimo

I Kandidatcentret finns utöver föreläsningssalar också utrymmen för såväl grupparbeten som för mer ledig samvaro. I byggnaden finns också sådan service som de studerande behöver, och t.ex. språklärarna och annan personal inom universitetets lärandetjänster arbetar där i en ny form av kontor som är ett stort, aktivitetsbaserat kontor.

Under tiden som den ursprungliga biblioteksbyggnaden renoveras fram till slutet av år 2016 betjänar Aalto-universitetets bibliotek i byggnadens A-flygel som det nya Lärocentret beta.

Renoveringen omfattade en bruttoyta på ca 45 000 m2. Arkitekterna NRT Ab var huvudprojekterare och NCC Rakennus Oy var huvudentreprenör. 

Den vackra arkitekturen i Aalto-salen är ett exempel på det bästa av Alvar Aalto. Foto: Aalto-universitetet/Marc Goodwin

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Alvari square winter
Studier Publicerat:

Kurserna för våren 2024 vid öppna universitetet har publicerats

Anmälningen till kurserna vid det öppna universitetet för våren börjar tidigast den 11 december.
Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Gabriele Del Brenna
Studier Publicerat:

I sitt jobb som akustikplanerare utnyttjar Gabriele Del Brenna de färdigheter han lärt sig i Aalto

"Finland är en unik plats där studentlivet blomstrar" säger Gabriele Del Brenna. I den här intervjun berättar han om sina studier i huvudämnet Acoustics and Audiotechnology och ger tips om hur internationella experter får jobb efter utexamineringen.