Nyheter

Aalto-universitetets riktlinjer för politisk verksamhet i universitetets lokaler

Aalto-universitetet är politiskt neutralt. Det är dock möjligt att kortvarigt använda universitetets lokaler för politisk verksamhet i enlighet med dessa riktlinjer.
Otaniemi kampus ilmakuva

Aalto-universitetet utvecklar sitt campus som ett unikt och öppet centrum för samarbete. Aalto-universitetet uppmuntrar sina studerande och personal till aktiv medverkan i samhällsfrågor. Universitetens lagstadgade uppgift är att fostra aktiva och kritiska medborgare. 

Aalto-universitetets lokaler är i första hand till för universitetets eget bruk. Universitets lokaler kan hyras ut till företag, vetenskapliga samfund samt offentliga och allmännyttiga samfund, föreningar och medborgarorganisationer. Det är möjligt att kortvarigt använda universitetets lokaler för politisk verksamhet i enlighet med dessa riktlinjer. Riktlinjerna gäller även studentorganisationers verksamhet som äger rum i universitetets lokaler.

Universitetet kan hyra ut sina lokaler för verksamhet som är i linje med dess strategi och värderingar. Universitetet förutsätter att samarbetspartner förbinder sig till universitetets etiska principer (Code of Conduct).

Riktlinjer för användning av inomhuslokaler

 • Lämpliga lokaler kan hyras ut för partiers, kandidaters och likartade parters valevenemang enligt universitetets normala prissättning för lokalhyra. Lokaluthyrningarna görs genom universitetets lokalförsäljning.
 • Evenemanget får inte störa universitetets egentliga verksamhet eller äventyra de studerandes eller anställdas hälsa eller säkerhet.
 • Lokalerna hyrs inte ut för verksamhet som strider mot universitetets värderingar eller mot god sed, och inte heller för verksamhet som konkurrerar med universitetets verksamhet.
 • Evenemangets arrangör måste alltid nämnas tydligt i inbjudan till eller reklam för evenemanget. Evenemang ska tydligt gå att särskilja från universitetets egna evenemang.
 • Det inte är tillåtet att dela ut valmaterial i entréhallarna.
 • Det kan göras undantag för studentkårens delegationsval enligt separata anvisningar.
 • Universitetets personal har rätt att avbryta verksamhet som bryter mot dessa anvisningar.
 • Lokalerna kan huvudsakligen hyras under byggnadernas öppettider. Det är inte tillåtet att använda egen personal för att ersätta Aalto-universitetets vaktmästartjänster. Lokalförsäljningen ger närmare anvisningar.

Riktlinjer för användning av utomhuslokaler

 • Det är möjligt att ordna en demonstration eller motsvarande fredlig tillställning utomhus på allmänt gatuområde eller annan plats som lämpar sig för ändamålet i enlighet med Polisens anvisningar. Användning av platsen kan begränsas om tillställningen kan förväntas orsaka skada. Tillställningens arrangör ansvarar alltid för att följa myndigheternas anvisningar.
 • Det är med vissa begränsningar möjligt att boka universitetets utomhuslokaler för politisk verksamhet eller valevenemang. Evenemang kan till exempel ordnas på Högskoleplatsen utanför metrostationen och Väre kl. 07–20. Högskoleplatsen är ett torgområde som är reserverat för fotgängare och cyklister i detaljplanen. Evenemang kan ordnas på Högskoleplatsen om de inte stör t.ex. kollektivtrafiken eller universitetets eller köpcentrets verksamhet. Arrangören är själv ansvarig för eventuella myndighetstillstånd, avgifter och ordningsövervakning. Aalto-universitetets personal kan ge evenemangets eller kampanjens deltagare närmare anvisningar.
 • Den omedelbara närheten till universitetets byggnader ska hållas fri och material får inte delas ut där. I enlighet med vallagens begränsningar får valreklam inte synas eller höras på en förhandsröstnings- eller röstningsplats.

Reklam via universitetets kanaler är förbjuden

 • Aalto-universitetets kommunikationskanaler kan användas bara för meddelanden om valevenemang som ordnas av universitetet eller studentkåren. Universitetets e-post, webbsidor eller motsvarande mediekanaler får inte användas för valreklam.

Aalto-universitetets personal och studerande som kandidater i val

 • Valkandidater som hör till universitetets personal eller studerar vid Aalto kan föreläsa eller framträda enligt sina normala uppgifter. De kan även framträda i universitetets mediekanaler, t.ex. på webbsidorna i anknytning till sina normala uppgifter.
 • I enlighet med Aalto-universitetets verksamhetsprinciper är vi ”införstådda med vår skyldighet att klart meddela om vi uppträder som privatpersoner eller i vår arbetsroll i det offentliga rummet.” Om personer som hör till universitetets personal vill framträda på valevenemang kan de använda sin titel och sin lärograd. De kan inte framträda som en representant för universitetet. Samma gäller för anställda som själv kandiderar i val.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
Campus, Universitetet Publicerat:
Student guide illustration, front page
Studier, Universitetet Publicerat: