Uutiset

Aalto-yliopiston linjaus poliittiseen toimintaan yliopiston tiloissa

Aalto-yliopisto on toiminnassaan poliittisesti neutraali. Yliopiston tilojen lyhytaikainen käyttö poliittiseen toimintaan, esimerkiksi vaalitilaisuuksiin on mahdollista tämän linjauksen mukaisesti.
Otaniemi kampus ilmakuva

Aalto-yliopisto kehittää kampustaan ainutlaatuisena ja avoimena yhteistyön keskittymänä. Aalto-yliopisto kannustaa opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan. Yliopiston tehtävänä on lain mukaan kasvattaa aktiivisia ja kriittisiä kansalaisia.

Aalto-yliopiston tilat ovat ensisijaisesti yliopiston omassa käytössä. Yliopiston tiloja voidaan vuokrata yritysten, tiedeyhteisöjen sekä julkisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Tilojen lyhytaikainen käyttö poliittiseen toimintaan on mahdollista näiden linjausten mukaisesti. Linjaukset koskevat myös yliopiston tiloissa tapahtuvaa opiskelijajärjestöjen toimintaa.

Yliopisto voi vuokrata tilojaan strategiansa ja arvojensa kanssa yhteensopivaan toimintaan. Yliopisto edellyttää sopimuskumppaneiltaan sitoutumista yliopiston eettisiin periaatteisiin (Code of Conduct).

Sisätilojen vuokrausta koskevat linjaukset

 • Puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuuksiin sekä muihin poliittisiin tilaisuuksiin voidaan vuokrata tiloja yliopiston tilavuokraushinnaston mukaisesti. Tilavaraukset tehdään yliopiston tilamyynnin kautta
 • Tilaisuus ei saa haitata yliopiston varsinaista toimintaa tai vaarantaa opiskelijoiden ja henkilökunnan terveyttä tai turvallisuutta.
 • Tiloja ei vuokrata yliopiston arvojen tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin eikä yliopiston toiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan.
 • Tilaisuuden järjestävä taho on aina ilmoitettava selvästi tilaisuuden kutsussa ja mainoksissa. Tilaisuuden tulee selkeästi erottua yliopiston omista tilaisuuksista. 
 • Aulatiloissa ei saa jakaa poliittista materiaalia.
 • Ylioppilaskunnan edustajistovaalien suhteen voidaan tehdä poikkeuksia erikseen ohjeistettavalla tavalla.
 •  Aalto-yliopiston henkilökunta voi keskeyttää ohjeistusten vastaisen toiminnan.
 • Tiloja vuokrataan pääosin rakennusten aukioloaikoina. Vuokraaja ei voi käyttää omaa henkilökuntaansa Aalto-yliopiston vahtimestarityön korvaamiseen. Tarkemmat ohjeet tilavaraajalle antaa tilamyynti.

Ulkotilojen käyttö

 • Mielenosoituksen tai muun vastaavan rauhanomaisen tilaisuuden järjestäminen on mahdollista ulkona yleisellä katualueella tai muussa vastaavassa tarkoitukseen soveltuvassa paikassa Poliisin ohjeiden mukaisesti. Paikan käyttämistä voidaan rajoittaa, jos tilaisuudesta on odotettavissa haittaa. Viranomaisten ohjeiden noudattamisesta vastaa aina tilaisuuden järjestäjä.

 • Poliittista toimintaa tai vaalitilaisuutta varten voi rajoitetusti varata yliopiston kampuksen ulkotiloja, kuten Korkeakouluaukiota metron ja Väre-rakennuksen ulkopuolella klo 07–20. Korkeakouluaukio on asemakaavassa jalankululle ja pyöräilylle varattua katuaukio-/torialuetta, jossa on mahdollista järjestää tapahtumia, mikäli näistä ei koidu haittaa esim. julkiselle liikenteelle tai yliopiston tai kauppakeskuksen toiminnalle. Mahdollisista viranomaisluvista, maksuista ja järjestyksenvalvonnasta vastaa järjestäjä. Aalto-yliopiston henkilökunta voi antaa tarkemmat ohjeet tilaisuuden tai kampanjan osallistujille.

 • Yliopiston rakennusten välitön läheisyys on pidettävä vapaana, eikä siinä voi jakaa materiaalia. Vaalimainokset eivät saa vaalilain rajoitusten mukaan näkyä tai kuulua ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle.

Mainostus yliopiston medioissa on kielletty

 • Aalto-yliopiston viestintäkanavissa voidaan tiedottaa vain sellaisista vaalitilaisuuksista, jotka ovat yliopiston tai ylioppilaskunnan järjestämiä. Yliopiston sähköpostia, internet-sivuja tai muita medioita ei saa käyttää vaalimainontaan.

Aalto-yliopiston henkilöstö ja opiskelijat vaaleissa

 • Yliopiston henkilöstöön kuuluvat tai Aalto-yliopistossa opiskelevat vaaliehdokkaat voivat luennoida tai esiintyä normaalin tehtävänsä mukaisesti. Vaaleissa ehdolla oleva henkilö voi esiintyä yliopiston medioissa, esimerkiksi verkkosivulla normaaleihin tehtäviinsä liittyen.
 • Aalto-yliopiston toimintaperiaatteiden mukaan ”ymmärrämme velvollisuutemme ilmoittaa selkeästi, esiinnymmekö julkisuudessa yksityishenkilönä vai työroolissa”. Jos yliopiston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt esiintyvät vaalitilaisuudessa, he voivat käyttää nimen yhteydessä nimikettä ja oppiarvoa. Yliopiston edustajana ei voi esiintyä. Sama pätee henkilökuntaan kuuluvien ollessa itse ehdokkaina vaaleissa.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi ihmistä istuu nojatuoleissa vastakkain ja keskustelee puhuen mikrofoneihin. Käynnissä on podcast-nauhoitus.
Yliopisto Julkaistu:

Uusi Osaamisen Aalloilla -podcast avaa vieraidensa tärkeimmät oivallukset ja opit elämän varrelta

Osaamisen Aalloilla on Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen uusi podcast.
Aalto University School of Business exterior February 2019 Photo: Mikko Raskinen
Kampus Julkaistu:

Kestävällä rakentamisella saatiin toimiva ja viihtyisä Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu lämpiää maahan kaivetuilla 74 maalämpökaivolla.
Veera Repka, photo by Veera Repka
Opinnot Julkaistu:

Veera Repka: Otaniemi-kuplaan imautuu helposti mukaan

"Jos joku kävelisi kengissäni samalla tapaa opintojen alkuvaiheessa, toivoisin, että hän ei yrittäisi heti saavuttaa kaikkea. Itselleen voi antaa aikaa ja käydä omalla painollaan asioita läpi."
Opiskelijoita Harald Herlinin oppimiskeskuskessa
Yliopisto Julkaistu:

Uudistuneet kielelliset linjaukset kannustavat monikielisyyteen

Toimeenpanosuunnitelma viimeistellään vuoden loppuun mennessä.