Nyheter

Aalto-universitetet uttrycker sitt stöd för Ukraina

Vi erbjuder stöd för våra studerande och vår personal.

Aalto-universitetet uttrycker sitt stöd för Ukraina och dess universitetssamfund. Vi ansluter oss till finska statens och EU:s ståndpunkt och fördömer Rysslands krigshandlingar. 

Våra tankar och vår medkänsla är hos våra anställda och studerande från Ukraina och hos deras närstående. Lärandetjänsterna kontaktar alla studerande från Ukraina vid Aalto-universitetet och cheferna (eller personaltjänsterna) kontaktar våra anställda från Ukraina för att erbjuda stöd. 

Vi följer utvecklingen av situationen i Ukraina. Vi har kontrollerat att ingen från Aalto är på arbetskommendering eller studentutbyte på krigsskådeplatsen. Inga studenter eller arbetstagare från Aalto-universitetet befinner sig alltså under omedelbart hot eller riskerar att hamna under hot. 

Vi rekommenderar inte arbetsresor, besök, studentutbyte eller praktik i Ukraina, Ryssland eller Belarus. Vi strävar aktivt efter att hitta alternativa utbytesmål för studerande som planerat att åka på utbyte till dessa länder. Den egna högskolans utbyteskoordinatorer ger anvisningar om detta.

Vi följer finska statens anvisningar om samarbete med Ryssland kring forskning, utbildning och studentutbyte. Vi följer även internationella riktlinjer, såsom eventuella ändringar i EU-program. Vi ingår tills vidare inga nya förbindelser och inleder inga nya samarbetsprojekt med Ryssland.   

Trots den kritiska situationen och oberoende av medborgarskap hör vi alla till Aalto-gemenskapen, där alla är lika viktiga och värdefulla. Vi förväntar oss att alla aaltoiter agerar enligt våra värden genom att uppskatta och respektera varandra och genom att agera samarbetsvilligt och ansvarsfullt. Vi tolererar inga former av hatretorik eller trakasserier.

Om du i dina studier eller ditt arbete stöter på frågor eller problem som rör situationen kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen [email protected] Vårt mångprofessionella team behandlar meddelandena som de studerande och personalen skickar konfidentiellt. 

De anställda kan vid behov även kontakta företagshälsovården eller den egna högskolans eller enhetens personaltjänster. De studerande kan kontakta SHVS, den egna högskolans lärandetjänster eller Starting Point of Wellbeing.

Läs mer:
Universiteten i Finland uttrycker sitt stöd för Ukraina (unifi.fi)

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Campus, Universitetet Publicerat:

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Skicka in ditt namnförslag senast 14.6!
Logo
Studier, Universitetet Publicerat:
juoksurata, sports field
Studier, Universitetet Publicerat:

Från tresteg till submission wrestling – vid Aalto kan du kombinera toppidrott och studier

Aalto-universitetet har ett avtal med toppidrottsakademin Urhea. Vi erbjuder dig stöd för att kombinera idrottsutövning och studier, oavsett om du håller på med basket, synkroniserad konståkning eller någon annan gren.
People working. Picture: Unto Raution
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet fick en kvalitetsstämpel med utmärkta resultat

Universitetets styrka är den starka kopplingen mellan den strategiska ledningen och kvalitetssystemet.