Nyheter

Aalto-universitetet uttrycker sitt stöd för Ukraina

Vi erbjuder stöd för våra studerande och vår personal.

Aalto-universitetet uttrycker sitt stöd för Ukraina och dess universitetssamfund. Vi ansluter oss till finska statens och EU:s ståndpunkt och fördömer Rysslands krigshandlingar. 

Våra tankar och vår medkänsla är hos våra anställda och studerande från Ukraina och hos deras närstående. Lärandetjänsterna kontaktar alla studerande från Ukraina vid Aalto-universitetet och cheferna (eller personaltjänsterna) kontaktar våra anställda från Ukraina för att erbjuda stöd. 

Vi följer utvecklingen av situationen i Ukraina. Vi har kontrollerat att ingen från Aalto är på arbetskommendering eller studentutbyte på krigsskådeplatsen. Inga studenter eller arbetstagare från Aalto-universitetet befinner sig alltså under omedelbart hot eller riskerar att hamna under hot. 

Vi rekommenderar inte arbetsresor, besök, studentutbyte eller praktik i Ukraina, Ryssland eller Belarus. Vi strävar aktivt efter att hitta alternativa utbytesmål för studerande som planerat att åka på utbyte till dessa länder. Den egna högskolans utbyteskoordinatorer ger anvisningar om detta.

Vi följer finska statens anvisningar om samarbete med Ryssland kring forskning, utbildning och studentutbyte. Vi följer även internationella riktlinjer, såsom eventuella ändringar i EU-program. Vi ingår tills vidare inga nya förbindelser och inleder inga nya samarbetsprojekt med Ryssland.   

Trots den kritiska situationen och oberoende av medborgarskap hör vi alla till Aalto-gemenskapen, där alla är lika viktiga och värdefulla. Vi förväntar oss att alla aaltoiter agerar enligt våra värden genom att uppskatta och respektera varandra och genom att agera samarbetsvilligt och ansvarsfullt. Vi tolererar inga former av hatretorik eller trakasserier.

Om du i dina studier eller ditt arbete stöter på frågor eller problem som rör situationen kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen [email protected]. Vårt mångprofessionella team behandlar meddelandena som de studerande och personalen skickar konfidentiellt. 

De anställda kan vid behov även kontakta företagshälsovården eller den egna högskolans eller enhetens personaltjänster. De studerande kan kontakta SHVS, den egna högskolans lärandetjänster eller Starting Point of Wellbeing.

Läs mer:
Universiteten i Finland uttrycker sitt stöd för Ukraina (unifi.fi)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto-yliopisto valittiin Suomen parhaaksi yliopistoksi QS-vertailussa.
Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet håller sin första plats i Finland i QS universitetsrankningen 

Aalto-universitetet har fortsatt framgång i den internationella QS världsuniversitetsrankningen och håller sin plats som bästa universitet i Finland.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.
Tredelad bild: gul blomma och texten Marsio till vänster, bild av Aino-Marsio-Aalto i mitten, Aalto-logotypen till höger
Campus, Universitetet Publicerat:

Marsio, Aalto-universitetets nya mötesplats för alla, slår upp dörrarna i september

Öppningsutställningarna kring temat Vi gör det omöjliga möjligt presenterar Aalto-gemenskapens lösningar för att skapa en hållbar framtid.
Poikkeustilanne-kuvitus
Campus, Undantagssituationer, Universitetet Publicerat:

Förändringar under sommaren på Aalto-universitetets metrostation

Aalto-universitetets metrostations renoveringsarbete kommer att stänga ingångar under sommaren 2024.