Nyheter

Aalto-universitetet inleder samarbetsförhandlingar

Det eventuella nedskärningsbehovet uppgår till högst 350 personer.

Aalto-universitetet inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen med undantag av professorerna. Syftet är att avpassa universitetets verksamhet efter den försvagade ekonomiska situationen, så att framtiden för undervisningen, forskningen och innovationsverksamheten kan tryggas på lång sikt.

- Under Aalto-universitetets första verksamhetsår har det genomförts omfattande förändringar och våra resultat har utvecklats väldigt bra. Detta har krävt mycket arbete och sakkunskap av vår personal. Även om resultaten är goda är universitetets ekonomiska situation väldigt stram, eftersom Finlands regering har beslutat att göra betydande nedskärningar i universitetens finansiering, säger Aalto-universitetets rektor Tuula Teeri.

Staten skär ner på finansieringen till Aalto-universitetet med cirka 66 miljoner euro fram till utgången av år 2018. Nedskärningarna gäller bland annat den finansiering som universitetet tilldelas av undervisnings- och kulturministeriet, men också nedskärningar i finansieringen från Tekes.  

- Vi har redan tidigare inriktat våra resurser på forskningen och undervisningen samt effektiviserat vår verksamhet. Dessvärre är de sparåtgärder som genomförts inte tillräckliga. Vi försöker genomföra en betydande del av de kommande besparingarna i kostnaderna för lokaler och anskaffningar, men tyvärr bedömer vi att vi inte kommer att kunna undvika att sparåtgärder riktas mot personalen, säger Tuula Teeri.

Universitetet försöker balansera sin ekonomi genom att öka finansieringen från andra håll och genom att minska på kostnaderna. Vi försöker skaffa tilläggsfinansiering bland annat genom att öka den konkurrensutsatta forskningsfinansieringen och genom att använda avkastningen från placeringsverksamheten. Sparbehovet uppskattas till 37 miljoner euro, och vi strävar efter att uppnå över hälften av besparingarna genom att minska på kostnaderna för lokaler och anskaffningar. När det gäller personalkostnaderna krävs uppskattningsvis besparingar på ca 17 miljoner.

Förhandlingarna omfattar omkring 4 100 personer, det vill säga hela personalen med undantag av professorerna. Vid Aalto-universitetet arbetar sammanlagt cirka 4 600 personer. Enligt preliminära bedömningar uppskattas det eventuella nedskärningsbehovet till högst 350 personer.

- Det är en svår situation för personalen, men det är viktigt för oss att se till förutsättningarna för vår kärnverksamhet då finansieringen minskar. Vårt mål är att vi med de åtgärder som nu presenterats ska kunna genomföra besparingar som motsvarar de nedskärningar som vi ställts inför, samt att det inte finns behov av ytterligare sparåtgärder, konstaterar Tuula Teeri.

Mediakontakt: Aalto-universitetet, kommunikationsspecialist Eeva Lehtinen, tfn 050 321 7034, [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

2019 ENG fresman students
Studier Publicerat:

Över 400 unga inleder kandidatstudier i teknik i de nya huvudämnena vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Det totala antalet sökande till ansökningsalternativen på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper växte klart jämfört med fjolåret. Kvinnliga sökande var i synnerhet intresserade av huvudämnet hållbara samhällen, som fokuserar på förändringar i den byggda miljön.
Kuva: Otakaari 27, kuvaaja Anders Portman
Studier Publicerat:

Kursregistrering till öppna universitets kurser i hösten 2022 startar

Anmälan till Öppna universitetets kursser börjar den 8 augusti
Students celebrating graduation at Aalto Univeristy's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University
Studier Publicerat:

2070 nya kandidatstuderande har antagits till Aalto

Resultaten för högskolornas andra gemensamma ansökan har publicerats i Studieinfo-portalen.
Doctoral student Aini Putkonen
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.