Nyheter

Aalto-universitetet inleder samarbetsförhandlingar

Det eventuella nedskärningsbehovet uppgår till högst 350 personer.

Aalto-universitetet inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen med undantag av professorerna. Syftet är att avpassa universitetets verksamhet efter den försvagade ekonomiska situationen, så att framtiden för undervisningen, forskningen och innovationsverksamheten kan tryggas på lång sikt.

- Under Aalto-universitetets första verksamhetsår har det genomförts omfattande förändringar och våra resultat har utvecklats väldigt bra. Detta har krävt mycket arbete och sakkunskap av vår personal. Även om resultaten är goda är universitetets ekonomiska situation väldigt stram, eftersom Finlands regering har beslutat att göra betydande nedskärningar i universitetens finansiering, säger Aalto-universitetets rektor Tuula Teeri.

Staten skär ner på finansieringen till Aalto-universitetet med cirka 66 miljoner euro fram till utgången av år 2018. Nedskärningarna gäller bland annat den finansiering som universitetet tilldelas av undervisnings- och kulturministeriet, men också nedskärningar i finansieringen från Tekes.  

- Vi har redan tidigare inriktat våra resurser på forskningen och undervisningen samt effektiviserat vår verksamhet. Dessvärre är de sparåtgärder som genomförts inte tillräckliga. Vi försöker genomföra en betydande del av de kommande besparingarna i kostnaderna för lokaler och anskaffningar, men tyvärr bedömer vi att vi inte kommer att kunna undvika att sparåtgärder riktas mot personalen, säger Tuula Teeri.

Universitetet försöker balansera sin ekonomi genom att öka finansieringen från andra håll och genom att minska på kostnaderna. Vi försöker skaffa tilläggsfinansiering bland annat genom att öka den konkurrensutsatta forskningsfinansieringen och genom att använda avkastningen från placeringsverksamheten. Sparbehovet uppskattas till 37 miljoner euro, och vi strävar efter att uppnå över hälften av besparingarna genom att minska på kostnaderna för lokaler och anskaffningar. När det gäller personalkostnaderna krävs uppskattningsvis besparingar på ca 17 miljoner.

Förhandlingarna omfattar omkring 4 100 personer, det vill säga hela personalen med undantag av professorerna. Vid Aalto-universitetet arbetar sammanlagt cirka 4 600 personer. Enligt preliminära bedömningar uppskattas det eventuella nedskärningsbehovet till högst 350 personer.

- Det är en svår situation för personalen, men det är viktigt för oss att se till förutsättningarna för vår kärnverksamhet då finansieringen minskar. Vårt mål är att vi med de åtgärder som nu presenterats ska kunna genomföra besparingar som motsvarar de nedskärningar som vi ställts inför, samt att det inte finns behov av ytterligare sparåtgärder, konstaterar Tuula Teeri.

Mediakontakt: Aalto-universitetet, kommunikationsspecialist Eeva Lehtinen, tfn 050 321 7034, [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Unite! student holding a sign that says Get inspired, grow together, Let's Unite!
Samarbete Publicerat:

Fyra studentprojekt får finansiering genom Unite! Seed Fund

Seed Fund aktiverar studenter från de nio Unite! universiteten att gemensamt bedriva nya aktiviteter.
Kolme opiskelijaa
Studier Publicerat:

Podcast tar sig an elektroteknologernas vardag

I podcasten diskuterar elektroteknikstudenterna sina studier och teknologlivet vid Aalto-universitetet. Första avsnittet är ute nu!
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.