Nyheter

Aalto-universitetet inleder samarbetsförhandlingar

Det eventuella nedskärningsbehovet uppgår till högst 350 personer.

Aalto-universitetet inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen med undantag av professorerna. Syftet är att avpassa universitetets verksamhet efter den försvagade ekonomiska situationen, så att framtiden för undervisningen, forskningen och innovationsverksamheten kan tryggas på lång sikt.

- Under Aalto-universitetets första verksamhetsår har det genomförts omfattande förändringar och våra resultat har utvecklats väldigt bra. Detta har krävt mycket arbete och sakkunskap av vår personal. Även om resultaten är goda är universitetets ekonomiska situation väldigt stram, eftersom Finlands regering har beslutat att göra betydande nedskärningar i universitetens finansiering, säger Aalto-universitetets rektor Tuula Teeri.

Staten skär ner på finansieringen till Aalto-universitetet med cirka 66 miljoner euro fram till utgången av år 2018. Nedskärningarna gäller bland annat den finansiering som universitetet tilldelas av undervisnings- och kulturministeriet, men också nedskärningar i finansieringen från Tekes.  

- Vi har redan tidigare inriktat våra resurser på forskningen och undervisningen samt effektiviserat vår verksamhet. Dessvärre är de sparåtgärder som genomförts inte tillräckliga. Vi försöker genomföra en betydande del av de kommande besparingarna i kostnaderna för lokaler och anskaffningar, men tyvärr bedömer vi att vi inte kommer att kunna undvika att sparåtgärder riktas mot personalen, säger Tuula Teeri.

Universitetet försöker balansera sin ekonomi genom att öka finansieringen från andra håll och genom att minska på kostnaderna. Vi försöker skaffa tilläggsfinansiering bland annat genom att öka den konkurrensutsatta forskningsfinansieringen och genom att använda avkastningen från placeringsverksamheten. Sparbehovet uppskattas till 37 miljoner euro, och vi strävar efter att uppnå över hälften av besparingarna genom att minska på kostnaderna för lokaler och anskaffningar. När det gäller personalkostnaderna krävs uppskattningsvis besparingar på ca 17 miljoner.

Förhandlingarna omfattar omkring 4 100 personer, det vill säga hela personalen med undantag av professorerna. Vid Aalto-universitetet arbetar sammanlagt cirka 4 600 personer. Enligt preliminära bedömningar uppskattas det eventuella nedskärningsbehovet till högst 350 personer.

- Det är en svår situation för personalen, men det är viktigt för oss att se till förutsättningarna för vår kärnverksamhet då finansieringen minskar. Vårt mål är att vi med de åtgärder som nu presenterats ska kunna genomföra besparingar som motsvarar de nedskärningar som vi ställts inför, samt att det inte finns behov av ytterligare sparåtgärder, konstaterar Tuula Teeri.

Mediakontakt: Aalto-universitetet, kommunikationsspecialist Eeva Lehtinen, tfn 050 321 7034, [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
Forskning och konst Publicerat:

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet beviljas finansiering av Finlands Akademi för banbrytande och mångvetenskaplig forskning om människors och djurs välmående i arbetet

Astrid Huopalainen, biträdande professor vid Aalto-universitetet, Linda Tallberg, biträdande professor vid Hanken och Anna Hielm-Björkman, docent vid Helsingfors universitet, har beviljats 840 000 euro i akademiprojektfinansiering av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.
Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Studier Publicerat:

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Campus, Universitetet Publicerat:

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Skicka in ditt namnförslag senast 14.6!
Logo
Studier, Universitetet Publicerat: