Nyheter

Aalto-universitetet förbereder alternativa antagningssätt

På grund av coronapandemin kan de flesta urvalsprov inte ordnas på plats.
Henkilö kävelemässä ulos ovista Kauppakorkeakoulun pääaulassa.

De finländska universiteten har tillsammans konstaterat att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Detta till följd av allvaret i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och risker som förknippas med själva provsituationen.

I vårens gemensamma ansökan antas studerande till kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet via den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning, den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) och antagningen till utbildningsområdet för konst. För att undvika kontakt mellan de många sökande är det nu aktuellt att hitta alternativa antagningssätt.

”Vi försöker hitta lösningar där de sökandes hälsa och säkerhet prioriteras. Samtidigt vill vi också respektera det arbete de har gjort för att förbereda sig för urvalsproven. Vi utreder bland annat om det finns behov för att göra ändringar i de redan fastställda antagningsgrunderna till följd av de alternativa antagningssätten. Vårt mål är att informera de sökande om alla ändringar i urvalsproven vid Aalto-universitetet före slutet av april”, säger Eija Zitting, chef för lärandetjänsterna vid Aalto-universitetet.

Vid Aalto-universitetet och inom de områdesspecifika antagningarna utreds nu möjliga digitala lösningar såväl som andra lösningar, såsom att utvidga betygsantagningen eller antagningen via studier vid det öppna universitetet. Vid Aalto-universitetet utreds möjligheten att arrangera småskaliga urvalsprov med få deltagare i synnerhet inom området för konst. Mer information om provarrangemangen finns på Aalto-universitetets ansökningssidor. Därtill har riksomfattande information om antagningen av studerande sammanställts i Studieinfo. De sökande uppmanas att aktivt följa med den e-postadress som de har angett i Studieinfo.

Läs mer:

Mer information

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.