Nyheter

Aalto-universitetet förbereder alternativa antagningssätt

På grund av coronapandemin kan de flesta urvalsprov inte ordnas på plats.
Henkilö kävelemässä ulos ovista Kauppakorkeakoulun pääaulassa.

De finländska universiteten har tillsammans konstaterat att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Detta till följd av allvaret i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och risker som förknippas med själva provsituationen.

I vårens gemensamma ansökan antas studerande till kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet via den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning, den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) och antagningen till utbildningsområdet för konst. För att undvika kontakt mellan de många sökande är det nu aktuellt att hitta alternativa antagningssätt.

”Vi försöker hitta lösningar där de sökandes hälsa och säkerhet prioriteras. Samtidigt vill vi också respektera det arbete de har gjort för att förbereda sig för urvalsproven. Vi utreder bland annat om det finns behov för att göra ändringar i de redan fastställda antagningsgrunderna till följd av de alternativa antagningssätten. Vårt mål är att informera de sökande om alla ändringar i urvalsproven vid Aalto-universitetet före slutet av april”, säger Eija Zitting, chef för lärandetjänsterna vid Aalto-universitetet.

Vid Aalto-universitetet och inom de områdesspecifika antagningarna utreds nu möjliga digitala lösningar såväl som andra lösningar, såsom att utvidga betygsantagningen eller antagningen via studier vid det öppna universitetet. Vid Aalto-universitetet utreds möjligheten att arrangera småskaliga urvalsprov med få deltagare i synnerhet inom området för konst. Mer information om provarrangemangen finns på Aalto-universitetets ansökningssidor. Därtill har riksomfattande information om antagningen av studerande sammanställts i Studieinfo. De sökande uppmanas att aktivt följa med den e-postadress som de har angett i Studieinfo.

Läs mer:

Mer information

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Otso Hannula väittelemässä tohtoriksi etäyhteydellä.
Studier, Universitetet Publicerat:

De största känslorna efter disputationen på distans var nöjdhet och lättnad

Otso Hannula kunde även känna en gemenskaplig närvaro under disputationstillfället som hölls på distans.
Neljä opiskelijaa kulkemassa Otaniemessä Kandidaattikeskuksen aulassa.
Studier, Universitetet Publicerat:
Lähikuva kaiuttoman huoneen seinän rakenteesta.
Studier, Universitetet Publicerat:

Universiteten har fattat beslut om ändringar i vårens antagning av studerande

Det viktiga är att de sökande fortsätter att förbereda sig för antagningen och tar hand om sin hälsa. De långsiktiga förberedelserna har inte varit i onödan.
Niki Aarnio / Aalto University / School of Electrical Engineering / Communications Engineering
Studier Publicerat:

Studerande Niki Aarnio: I magisterprogrammet i kommunikationsteknik kombineras kunnande inom ekonomi och teknik

Niki Aarnio, som är studerande inom magisterprogrammet Communications Engineering, uppskattar att studierna är internationella och konkreta.