Nyheter

Aalto-universitetet förbereder alternativa antagningssätt

På grund av coronapandemin kan de flesta urvalsprov inte ordnas på plats.
Henkilö kävelemässä ulos ovista Kauppakorkeakoulun pääaulassa.

De finländska universiteten har tillsammans konstaterat att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Detta till följd av allvaret i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och risker som förknippas med själva provsituationen.

I vårens gemensamma ansökan antas studerande till kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet via den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning, den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) och antagningen till utbildningsområdet för konst. För att undvika kontakt mellan de många sökande är det nu aktuellt att hitta alternativa antagningssätt.

”Vi försöker hitta lösningar där de sökandes hälsa och säkerhet prioriteras. Samtidigt vill vi också respektera det arbete de har gjort för att förbereda sig för urvalsproven. Vi utreder bland annat om det finns behov för att göra ändringar i de redan fastställda antagningsgrunderna till följd av de alternativa antagningssätten. Vårt mål är att informera de sökande om alla ändringar i urvalsproven vid Aalto-universitetet före slutet av april”, säger Eija Zitting, chef för lärandetjänsterna vid Aalto-universitetet.

Vid Aalto-universitetet och inom de områdesspecifika antagningarna utreds nu möjliga digitala lösningar såväl som andra lösningar, såsom att utvidga betygsantagningen eller antagningen via studier vid det öppna universitetet. Vid Aalto-universitetet utreds möjligheten att arrangera småskaliga urvalsprov med få deltagare i synnerhet inom området för konst. Mer information om provarrangemangen finns på Aalto-universitetets ansökningssidor. Därtill har riksomfattande information om antagningen av studerande sammanställts i Studieinfo. De sökande uppmanas att aktivt följa med den e-postadress som de har angett i Studieinfo.

Läs mer:

Mer information

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

2019 ENG fresman students
Studier Publicerat:

Över 400 unga inleder kandidatstudier i teknik i de nya huvudämnena vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Det totala antalet sökande till ansökningsalternativen på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper växte klart jämfört med fjolåret. Kvinnliga sökande var i synnerhet intresserade av huvudämnet hållbara samhällen, som fokuserar på förändringar i den byggda miljön.
Kuva: Otakaari 27, kuvaaja Anders Portman
Studier Publicerat:

Kursregistrering till öppna universitets kurser i hösten 2022 startar

Anmälan till Öppna universitetets kursser börjar den 8 augusti
Students celebrating graduation at Aalto Univeristy's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University
Studier Publicerat:

2070 nya kandidatstuderande har antagits till Aalto

Resultaten för högskolornas andra gemensamma ansökan har publicerats i Studieinfo-portalen.
Doctoral student Aini Putkonen
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.