Nyheter

Aalto-universitetet fick 20,6 miljoner euro i finansiering av Finlands Akademi under septemberomgången

Finansiering kunde sökas ur tre kommittéer vid Finlands akademi: biovetenskaper, hälsa- och miljö; forskningsrådet för kultur och samhälle samt naturvetenskap och teknikforskning.
Photo of electricians' tools. Photo by Aleksi Poutanen.

Den totala finansieringen på 20,6 miljoner euro som beviljats ​​av Finlands Akademi under septemberomgången 2018 kommer att vid Aalto-universitetet möjliggöra 29 akademiprogram, nio akademiforskningsstipendier och 17 postdoktorala stipendier till Aalto-universitetet under finansieringsperioden som börjar den 1 september 2019. Akademiprogram är fyra år långa, akademiforskarnas perioder är fem år och postdoktorala program tre år.

Projekt som finansieras för biovetenskaper, hälsa och miljö undersöker till exempel omvandling av metan till el, fjärranalys för övervakning av vegetationens mångfald och utveckling av metoder för att stödja miljöbeslut.

Kulturella och sociala forskningsprojekt utforskar exempelvis samarbetsdesign och hjärnfunktion i såväl konflikter som i databehandling. Forskningsområden inkluderar prognoser för avkastning av värdepapper, beslutsfattande vid investeringar, incitament, vikten av affärsläge och utveckling av en kvantdator ur ett affärsperspektiv.

Projekt inom området teknik och vetenskap studerar till exempel mätning av vägkvalitet, spridning av radiosignaler i stadsbyggnader, nanostrukturer av kol och fusionsenergi.

"I år glädjer många  av Finlands Akademis stipendier den unga generationen forskare. På samma sätt visar antalet mycket konkurrenskraftiga akademiforskare och akademiprojekt att våra professorer bedriver forskning av mycket hög kvalitet. Många forskningsprojekt har tvärvetenskaplig karaktär", säger Ella Bingham, chef för forskningstjänster.

Akademiprogram 1.9.2019–31.08.2023    

 • Aristides Gionis/konsortio MLDB: Model Management Systems: Machine learning meets Database Systems
 • Miguel Caro: Kohti tarkkaa laskennallista koejärjestelyä (COMPEX): hiilinanorakenteiden simuloitu synteesi koneoppimisen avulla
 • Heidi Falkenbach: Maapolitiikan vaikutukset kiinteistömarkkinoilla
 • Granqvist, Nina: Marginaalista valtavirtaan – Kvanttitietokoneen synty tieteenalana ja uutena liiketoiminnan alueena
 • Katsuyuki Haneda/konsortio STARCLUB: Radiosignaalinläpäisevä seinä sisäänrakennetuilla passiivisilla antenneilla matalaenergisiin kaupunkirakennuksiin
 • Jan Holmström: Suora toiminta
 • Hannu Hyyppä, Matti Vaaja/konsortio @Quality4Roads: Tien laadun mittaaminen
 • Eero Kontturi/konsortio ALGALEAF: Lignoselluloosasta ja yhteyttävistä soluista valmistettu hiilidioksidia sitova ja lehtirakennetta jäljittelevä biokatalyyttialusta
 • Kaie Kubjas: Algebraic geometry of hidden variable models in statistics
 • Mikko Kurimo/konsortio DigiTala: Digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin.
 • Anton Kuzyk/konsortio P-CAP: Photo-controlled active plasmonics
 • Ilkka Laakso: Transkraniaalinen magneettinen sormenjälkitunnistus — työkalu aivostimulaation kvantifiointiin
 • Juuso Liesiö/konsortio SYKE-AALTO-LUKE: Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa
 • Pauli Murto: Endogeeninen informaatio taloustieteellisissä sovelluksissa
 • Pekka Peljo/konsortio BioFlow: Bioinspiroituneet orgaaniset virtausakut ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energian varastointiin
 • Rebecca Piekkari: Yritysten sijainnin monimerkityksellisyys: Fyysisestä käsityksestä paikan mielikuviin
 • Huajun Qin: Sähkö- ja optomagnoniikka hybridimetamateriaaleissa
 • Elias Rantapuska: Jatkoon vai ei – Miten heuristiikat vaikuttavat sijoituspäätöksiin?
 • Miina Rautiainen: Boreaalisten metsien spektrinen diversiteetti
 • Jussi Ryynänen/konsortio HATTRIC: Yhdistetty amplitudi ja aikapohjainen radiolähetin tulevaisuuden langattomaan viestintään
 • Mika Salmi: Digitaalinen suoravalmistus lääketieteen arvoketjuissa
 • Silvan Scheller: Metaanin biokemiallinen muuntaminen hiilidioksidiksi ja sähköksi (BioEle)
 • Mika Sillanpää, Sebastiaan van Dijken/konsortio MAGNOMECHANICS: Mikroaalto-optomekaniikkaa magnoneilla
 • Arno Solin/konsortio SHADE: Matalat mallit syvien apuna konenäössä
 • Rolf Stenberg: Effektiva finita
 • Luc St-Pierre: Micro-architectured materials for high toughness
 • Otto Toivanen/konsortio Comp-pro Health: Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuotannossa
 • Jaana Vapaavuori: Venyviä funktionaalisia materiaaleja kolmannen sukupolven älykkäisiin tekstiileihin
 • Timo Vuori: Käytäntöteoreettinen näkökulma tekoälyn soveltamiseen organisaatioissa

 

Akademiforskare 1.9.2019–31.8.2024

 • Muhammad Imran Asghar: Seuraavan sukupolven johtavat polttokennot
 • Andrea Botero Cabrera: Laboratoriosta ja studiosta puutarhaan, metsään ja takaisin
 • Petri Jylhä: Mitkä muuttujat todella ennustavat arvopaperien tuottoja?
 • Jonathan Levy: Positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen tukeminen ihmisryhmien välisten jännitteiden aikakautena: monitieteellinen ja globaali lähestymistapa
 • Emilia Peltola: Hiilirajapinnat elämän ja keinotekoisen maailman välissä
 • Bo Peng: Anisotrooppisten partikkeleiden suunnittelu ja itsejärjestäytyminen kehittyneiden kolloidisten rakenteiden ja materiaalien valmistuksessa
 • Juha Salmitaival: Tosielämä tarkkaavaisuustutkimuksen huomion kohteeksi: Kohti integroituja ja käytäntöön sovellettavia tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön malleja
 • Kathrin Sele: Algoritmiset rutiinit - Organisoimisen sosiomateriaalisen ja ajallisen luonteen jäljittäminen digitalisoituvassa maailmassa
 • Antti Snicker: Vauhdilla kohti fuusioenergiaa

 

Forskardoktorer 1.9.2019–31.8.2022

 • Ali Afzalifar: Sähkökenttä: Faasimuutoksen aktiivinen hallintamenetelmä
 • Shashank Arora: 3D-painetut erittäin paksut paristot, joissa on parannettu käyttöikä ja sisäänrakennettu jäähdytysjärjestelmä
 • Javier Cuerda: Aika- ja paikkariippuva teoria säädettävien nanomittakaavan koherenttien valonlähteiden kuvaamiseen
 • Paquale Gallo: Väsymisen moniskaalamallinnus insinöörisovelluksissa: mikro- ja nanomittakaavan väsymismekanismien kokeellinen tutkimus
 • Julie-Anne Gandier: Class I HFB proteins as a modular platform for “smart” nanostructured materials (HFBMat)
 • Andrey Generalov: Korkean suorituskyvyn grafeeniperustaisia THz-heterodyyni-ilmaisimia huonelämpötilassa
 • Amber Geurts: Tulevaisuus haastettuna: Kilpailevat näkemykset uusien teknologioiden tulevaisuudesta
 • Robert Hartmann: Vaahdotettavien mineraalien pintaominaisuuksien rajapintamodifiointi ympäristölle edullisten bio-kolloidien avulla
 • Florian Kohl: Hilapolytoopit algebrassa, kombinatoriikassa ja matemaattisessa fysiikassa
 • Yu-Chang Liu: CEVALOR - Cellfabriker för uppvärderingen av bioraffinaderikemikalier
 • Matti Nelimarkka: Politiikan käyttöliittymät ja käyttöliittymien politiikka: kohti poliittista ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimusta
 • Tuomas Mutanen: Ihmisen tietoisuuden tutkiminen uudella korkearesoluutioisella monikohdeaivostimulaatiotekniikalla
 • Elina Niinivaara: Selluloosan nanokiteiden vesivuorovaikutuksen säätäminen sello-oligosakkaridien avulla
 • Zhengze Pan: Kinetiikkaa ja materiaaleja korkealämpötila-litium-happiakkujen katodille
 • Mohammad Tavakkoli: Kehittyneet nanokatalyytit sähkökemiallisessa energiateknologiassa
 • Jonna Tiira: Matalahäviöiset III-V-puolijohteet elektroluminesenssijäähdytykseen
 • Joni Virta: Dimensionpienennys tensoriaalisille aineistoille

Suomen Akatemian syyskuun 2018 haussa rahoitusta oli haettavissa kolmesta toimikunnasta: biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnasta (BTY), kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta (KY) ja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta (LT).

Läs mer om finansieringen som beviljats till Aalto-universitetet:

Naturvetenskaper och teknik

Biovetenskaper, hälsa och miljö

Kultur och samhälle

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Väre building in Otaniemi campus
Campus, Studier Publicerat:

Sovkapslar vann i omröstningen

Segraren i 2022 års omröstning i den inkluderande budgeten blev klar i slutet av november. Vila och tupplurar blev årets vinnande tema.
Aalto logo on the snow
Campus, Universitetet Publicerat:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.
Andrea Sand
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

Kisel har lovande utmanare inom elektroniken, men deras strålningsbeständighet är en gåta – forskningsprojekt utvecklar ett effektivt sätt att förutspå strålningsskador

Aalto-universitetets biträdande professor Andrea Sand fick betydande finansiering av Europeiska forskningsrådet för att förutspå strålningsskador på halvledare. Den nya metoden kan öppna dörrar för ibruktagande av nästa generations material.
Kampuspyörä
Campus, Universitetet Publicerat:

13 000 euro till de studerandes välbefinnande - rösta på den bästa idén!

I september 2022 fick våra studerande komma med idéer om hur universitetet borde använda 13 000 euro för att öka studerandes välbefinnande på campuset. Nu är det dags att rösta fram den bästa idén för genomförande under våren 2023.