Uutiset

Aalto sai Suomen Akatemialta syyskuun haussa 20,6 miljoonaa euroa rahoitusta

Rahoitusta oli haettavissa kolmesta toimikunnasta: biotieteiden, terveyden ja ympäristön; kulttuurin ja yhteiskunnan sekä luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta .

Photo of electricians' tools. Photo by Aleksi Poutanen.

Suomen Akatemian syyskuun 2018 hausta myöntämä kokonaisrahoitus 20,6 miljoonaa euroa tuo Aalto-yliopistoon 1.9.2019 alkavalle rahoituskaudelle 29 akatemiahanketta, yhdeksän akatemiatutkijan tehtävää sekä 17 tutkijatohtorin tehtävää. Akatemiahankkeet ovat nelivuotisia, akatemiatutkijoiden kaudet viisivuotisia ja tutkijatohtoreiden kolmivuotisia.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan rahoittamissa hankkeissa tutkitaan esimerkiksi metaanin muuntamista sähköksi, kaukokartoitusta kasvillisuuden monimuotoisuuden seurannassa sekä kehitetään menetelmiä ympäristöpäätöksenteon tueksi.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen hankkeissa tutkitaan esimerkiksi yhteistoiminnallista muotoilua sekä aivojen toimintaa niin konflikteissa kuin tiedonkäsittelykuormituksessa. Tutkimuskohteina ovat niin ikään arvopapereiden tuottoennusteet, päätöksenteko sijoitustoiminnassa, kannustimet, yritysten sijainnin merkitykset sekä kvanttitietokoneen kehitys liiketoiminnan näkökulmasta.

Tekniiikan ja luonnontieteiden alan hankkeissa tutkitaan esimerkiksi maanteiden laadun mittaamista, radiosignaalien etenemistä kaupunkirakennuksissa, hiilinanorakenteita ja fuusioenergiaa.

“Nuorelle tutkijasukupolvelle tarkoitettuja Suomen Akatemian tutkijatohtorin paikkoja saatiin tänä vuonna ilahduttavan monta. Samaten erittäin kilpailtujen Akatemiatutkijoiden ja Akatemiahankkeiden määrä osoittaa, että urallaan pidemmälle edenneet professorimme tekevät erittäin laadukasta tutkimusta. Monet tutkimushankkeet ovat luonteeltaan monitieteisiä", sanoo tutkimuspalvelujen päällikkö Ella Bingham.

Akatemiahankkeet 1.9.2019–31.08.2023    

 • Aristides Gionis/konsortio MLDB: Model Management Systems: Machine learning meets Database Systems
 • Miguel Caro: Kohti tarkkaa laskennallista koejärjestelyä (COMPEX): hiilinanorakenteiden simuloitu synteesi koneoppimisen avulla
 • Heidi Falkenbach: Maapolitiikan vaikutukset kiinteistömarkkinoilla
 • Granqvist, Nina: Marginaalista valtavirtaan – Kvanttitietokoneen synty tieteenalana ja uutena liiketoiminnan alueena
 • Katsuyuki Haneda/konsortio STARCLUB: Radiosignaalinläpäisevä seinä sisäänrakennetuilla passiivisilla antenneilla matalaenergisiin kaupunkirakennuksiin
 • Jan Holmström: Suora toiminta
 • Hannu Hyyppä, Matti Vaaja/konsortio @Quality4Roads: Tien laadun mittaaminen
 • Eero Kontturi/konsortio ALGALEAF: Lignoselluloosasta ja yhteyttävistä soluista valmistettu hiilidioksidia sitova ja lehtirakennetta jäljittelevä biokatalyyttialusta
 • Kaie Kubjas: Algebraic geometry of hidden variable models in statistics
 • Mikko Kurimo/konsortio DigiTala: Digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin.
 • Anton Kuzyk/konsortio P-CAP: Photo-controlled active plasmonics
 • Ilkka Laakso: Transkraniaalinen magneettinen sormenjälkitunnistus — työkalu aivostimulaation kvantifiointiin
 • Juuso Liesiö/konsortio SYKE-AALTO-LUKE: Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa
 • Pauli Murto: Endogeeninen informaatio taloustieteellisissä sovelluksissa
 • Pekka Peljo/konsortio BioFlow: Bioinspiroituneet orgaaniset virtausakut ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energian varastointiin
 • Rebecca Piekkari: Yritysten sijainnin monimerkityksellisyys: Fyysisestä käsityksestä paikan mielikuviin
 • Huajun Qin: Sähkö- ja optomagnoniikka hybridimetamateriaaleissa
 • Elias Rantapuska: Jatkoon vai ei – Miten heuristiikat vaikuttavat sijoituspäätöksiin?
 • Miina Rautiainen: Boreaalisten metsien spektrinen diversiteetti
 • Jussi Ryynänen/konsortio HATTRIC: Yhdistetty amplitudi ja aikapohjainen radiolähetin tulevaisuuden langattomaan viestintään
 • Mika Salmi: Digitaalinen suoravalmistus lääketieteen arvoketjuissa
 • Silvan Scheller: Metaanin biokemiallinen muuntaminen hiilidioksidiksi ja sähköksi (BioEle)
 • Mika Sillanpää, Sebastiaan van Dijken/konsortio MAGNOMECHANICS: Mikroaalto-optomekaniikkaa magnoneilla
 • Arno Solin/konsortio SHADE: Matalat mallit syvien apuna konenäössä
 • Rolf Stenberg: Effektiva finita
 • Luc St-Pierre: Micro-architectured materials for high toughness
 • Otto Toivanen/konsortio Comp-pro Health: Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuotannossa
 • Jaana Vapaavuori: Venyviä funktionaalisia materiaaleja kolmannen sukupolven älykkäisiin tekstiileihin
 • Timo Vuori: Käytäntöteoreettinen näkökulma tekoälyn soveltamiseen organisaatioissa

Akatemiatutkijat 1.9.2019–31.8.2024

 • Muhammad Imran Asghar: Seuraavan sukupolven johtavat polttokennot
 • Andrea Botero Cabrera: Laboratoriosta ja studiosta puutarhaan, metsään ja takaisin
 • Petri Jylhä: Mitkä muuttujat todella ennustavat arvopaperien tuottoja?
 • Jonathan Levy: Positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen tukeminen ihmisryhmien välisten jännitteiden aikakautena: monitieteellinen ja globaali lähestymistapa
 • Emilia Peltola: Hiilirajapinnat elämän ja keinotekoisen maailman välissä
 • Bo Peng: Anisotrooppisten partikkeleiden suunnittelu ja itsejärjestäytyminen kehittyneiden kolloidisten rakenteiden ja materiaalien valmistuksessa
 • Juha Salmitaival: Tosielämä tarkkaavaisuustutkimuksen huomion kohteeksi: Kohti integroituja ja käytäntöön sovellettavia tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön malleja
 • Kathrin Sele: Algoritmiset rutiinit - Organisoimisen sosiomateriaalisen ja ajallisen luonteen jäljittäminen digitalisoituvassa maailmassa
 • Antti Snicker: Vauhdilla kohti fuusioenergiaa

Tutkijatohtorit 1.9.2019–31.8.2022

 • Ali Afzalifar: Sähkökenttä: Faasimuutoksen aktiivinen hallintamenetelmä
 • Shashank Arora: 3D-painetut erittäin paksut paristot, joissa on parannettu käyttöikä ja sisäänrakennettu jäähdytysjärjestelmä
 • Javier Cuerda: Aika- ja paikkariippuva teoria säädettävien nanomittakaavan koherenttien valonlähteiden kuvaamiseen
 • Paquale Gallo: Väsymisen moniskaalamallinnus insinöörisovelluksissa: mikro- ja nanomittakaavan väsymismekanismien kokeellinen tutkimus
 • Julie-Anne Gandier: Class I HFB proteins as a modular platform for “smart” nanostructured materials (HFBMat)
 • Andrey Generalov: Korkean suorituskyvyn grafeeniperustaisia THz-heterodyyni-ilmaisimia huonelämpötilassa
 • Amber Geurts: Tulevaisuus haastettuna: Kilpailevat näkemykset uusien teknologioiden tulevaisuudesta
 • Robert Hartmann: Vaahdotettavien mineraalien pintaominaisuuksien rajapintamodifiointi ympäristölle edullisten bio-kolloidien avulla
 • Florian Kohl: Hilapolytoopit algebrassa, kombinatoriikassa ja matemaattisessa fysiikassa
 • Yu-Chang Liu: CEVALOR - Cellfabriker för uppvärderingen av bioraffinaderikemikalier
 • Matti Nelimarkka: Politiikan käyttöliittymät ja käyttöliittymien politiikka: kohti poliittista ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimusta
 • Tuomas Mutanen: Ihmisen tietoisuuden tutkiminen uudella korkearesoluutioisella monikohdeaivostimulaatiotekniikalla
 • Elina Niinivaara: Selluloosan nanokiteiden vesivuorovaikutuksen säätäminen sello-oligosakkaridien avulla
 • Zhengze Pan: Kinetiikkaa ja materiaaleja korkealämpötila-litium-happiakkujen katodille
 • Mohammad Tavakkoli: Kehittyneet nanokatalyytit sähkökemiallisessa energiateknologiassa
 • Jonna Tiira: Matalahäviöiset III-V-puolijohteet elektroluminesenssijäähdytykseen
 • Joni Virta: Dimensionpienennys tensoriaalisille aineistoille

Suomen Akatemian syyskuun 2018 haussa rahoitusta oli haettavissa kolmesta toimikunnasta: biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnasta (BTY), kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta (KY) ja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta (LT).

Lue lisää Aalto-yliopistolle myönnetystä rahoituksesta:

Luonnontieteet ja tekniikka

Biotieteet, terveys ja ympäristö

Kulttuuri ja yhteiskunta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Opinnot Julkaistu:

Uramuotoilukurssilla pysähdytään oppimaan itsestä ja pohtimaan tulevaisuutta

Career Design Lab tukee opiskelijoiden siirtymää työelämään. Avain kestävään tulevaisuuden työhön on ennakkoluuloton ja luova tapa muotoilla uraa.
Publication icon
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Julkaisufoorumi hakee uusia panelisteja kaudelle 2025-2028

Jos olet kiinnostunut ryhtymään Julkaisufoorumin panelistiksi, hae tehtävään 15.6.2024 mennessä.
Kolmeosainen kuva: vasemmalla keltainen kukka ja teksti Marsio, keskellä kuva Aino-Marsio-Aallosta, oikealla Aallon logo o
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston kaikille avoin kohtaamispaikka Marsio avaa ovensa syyskuussa

Avajaisnäyttelyt esittelevät Aalto-yhteisön ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
Vihreän siirtymän rakentajat
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi podcast: Vihreän siirtymän rakentajat

Vihreän siirtymän toteuttamisessa kiinteistöala on avainasemassa. Talotekniikka on sen vaikuttavin keino torjua ilmastonmuutosta ja vastata EU:n kiristyviin energiavaatimuksiin. Uusi Vihreän siirtymän rakentajat - podcast tuo esiin talotekniikan tutkijoita, kehittäjiä ja toteuttajia, jotka jakavat näkemyksiään ja ideoitaan matkalla kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakennusalaa.