Nyheter

Aalto-universitetet bland de hundra bästa i världen inom sina forskningsområden

Universitetets akademiska resultat fortsatte stiga under år 2016.

Verksamhetens tyngdpunkt var att utveckla universitetets forskningsprofil, effektivisera studierna, fatta beslut om ett huvudcampus i Otnäs och genomföra den ekonomiska balanseringsplanen.

Aalto-universitetets reformerade utbildningsprogram bidrar med anställningsbara och eftertraktade internationella experter och förnyare till näringslivet och samhället. Under år 2016 utexaminerades ett rekordstort antal kandidater, magistrar och doktorer från universitetet. Alla examensmål som undervisnings- och kulturministeriet satt upp överskreds.

Universitetet fortsatte förnya och stärka sin forskningsprofil genom att utse professorer till sina sju huvudforskningsområden. Finlands Akademi beviljade anslag på sammanlagt 26 miljoner euro för att stärka Aalto-universitetets forskningsprofil, vilket är en indikation på Aalto-universitetets forskningskvalitet. År 2016 publicerades 12 procent fler internationella referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter på universitetet än föregående år. Det hänvisas 54 procent mer till Aalto-universitetets publikationer än till publikationer på samma områden i medeltal i världen.

Aalto-universitetet placerar sig bland de hundra bästa i världen inom sina viktigaste forskningsområden. Times Higher Education listade Aalto-universitetet på plats 28 bland världens unga universitet. På QS World Ranking-listan ligger Aaltos konst och design på en trettonde plats i världen. Dessutom uppskattar Global Fashion School Rankings BOF Aalto-universitetets kandidatprogram inom mode till tredje bäst i världen. I Financial Times utvärdering gällande businesskolor som erbjuder utbildning i företagsledning (Financial Times Executive Education Ranking) nådde Aalto EE år 2016 plats 45 och hör därmed till den främsta procenten i världen bland utbildare inom företagsledning.

Tvärvetenskapen, det djupa samarbetet mellan universitetets olika vetenskapsbranscher för att skapa innovationer utgör Aalto-universitetets verksamhetssätt och styrka. Ett exempel på en gränsöverskridande verksamhetsform är Design Factory som är en forsknings- och lärandemiljö som utvecklats för produktutveckling och som på kort tid har vuxit till ett internationellt nätverk som omfattar tretton Design Factories.

Aalto-universitetet är företagsamhetens föregångare

Forsknings-, utvecklings- och undervisningsverksamhet som sker i öppna utvecklingsmiljöer och tillsammans med partner, företagsamhetsutbildning som erbjuds alla studerande samt övrigt samarbete är etablerade verksamhetssätt inom Aalto-universitetet. I anknytning till universitetet har ett nationellt betydande och internationellt konkurrenskraftigt innovationsekosystem vuxit fram som sammanför studerande, forskningsinstitutioner, företag och det internationella vetenskapssamfundet. I Aalto-samfundet uppkommer årligen 70–100 nya företag och enligt Tekes undersökning härstammar hälften av Finlands universitetsbördiga företag från Aalto-universitetet.

Slush, som är ett teknologi- och tillväxtföretagsevenemang grundat av Aalto-universitetets studerande, har vuxit och internationaliserats i synnerhet i Asien. Slush har bland annat arrangerats i Tokyo, Shanghai, Singapore, Peking och i tio mindre städer.

Universitetet anpassade sin verksamhet till det förändrade ekonomiska läget

På grund av statsfinansernas sparåtgärder kommer universitetets finansiering att kumulativt skäras ned med uppskattningsvis 136 miljoner euro under åren 2016–2018, inklusive finansieringen gällande den nationella specialuppgiften. Aalto-universitetet gjorde upp en ekonomisk balanseringsplan som strävar efter att säkra genomförandet av universitetets strategiska mål och de långsiktiga verksamhetsförutsättningarna för kärnverksamheten trots betydande nedskärningar i finansieringen.

I balanseringsplanen har universitetet satt upp ambitiösa mål speciellt för anskaffningen av konkurrensutsatt forskningsfinansiering. Därtill använder Aalto-universitetet avkastningen från placeringsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt, de bedriver en aktiv fundraising och eftersträvar betydande besparingar gällande utrymmeskostnader och inköp.

Trots de ovannämnda åtgärderna måste universitetet även minska personalkostnaderna. Samarbetsförhandlingarna som avslutades i januari år 2016 resulterade i behovet att minska personalen med 316 personer, varav 165 ska genomföras via pensioneringar och avslutade visstidsanställningar och 151 via uppsägningar. Åtgärderna genomförs åren 2016–2018.

Underskott i bokslutet

Enligt universitetets pro forma-resultaträkning uppgick det operativa underskottet till 5 miljoner euro (år 2015 var underskottet 12 miljoner euro). Resultatet för den operativa verksamheten var 353 (372) miljoner euro, varav 237 (254) miljoner euro var finansiering som direkt erhållits av undervisnings- och kulturministeriet. Kostnaderna för den operativa verksamheten uppgick till 358 (385) miljoner euro, varav personalkostnaderna utgjorde 63 procent och utrymmeskostnaderna 18 procent.

Placeringsverksamhetens överskott uppgick till 22 (30) miljoner euro och fundraisingens överskott till 10 (1) miljoner euro. Nettoöverskottet för Aalto-universitetets bokslut var således 16 (18) miljoner euro. Slutsumman för universitetets balansräkning var vid slutet av året 1 545 (1 226) miljoner euro.

Nettoöverskottet för Aalto-universitetets koncern, bestående av Aalto-universitetet och dess dotterbolag, var 25 (29) miljoner euro. Slutsumman för koncernens balansräkning var vid slutet av året 1 607 (1 485) miljoner euro.

Alto-universitetets styrelse godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2016 under mötet den 28.3.2017.

Aalto-universitetets verksamhetsberättelse och bokslut 2016 (pdf, på engelska)
Aalto-universitetet i siffror 2016 (aalto.fi)

 

Mer information:
Ilkka Niemelä, provost
tel. 050 511 3013, [email protected]

Marianna Bom, ekonomidirektör
tel. 050 575 3762, [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Learning Centre graphics
Pressmeddelanden Publicerat:

Lärcentrets webbaddress ändras

Lärcentrets webbplats övergår den 3.6. 2020 till att återfinnas under aalto.fi-webbplats.
TechPromootio2019_tohtorinhatut
Pressmeddelanden Publicerat:

Teknologie hedersdoktorer 2020

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde fem betydande aktörer inom vetenskap och teknik till hedersdoktorer.
A 3D printed chemical mixer (credit: Karankumar C. Dhankani, Joshua M. Pearce)
Pressmeddelanden Publicerat:

Gratis maskinvara med öppen källkod ger mer värde för pengarna i forskningsfinansiering

I en ny studie används Finland, särskilt Aalto-universitetet, som modell för att se hur gratis maskinvara med öppen källkod (FOSH) kan spara upp till 90 % av forskningsfinansiering. En betydande kostnad för vilket forskningsprojekt som helst är behovet av att förvärva nödvändig privatägd utrustning. Genom att använda sig av FOSH kan man med lätthet, snabbhet och besparingar göra så att finansiering användas för mer personaltid och fler experiment.
Aerosolipilven mallintaminen
Pressmeddelanden Publicerat:

Forskarna som modellerat spridningen av coronaviruset med en superdator: Det viktigaste är nu att undvika livliga inomhusutrymmen

Fyra finländska forskningsorganisationer har i ett gemensamt projekt utrett hur coronaviruset färdas och sprids i luften. Enligt de preliminära resultaten kan de aerosolpartiklar som bär på viruset hållas kvar i luften längre än väntat och därför är det viktigt att undvika livliga offentliga inomhusutrymmen. Samtidigt minskar risken för droppsmitta, som är den viktigaste smittvägen för coronaviruset.