Lärcentret

Tillgänglighetsutlåtande för primo.aalto.fi

Aalto-universitetet lärcentrets webbplats primo.aalto.fi och dess mobila applikation lyder under EU:s tillgänglighetsdirektiv, som har som mål att säkerställa jämlikheten i det digitala samhället och att ställa enhetliga krav på tillgängligheten.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aalto-universitetet lärcentrets primo.aalto.fi -webbplatsen. Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard är WCAG 2.1, nivå AA. Den digitala tjänstens tillgänglighet har bedömts tjänsteleverantören av ExLibris, se mer Primo Accessibility.

Aalto-universitetets lärcenter har förbundit sig att efterleva tillgänglighetsstandarden. Följande mått har införts för att uppnå detta mål:

  • tillgänglighet är en del av vår uppdragsbeskrivning.
  • tillgänglighet har tagits i beaktan i universitetspraxis.
  • en av universitetets anställda har utsetts till tillgänglighetsansvarig vid universitetet.

Upptäckte du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. Du kan ge feedback till: [email protected]

Vi kommer att svara på din feedback senast inom två veckor. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får ett svar inom loppet av två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på sin webbplats ingående anvisningar om hur man gör en anmälan och hur den behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn 0295 016 000 (växeln)

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 6.5.2021 och uppdaterats 19.1.2022.

Kontaktuppgifter: Harald Herlin-lärcentret

Kontaktuppgifter som rör hela lärcentret. Vårt huvudverksamhetsställe är Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).

Läs mer
Aerial photo of the campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat