Taiteen laitos

Yleistä taiteen laitoksesta

Taiteen laitos tunnetaan laadukkaasta taiteellisesta ja taidekasvatustoiminnastaan sekä tutkimuksestaan. Laitoksella on kolme alojensa johtavien tutkijoiden ja ammattilaisten johtamaa koulutusohjelmaa. Ohjelmat keskittyvät taidekasvatukseen, pohjoismaiden visuaaliseen viestintään sekä visuaalisiin kulttuureihin ja nykytaiteeseen.
Tarjoamme tilaa uuden tietämyksen ja uusien taitojen kehittämiselle, luomiselle ja esittelylle taiteen, visuaalisen kulttuurin, kuratoinnin ja pedagogiikan aloilla.
Two students drawing on coloured paper at a table in a workshop space

Taiteen laitos kouluttaa ja valmistelee ammattilaisia taidekasvatuksen, kuratoinnin, visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen aloille. Taiteen laitoksella opiskelun kautta saat tärkeät taidot ja asiantuntemuksen, jota tarvitset taiteen ja muiden visuaalisten kulttuurien välittämisessä, edustamisessa ja kritisoinnissa.

Laitoksella taidetta ja muita kulttuurialan töitä tarkastellaan kriittisten käytäntöjen kautta, mikä luo merkitystä ja yhteyden muuhun maailmaan. Tässä mielessä taide on sosiaalista toimintaa, joka muokkaa mielikuvia todellisuudesta. Se luo merkitystä, kun osallistujat ja katsojat pohtivat ja reagoivat kriittisesti menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Laitoksen kautta saat opiskella, luoda ja tutkia taidetta ja muita visuaalisen kulttuurin muotoja tuntemattoman tulevaisuuden puitteissa. Kuvien ja ideoiden, tiedon ja käsityksen sekä kasvatuksen ja käytäntöjen osien keskuudessa tämä tuntematon vastustaa lopullista päättymistä.

Taiteen laitos tunnetaan laadukkaasta taiteellisesta ja taidekasvatustoiminnastaan sekä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetusta tutkimuksestaan. Laitoksella on kolme alojensa johtavien tutkijoiden ja ammattilaisten johtamaa koulutusohjelmaa. Ohjelmat keskittyvät taidekasvatukseen, pohjoismaiden visuaaliseen viestintään sekä visuaalisiin kulttuureihin ja nykytaiteeseen. Kurssi- ja ohjelmatarjonta auttavat sinua luomaan itsellesi sopivan monipuolisen tutkinnon.

Taiteen laitoksella voit myös suorittaa poikkitieteellisiä opintoja koko Aalto-yliopiston tarjonnan kautta. Opit uusimpia käsitteitä ja käytäntöjä, joita käytetään

  • taiteen ja tieteen yhteistyössä biologisten taideopintojen kautta (biofilia.aalto.fi), näkemisen ja nähdyksi tulemisen tekniikoiden tutkimisessa, peleissä ja virtuaalimaailmoissa sekä yhteiskunnan pelillistämisen ymmärtämisessä... 
  • taiteen, median ja tekniikan yhdistämisessä yhteisvaikuttamisessa, ympäristön suunnittelussa, kaupunkien käsitteellistämisessä, kriittisessä kartoituksessa ja sähkötaiteessa... 
  • taiteen, yhteiskuntatieteiden ja koulutuksen yhdistämisessä Pohjoismaiden organisaatioiden parhaiden käytäntöjen, maailmanlaajuisten ja monikansallisten liikkeiden ja käytäntöjen sekä ihmistenjälkeisten ja verkkoteorioiden opiskelussa...

Lyhyesti Taiteen laitos tarjoaa tilaa uuden tietämyksen ja uusien taitojen kehittämiselle, luomiselle ja esittelylle taiteen, visuaalisen kulttuurin, kuratoinnin ja pedagogiikan aloilla.

Tutkimustoiminta taiteen laitoksella
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: