Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Metallurgia

Metallien jalostus heikkolaatuisista ja kompleksisista malmipohjaisista luonnonvaroista ja kierrätetyistä metallipitoisista romuista tai jätteistä. Kokeellinen tutkimus kohdistuu ajasta riippuvaiseen (kinetiikka) alkuaineiden käyttäytymiseen ja jakautumiseen metallurgisissa sulissa. Lisäksi korkean lämpötilan metallurgisisten prosessien virtaus- ja lämmönsiirtoilmiöiden ja kemiallisen kinetiikan tietokonesimulointi.
Pyrometallurgy_research Ronja Ruismäki, photo Valeria Azovskaya

Tutkimusalueemme:

  1. Metallurgisten toimintojen fysikaalis-kemialliset perusteet ja mallinnus

  2. Metallurgisten reaktioiden kinetiikka erityisesti ei-rautametallien tuotannossa

  3. Sähköromun ja energian varastointimateriaalien kierrätys pyrometallurgisissa prosesseissa

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: