Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri

RAMI (RawMatTERS Finland Infrastructure) on kansallinen raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri. Se on suunniteltu vahvistamaan pitkällä aikavälillä ydinosaamista Otaniemessä (yhdessä GTK:n ja VTT:n kanssa) ja varmistamaan Suomen asema vahvana toimijana kiertotaloudessa tarvittavien luonnon materiaalien ja uusien epäorgaanisten materiaalien tutkimuksessa.
Raw Materials

Aalto-yliopistossa keskitytään ensi- ja toissijaisten raaka-aineiden jalostamiseen, karakterisointiin ja kierrättämiseen sekä korvaavien uusien edistyksellisten materiaalien etsimiseen esimerkiksi uusia kestävän kehityksen mukaisia teknologioita varten.

Tietoa infrastruktuurista

Aalto-yliopiston RawMatters on kansallisen RAMI-infrastruktuurin alaosasto, joka kattaa Kemian tekniikan korkeakoulun epäorgaanisten materiaalien (metallit, oksidit jne.) tutkimustilat ja -välineet.

RawMatters keskittyy metalleihin ja keraameihin massa- ja nanotasoilla kiinteissä ja vesipitoisissa ympäristöissä.

Infrastruktuurin mahdollistama tutkimus voidaan jakaa materiaalitieteeseen ja kemiaan, sähkökemiaan, metallinjalostukseen sekä kierrätykseen.

Käyttö ja hinnat

Välineet

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu