Högskolan för konst, design och arkitektur

Från alperna till Aalto-universitetet

Studeranden Daniel Julier hittade sitt kall vid Aalto-universitetet, blev förälskad och flyttade till Finland. Daniel skapar nu en framgångsrik karriär i annonsbranschen och ser tvärvetenskapligheten, kompetensen och kunskaperna han fått från Aalto som en tillgång i arbetslivet. Enligt honom går det inte att betona vikten av fortsatt nyfikenhet för mycket.
Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Daniel Julier

Daniel kommer från början från Schweiz och studerar nu konst och design vid Aalto-universitetet. Han hamnade i Finland efter en rad olika händelser. Han påbörjade sina produktdesignstudier i Zürich och de ledde honom till ett studentutbyte i Lund. Det var där han träffade sin flickvän och bestämde sig för att söka till Aalto-universitetet. Dörren till Aalto öppnades efter hans andra ansökan. Han bestämde sig för att flytta till Finland så snart han fick veta att han hade blivit antagen. Ansökningsprocessen var enligt Daniel flexibel, eftersom Aalto erbjöd möjligheten att göra antagningsintervjun via videosamtal.

Aaltos goda rykte gjorde valet enkelt

Det var tidigt tydligt för Daniel att han ville fördjupa sina kunskaper och fortsätta sina studier efter Zürich och skaffa sig en magisterexamen. Det var en av anledningarna som gjorde beslutet att flytta till Finland enkelt. Han säger att Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har ett väldigt gott rykte inom området för formgivning i Centraleuropa. Daniel säger att en examen från Aalto-universitetet är en stark indikator på kompetens och därför en stor tillgång på jobbmarknaden – både i Finland och globalt.

Tvärvetenskaplighet upprepas på arbetsplatsen

Daniel tror på att Aalto ger en superb beredskap för arbetslivet eftersom universitetet så väl som arbetslivet består av grupper av specialister från olika områden. Han säger att ett annat tankesätt och den synergi som skapas av den mångskiftande kunskapen är en rikedom. Daniel har arbetat som produktdesigner för en av Finlands mest belönande reklambyråer – TBWA\Helsinki – i över fyra år nu.

Daniel är positiv och kunskapstörstande och hans vägledande princip är en fortsatt nyfikenhet och att inte fastna i ett sätt att tänka. Resurserna som alla ska ta med sig överallt är ivrigheten för ett livslångt lärande och att vara öppensinnad.

Aalto-universitetet ger dig mer än bara en examen – värdefull kunskap, arbetslivserfarenhet och kontaktnätverk.

Välj det examensprogram du gillar bäst från vårt breda utbud och hitta mer information om antagningen

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: