Högskolan för kemiteknik

För företag

Högskolan för kemiteknik har ett brett och mångsidigt samarbete med industrin. Till skolans nära samarbetspartner hör bland annat Neste, UPM, Stora Enso, Valio, Fortum, Metsä Group, Outotec, Andritz och Kemira.
Human-sized lamp in the shape of the Aalto logo, capital A followed by an exclamation mark, stands in a dark space / photo by Aalto University, Lasse Lecklin

Den centrala styrkan vid Högskolan för kemiteknik är den teknisk-vetenskapliga forskningen som tjänar den finländska industrin. Skolans företagsrelationer är även internationellt sett unika. Ny kunskap som samlas genom forskningen används för att förnya industribranscherna och inom ny företagsverksamhet. Utexaminerade diplomingenjörer och teknologie doktorer har utmärkta sysselsättningsmöjligheter inom diverse företag. Forskningspersonalen jobbar som sakkunniga på olika håll.

Enheten för företagsrelationer har som uppgift att främja växelverkan mellan Högskolan för kemiteknik och företagen samt att systematiskt stöda långsiktiga partnerskap.

Enheten för företagsrelationer erbjuder företag kontakter, nätverksevenemang och möjligheter till forsknings- och undervisningssamarbete. Samarbetsmöjligheterna inom forskning omfattar såväl forskningsprojekt och -program som brett infrastruktursamarbete. Samarbete inom undervisning kan ske genom gästföreläsningar, examensarbeten och studentprojekt.

Ytterligare information:
Petri Silenius
Chef, företagsrelationer
[email protected]
tfn 050 344 1934

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: