Högskolan för kemiteknik

Arbetslivskurser

Kandidatstuderande vid Högskolan för kemiteknik avlägger arbetslivskurser i samband med sina sommarjobb. Studerandena lär sig olika färdigheter som behövs i arbetslivet och bedömer arbetsgivarens verksamhet och utvecklingsbehov. Företag kan påverka uppgifterna. Företagen deltar också i bedömningen av studerandenas utveckling.
Aalto University/Unto Rautio

Målet med kandidatprogrammets arbetslivskurser är att utveckla studerandenas färdigheter inför arbetslivet. Arbetslivskurserna gynnar även företag på många sätt.

Fördelar för företaget

 • Företaget får en studerandes inblick i verksamheten och verksamhetskulturen
 • Företagen kan ge studerande ett fördefinierat utvecklingsobjekt i uppdrag
 • Arbetsgivaren bedömer hur den studerande har utvecklats tillsammans med universitetet och den studerande själv
 • Företag får chansen att rekrytera motiverade studerande som aktivt utvecklar sina egna färdigheter inför arbetslivet

Studerandenas roll

Studerandena får via sitt sommarjobb lära sig olika färdigheter som:

 • Förmågan att samarbeta och interagera
 • Självständigt och metodiskt arbete
 • Ge och ta emot feedback
 • Känna igen utvecklingsobjekt i arbetsmiljön
 • Färdigheter för livslångt lärande

Studerandena reflekterar över sin egen utveckling med beaktande av arbetsgivarorganisationen och verksamhetskulturen. Dessutom bedömer de företagets verksamhet och dess styrande faktorer.

Samarbete med företag

Samarbetet mellan studerande, universitetet och företag inom en arbetslivskurs utförs enligt följande:

 • Studerandena söker sommarjobb på egen hand
 • Före ett jobb inleds ordnas ett möte mellan den studerande, universitetet och arbetsgivaren
 • Arbetsgivaren ger feedback åt den studerande om hens kompetensutveckling och hjälper hen att bedöma sin egen kompetens
 • Arbetsgivaren presenterar olika karriärmöjligheter för den studerande och hjälper hen att få en bättre uppfattning av arbetet som diplomingenjör på lång sikt
 • Arbetsgivaren ordnar minst ett möte med den studerande under arbetet, ungefär halvvägs under arbetsförhållandet
 • Efter sommarjobbet ordnas ett till gemensamt möte mellan den studerande, universitetet och arbetsgivaren. Under mötet går man igenom den studerandes kompetensutveckling, all feedback från och till den studerande, hur kursuppgifterna har genomförts och allmänna utvecklingsbehov för konceptet med arbetslivskurser.

Mer information

Mer information om arbetslivskurser vid Högskolan för kemiteknik och företagssamarbetet i samband med kurserna fås av Johanna Vainiomäki, [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: