Kemian tekniikan korkeakoulu

Työelämäkurssit

Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaattiohjelman opiskelijat suorittavat työelämäkurssit kesätöidensä yhteydessä. Opiskelijat oppivat erilaisia työelämätaitoja sekä arvioivat työnantajaorganisaation toimintaa ja kehittämistarpeita. Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa tehtävänantoihin. Yritykset myös osallistuvat opiskelijoiden kehittymisen arviointiin.
Aalto University/Unto Rautio

Kandidaattiohjelman työelämäkurssien tavoitteena on kehittää opiskelijalle erilaisia työelämätaitoja. Työelämäkurssit hyödyttävät myös yrityksiä monella tapaa.

Hyödyt yritykselle

 • Yrityksen on mahdollista saada opiskelijalta reflektio toiminnastaan tai toimintakulttuuristaan
 • Yrityksellä on mahdollisuus antaa opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle toimeksianto määrätystä kehittämiskohteesta
 • Työnantaja osallistuu opiskelijan kehittymisen arviointiin yhdessä opiskelijan ja yliopiston kanssa
 • Yrityksillä on mahdollisuus rekrytoida motivoituneita sekä jatkuvasti työelämätaitojaan kehittäviä opiskelijoita

Opiskelijan rooli

Opiskelijat oppivat kesätyössään työelämätaitoja kuten:

 • Ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja
 • Itsenäistä ja suunnitelmallista työskentelyä
 • Palautteen antamista ja vastaanottamista
 • Työympäristön kehittämiskohteiden tunnistamista
 • Elinikäisen oppimisen taitoja

Opiskelijat reflektoivat omaa kehittymistään heijastellen sitä työnantajaorganisaation ja työyhteisön toimintakulttuuriin. Lisäksi he arvioivat ja pohtivat työnantajayrityksen toimintaa ja sitä ohjaavia tekijöitä.

Yhteistyö yritysten kanssa

Työelämäkurssikonseptin puitteissa yhteistyö opiskelijan, yliopiston ja yrityksen kanssa etenee seuraavasti:

 • Opiskelijat etsivät itse kesätyöpaikkansa
 • Ennen kesätöiden aloitusta järjestetään aloitustapaaminen yhdessä opiskelijan, yliopiston ja työnantajan kanssa
 • Työnantaja antaa opiskelijalle palautetta hänen osaamisensa kehittymisestä ja auttaa opiskelijaa oman osaamisensa arvioinnissa
 • Työnantaja kertoo opiskelijalle erilaisista uramahdollisuuksista yrityksessä ja samalla valottaa opiskelijan käsitystä diplomi-insinöörintyöstä alalla pidemmällä tähtäimellä
 • Työnantaja järjestää opiskelijan kanssa vähintään yhden tapaamisen työn kuluessa, noin puolivälissä työsuhdetta
 • Kesätyön päätteeksi järjestetään toinen yhteistapaaminen opiskelijan, työnantajan ja yliopiston kesken. Päätöstapaamisessa käydään läpi opiskelijan osaamisen kehittymistä ja sen arviointia, opiskelijan saamaa ja antamaa palautetta, opiskelijan kurssitehtävien suorittamista sekä työelämäkurssikonseptin kehittämistä kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Lisätietoja Kemian tekniikan korkeakoulun työelämäkursseista ja niiden puitteissa tehtävästä yritysyhteistyöstä antaa Johanna Vainiomäki, [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu