Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen raportit

Aalto-yliopiston vaikuttavuus on sidoksissa ennen kaikkea korkealuokkaiseen tutkimukseen ja opetukseen, joiden kautta voimme tuoda ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. Myös kestävän kehityksen mukaisesti toimiva kampus on oleellinen osa strategiaamme.
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Kestävä kehitys Aalto-yliopistossa vuonna 2018

Aalto Sustainability Hub -verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2018. Tavoitteena on tuoda eri alojen tutkijoita yhteen, auttaa yhdistämään kestävän kehityksen näkökulmia osaksi yliopiston opetusta sekä edistää kestävää kehitystä laajasti osana yliopiston toimintaa.

Opetus ja tutkimus

 • Yliopiston tavoitteena on sisällyttää vastuullisuus ja kestävä kehitys osaksi kaikkea opetusta ja oppimista. Aalto-yliopiston pitkäaikaisena tavoitteena on kestävän kehityksen näkökulmien integroiminen kaikkeen opetukseen. Tätä tavoitetta on lähestytty eri tavoin: peruskäsitteiden integroiminen, osittainen asiantuntijuus ja erikoistuminen tiettyyn osa-alueeseen.
 • Vuonna 2018 12 % kaikista Aalto-yliopiston opinnäytetöistä ja julkaisuista käsitteli kestävää kehitystä.
 • Lisäksi useat yliopiston tutkimushankkeista liittyvät kestävän kehityksen teemaan esimerkiksi tutkimustulostensa hyödyntämisen kautta.
Kestävään kehitykseen liittyvät julkaisut 2018

Kestävään kehitykseen liittyvät julkaisut 2018

Lukumäärä ja osuus kaikista julkaisuista

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • Yliopiston strategian avaintavoitteena on vastaaminen yhteiskunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos ja yhteiskunnan eriarvoistuminen.
 • Aalto-yliopisto on aktiivinen jäsen yliopistojen kestävän kehityksen verkostoissa Suomessa sekä kansainvälisesti.
 • Helmikuussa 2018 Aalto-yliopisto allekirjoitti yliopistojen kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteiden SDG Accord -sitoumuksen. Allekirjoituksella Aalto-yliopisto sitoutuu edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana opetusta, tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja kampuskehitystä ensimmäisenä suomalaisena yliopistona.
 • YK:n ensimmäisen innovaatio- ja teknologialaboratorion (UNTIL) toiminta käynnistyi yliopiston A Grid -kasvuyrityskeskuksessa Otaniemessä. Laboratorio keskittyy kiertotalouteen, kasvatukseen, rauhaan ja turvallisuuteen sekä terveyteen. UNTIL-laboratoriot luovat globaalin foorumin, jolla YK:n, yksityisen sektorin, yliopistojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat ratkaista ongelmia startup-yritysten tuella.

Kampusten ympäristövaikutukset

 • Kestävän kehityksen mukainen kampus on keskeinen osa yliopiston kampusstrategiaa. Kampuksen keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät energian kulutukseen, liikkumiseen ja lajitteluun.
 • Kampuksen suunnittelussa investoidaan energiatehokkuuteen: maalämmön ja aurinkoenergian käyttöä lisätään kampuksella jatkuvasti asteittain.
 • Aalto-yliopiston lämmön ja sähkön kulutus ovat viiden vuoden aikana laskeneet. Veden kulutuksessa on lievää nousua. Uusiutuvan energian tuotannon osuus kasvoi 2,5 % osuuteen kokonaiskulutuksesta vuonna 2018. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on vähentynyt edelleen. Korkean kierrätysasteen ohella jätteiden syntyä pyritään vähentämään.
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väre-rakennus avattiin syyskuussa 2018, ja samassa korttelissa avatun A Bloc -kauppakeskuksen toiminta käynnistyi vilkkaana. Väre on A-energialuokkaa tavoitteleva rakennus, jonka lämmityksestä ainoastaan käyttöveden osuus lämmitetään kaukolämmöllä. Lämmitykseltään ja jäähdytykseltään 90-prosenttisesti omavaraisen rakennuksen katolla sijaitsevat sähköä tuottavat aurinkopaneelit.
Sähkön ja lämmön kulutus 2018

Sähkön ja lämmön ominaiskulutus

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (kWh/brm²)

Veden ominaiskulutus 2018

Veden ominaiskulutus

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (l/brm²)

Kasvihuonepäästöt 2018

Kasvihuonekaasupäästöt (tCO₂-ekv)

Jätemäärät käsittelytavan mukaan 2018

Jätemäärät käsittelytavan mukaan 2018

Kopiopaperin kulutus 2018

Kopiopaperin kulutus

Students on Otaniemi campus. Open red umbrellas attached to trees, students sitting on a bench under the green-leaved trees. Photo by Aalto University /Unto Rautio

Avaintietoa vuodesta 2018 ja vuosittaiset raportit

Vuonna 2018 kampuksen kehittäminen eteni, akateemiset tulokset kehittyivät suotuisasti ja yliopisto jatkoi kansainvälistymistään.

Aalto-yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu