Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen raportit

Aalto-yliopiston vaikuttavuus on sidoksissa ennen kaikkea korkealuokkaiseen tutkimukseen ja opetukseen, joiden kautta voimme tuoda ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. Myös kestävän kehityksen mukaisesti toimiva kampus on oleellinen osa strategiaamme.
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Kestävä kehitys Aalto-yliopistossa vuonna 2019

Kestävä kehitys nousi vuoden 2019 aikana entistä keskeisempään rooliin Aalto-yliopiston uutta strategiaa valmistelevan työn myötä. Koko yliopistoyhteisö on tulevan strategian myötä sitoutunut rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Helmikuussa 2018 Aalto-yliopisto allekirjoitti ensimmäisenä yliopistona Suomessa yliopistojen kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) SDG Accord -sitoumuksen, jossa se sitoutui edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana opetusta, tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja kampuskehitystä.

Opetus ja tutkimus

Tiede ja taide auttavat meitä ymmärtämään monimutkaista maailmaa ja haastamaan samalla omia ajattelutapojamme. Yhdessä ne tuovat uutta tietoa ja näkökulmia, joita tarvitsemme enemmän kuin koskaan ennen ratkaistaksemme maailmanlaajuisia suuria haasteita. Aalto-yliopiston tutkimus kattaa laajasti ja innovatiivisesti erilaisia tieteenaloja ja edistää kestävää kehitystä monilla eri aloilla.

 • Merkittävä osa Aalto-yliopiston perustutkimuksesta tehdään joka vuosi alueilla, joilla on suuri potentiaali vaikuttaa kestävään kehitykseen pitkällä aikavälillä, vaikka kestävän kehityksen sanasto ei aina ole suoraan esillä hankekuvauksissa.
 • Vuonna 2019 11 % kaikista Aalto-yliopiston opinnäytetöistä ja julkaisuista käsitteli kestävää kehitystä.
 • Lukuvuonna 2019–2020 Aalto-yliopistossa kestävään kehitykseen keskittyy yhdeksän maisteriohjelmaa. Aalto-yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelma pääsi Financial Timesin kokoamalle kauppakorkeakoulujen parhaat käytännöt listalle loppuvuodesta 2019.
 • Vuoden 2019 aikana Aalto-yliopistossa otettiin käyttöön uusi Curriculum Planner -opetussuunnitelmatyökalu kandidaatti- ja maisteriohjelmille. Uuteen opetussuunnitelmatyökaluun sisällytettiin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs).
 • Vuoden 2019 aikana käynnistyi joukko merkittäviä kestävän kehityksen tutkimushankkeita. Aalto-yliopiston tutkimuksen korkea taso näkyy muun muassa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston päätöksessä myöntää rahoitusta yhteensä 9,2 miljoonan euroa, mikä oli 18 prosenttia jaossa olleesta rahoituksesta.
 • Kiertotaloudesta järjestettiin suosittu seminaarisarja, ja Aalto-yliopisto osallistui muun muassa World Circular Economy Forum -tapahtumaan Helsingissä.
 • Sustainability Science Days -konferenssi toteutettiin toukokuussa 2019 Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin (HELSUS) kanssa.
 • Marraskuussa 2019 julkaistiin Aalto Sustainability Stories -esite, joka esittelee erityisesti Aalto-yliopiston kestävän kehityksen ja kiertotalouden tutkimus- ja opetushankkeita.
Aalto-yliopiston kestävän kehityksen julkaisut 2019

Kestävään kehitykseen liittyvät julkaisut 2019

Lukumäärä ja osuus kaikista julkaisuista

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • Yliopiston strategian avaintavoitteena on vastaaminen yhteiskunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos ja yhteiskunnan eriarvoistuminen.
 • Aalto-yliopisto on aktiivinen jäsen yliopistojen kestävän kehityksen verkostoissa Suomessa sekä kansainvälisesti.
 • Maailmanlaajuisella Times Higher Education Impact -rankingilla arvioitiin ensimmäistä kertaa, miten yliopistot edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vuoden 2019 vertailussa Aalto-yliopisto sijoittui sijalle 19. Yhteistyössä ja kumppanuudessa yliopisto arvioitiin sijalle 5.
 • Vuoden 2019 aikana toteutettiin innovaatiokumppanuuskilpailutus, jossa haettiin digitaalista ratkaisua Aalto-yliopiston YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) saavuttamiseksi tehtävän työn tueksi. Kilpailun tuloksena syntyi AaltoSDG-mobiilisovellus, jonka tavoitteena on inspiroida Aalto-yliopiston opiskelijoita, työntekijöitä ja kumppaneita tekemään kestävämpiä valintoja päivittäin.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) käsittely Aalto-yliopiston kursseilla

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) käsittely Aalto-yliopiston kursseilla 2020-2022

Kestävän kehityksen tavoitteita sisältävä Aalto-yliopiston kurssit

Kampusten ympäristövaikutukset

 • Kestävän kehityksen mukainen kampus on keskeinen osa yliopiston kampusstrategiaa. Kampuksen keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät energian kulutukseen, liikkumiseen ja lajitteluun.
 • Kampuksen suunnittelussa investoidaan energiatehokkuuteen: maalämmön ja aurinkoenergian käyttöä lisätään kampuksella jatkuvasti asteittain.
 • Aalto-yliopiston lämmön ja sähkön kulutus ovat viiden vuoden aikana laskeneet. Veden kulutus laski vuoteen 2018 verrattuna. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on vähentynyt edelleen. Korkean kierrätysasteen ohella jätteiden syntyä vähennettiin.
 • Kauppakorkeakoulun uusi päärakennus otettiin käyttöön 2019. Kauppakorkeakoulun rakennus, kauppakeskus A Bloc ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väre-rakennus ovat yhdessä A-energialuokkaa tavoitteleva kokonaisuus, jonka lämmityksestä ainoastaan käyttöveden osuus lämmitetään kaukolämmöllä. Lämmitykseltään ja jäähdytykseltään 90-prosenttisesti omavaraisen kokonaisuuden katolla sijaitsevat sähköä tuottavat aurinkopaneelit.
 • Aalto-yliopisto tilasi Otaniemen kampusalueesta vuoden 2019 aikana valmistuneen luontopääoma- ja ekosysteemipalvelukartoituksen. Selvitystyön tavoitteena oli tuoda esiin ja kuvata kampuksen luontopääoman vaikutukset alueen ja rakennusten taloudelliseen arvoon sekä ihmisten hyvinvointiin.
Sähkön ja lämmön ominaiskulutus 2019

Sähkön ja lämmön ominaiskulutus

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (kWh/brm²)

Veden ominaiskulutus 2019

Veden ominaiskulutus

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (l/brm²)

Kasvihuonepäästöt 2019

Kasvihuonekaasupäästöt (tCO₂-ekv)

Jätemäärät käsittelytavan mukaan 2019

Jätemäärät käsittelytavan mukaan 2019

Kopiopaperin kulutus 2019

Kopiopaperin kulutus

Five students standing in the rain. One has a bike and two have a red umbrella.

Avaintietoa vuodesta 2019 ja vuosittaiset raportit

Vuosi 2019 oli Aalto-yliopiston kymmenes toimintavuosi. Akateemiset tulokset ovat kehittyneet vahvasti tutkimuksen avainalueilla.

Aalto-yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu