Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tutkimus

Ilmastonmuutos on esimerkki yhteiskunnallisesta haasteesta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan poikkitieteellistä huippututkimusta. Tutkimuksemme avainalueet linkittyvät vahvasti kestävään kehitykseen.
CHEMARTS. Photo: Aalto University/ Eeva Suorlahti

Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueet liittyvät esimerkiksi materiaalien uudelleenkäyttöön, kestävään energiatalouteen ja liikkumiseen, vesiresursseihin sekä jakamistalouteen. Huipputason tutkimuksen avulla voimme luoda käytännönläheistä ja poikkitieteellistä tietoa tarvittavista kestävän kehityksen ratkaisuista.

Uskomme, että yhteistyö ja vuoropuhelu eri tieteenalojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden välillä on elintärkeää kestävän kehityksen haasteiden ratkaisussa. 

Toimintaperiaatteidemme mukaan olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiden ja edistämään kestävää kehitystä opetuksessamme, tutkimuksemme sisällössä ja tuloksissa sekä tutkimusprosesseissamme ja -käytännöissämme.

Kestävään kehitykseen keskittyvät tutkimusryhmät

Esimerkkejä muista kestävän kehityksen hankkeista

Aalto Global Impact

Työmme edistää Aalto-yliopiston globaaliin kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta.

Aalto Global Impact
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: