Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tutkimus

Ilmastonmuutos on esimerkki yhteiskunnallisesta haasteesta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan poikkitieteellistä huippututkimusta. Tutkimuksemme avainalueet linkittyvät vahvasti kestävään kehitykseen.
CHEMARTS. Photo: Aalto University/ Eeva Suorlahti

Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueet liittyvät esimerkiksi materiaalien uudelleenkäyttöön, kestävään energiatalouteen ja liikkumiseen, vesiresursseihin sekä jakamistalouteen. Huipputason tutkimuksen avulla voimme luoda käytännönläheistä ja poikkitieteellistä tietoa tarvittavista kestävän kehityksen ratkaisuista.

Uskomme, että yhteistyö ja vuoropuhelu eri tieteenalojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden välillä on elintärkeää kestävän kehityksen haasteiden ratkaisussa. Aalto Sustainability Hub perustettiin vuonna 2018 edistämään kestävän kehityksen haasteiden ratkomista poikkitieteellisen tiedon ja systeemisen tutkimuksen avulla. 

Toimintaperiaatteidemme mukaan olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiden ja edistämään kestävää kehitystä opetuksessamme, tutkimuksemme sisällössä ja tuloksissa sekä tutkimusprosesseissamme ja -käytännöissämme.

 

 

Kestävään kehitykseen keskittyvät tutkimusryhmät

Esimerkkejä muista kestävän kehityksen hankkeista

Aalto Sustainability Talks

Aalto Sustainability Talks -seminaarisarja tuo esiin ajankohtaista kestävän kehityksen tutkimusta ja ratkaisuja tämän hetken kestävyyshaasteisiin.

Read more
Sustainability Talks logo
Aalto Sustainability Stories

Aalto Sustainability Stories

Sustainability stories -esitteen tarinat ovat konkreettisia esimerkkejä Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tuloksista, jotka edistävät kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Tarinoita valittaessa on kiinnitetty huomiota siihen, että ne edustavat Aalto-yliopiston tavoitetta maailman luokan tutkimus- ja opetusympäristön luomisesta, jossa pääpaino on kestävyydessä.

Tutustu Aalto Sustainability Stories -esitteeseen.

 

Aalto Global Impact

Työmme edistää Aalto-yliopiston globaaliin kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta.

Aalto Global Impact

Aalto Sustainability

Aalto Sustainabilityn tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri tieteenalojen välillä sekä edistää kestävää kehitystä osana opetusta, kampuskehitystä ja muuta Aalto-yliopiston toimintaa.

Aalto Sustainability Hub
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu