Forskning och konst

Pirjo Kääriäinen

Jag har nyligen börjat intressera mig för möjligheterna med syntetisk biologi. Genom att ge form åt en teknisk innovation skapar vi bättre möjligheter för diskussion om innovationen.
Aalto-yliopisto, Otaniemi stories: Pirjo Kääriäinen, Designer in Residence, CHEMARTS-projekti / Kuvaaja: Sinikoski

”Under den senaste tiden har jag intresserat mig för möjligheterna inom syntetisk biologi. Den snabba utvecklingen inom branschen lyfter fram otaliga möjligheter men även flera estetiska frågor. Det är viktigt att stanna upp och fundera över vilken värld vi vill leva i. Till formgivarens uppgifter hör att visualisera saker och möjligheter som inte ännu finns. Genom att ge form åt en teknisk innovation skapar vi bättre möjligheter för diskussion om innovationen, bland såväl forskare inom området som hos allmänheten.”

Pirjo Kääriäinen, arbetslivsprofessor, CHEMARTS-projektet

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: